close

  VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

  TomTom noudattaa kaikkien tuotteidensa valmistuksessa asianmukaisten sääntelyviranomaisten vaatimuksia esimerkiksi tuoteturvallisuuteen liittyen. Alta näet TomTom-tuotteeseesi liittyvän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

  Ajaminen

  Mobiiliratkaisut


  Urheilu


  Liike-elämä


  Vaaravyöhykkeitä koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus


  TomTomin vaarallisten aineiden käyttöä koskeva RoHS-lausunto