Kauppa
close

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

TomTom noudattaa kaikkien tuotteidensa valmistuksessa asianmukaisten sääntelyviranomaisten vaatimuksia esimerkiksi tuoteturvallisuuteen liittyen. Alta näet TomTom-tuotteeseesi liittyvän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Ajaminen

GO

CURFER

TomTom VIO

Mobiiliratkaisut


Urheilu


Liike-elämä


Vaaravyöhykkeitä koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus


TomTomin vaarallisten aineiden käyttöä koskeva RoHS-lausunto