close

FORTROLIGHED

Sådan bruger vi dine data

TomTom-softwaren bruger din position

TomTom-softwaren skal bruge positionsoplysninger fra din enhed for at fungere korrekt. 

Visse funktioner i TomTom-softwaren skal sende disse positionsoplysninger til TomTom. Softwaren sender også oplysninger, som angiver navnet på din MyTomTom-konto, identificerer din enhed og fortæller os, hvordan du bruger softwaren, og medtager de oplysninger, du indtaster. 

Visse funktioner vil også tillade, at du sender oplysninger, herunder din position og din relation til andre, f.eks. din familie, venner, personer i din adressebog eller på sociale medier. 

Vi skal have din tilladelse, før vi kan bruge dine oplysninger og aktivere disse funktioner.

Vi bruger oplysningerne til at gøre følgende:
• Sende oplysninger til din enhed, som er relevante for det sted, du befinder dig.
• Sende oplysninger, som du vælger at sende om dig selv eller din position, når du bruger en bestemt funktion.
• Forbedre kvaliteten af dine produkter og tjenester, men kun når vi har sikret os, at oplysningerne ikke kan spores tilbage til dig.

Oplysningerne sendes via internettet. Afhængig af din enhed kan den bruge sin egen forbindelse eller forbindelsen fra en smartphone eller din computers internetforbindelse, når du tilslutter enheden. Hvis der ikke er adgang til en internetforbindelse, gemmes oplysningerne på enheden, så de kan uploades senere.

Vælg, hvad du vil gøre

Du kan når som helst vælge at sende oplysninger eller ophøre med at sende oplysninger vha. indstillingerne eller præferencerne i TomTom-softwaren på enheden. Hvis der er gemt oplysninger på din enhed, slettes de, når du vælger at stoppe med at sende oplysninger til TomTom.

Destruktion af oplysninger om din adfærd

Senest 24 timer efter, at du slukker enheden eller lukker appen, destruerer TomTom automatisk og uigenkaldeligt alle data, som ville gøre det muligt at identificere dig eller din enhed ud fra de positionsdata, vi har modtaget.

Det gælder for Traffic, Fotofælder, Farezoner og Vejr, at vi sletter oplysningerne senest 20 minutter efter, at du er stoppet med at bruge tjenesten ved at lukke enheden eller appen ned. Vi ved ikke, hvor du har været, og kan ikke fortælle det til andre, heller ikke selvom vi blev tvunget til det på den ene eller den anden måde.

Oplysningerne, som nu er anonyme, bruges til at forbedre TomToms produkter og tjenester, f.eks. TomTom-kort, Traffic, produkter, der er baseret på trafikmønstre og den kørte gennemsnitshastighed, og søgeanmodninger samt til at informere virksomheder om, hvor godt deres oplysninger modtages. Disse produkter og tjenester bruges også af statslige myndigheder og virksomheder.

For at kunne oprette rapporter om det antal brugere, der anvender TomTom Places Lokal søgning og fastslå den generelle brugshyppighed, gemmer TomTom oplysninger om, hvornår din enhed åbnede TomTom Places Lokal søgning, i ét år på en separat placering.

Mange tak, og vores løfte

Når du vælger at levere oplysninger til TomTom, bidrager du til at forbedre kørslen, særligt ved at forbedre kort og trafikstrømme og reducere trafikpropper. Tak.

Vi lover, at vi ikke giver nogen andre adgang til de oplysninger, vi indsamler, eller bruger dem til andre formål, medmindre vi udtrykkeligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige retsprocesser.


TomTom Traffic og Rejsetjenester

Dette afsnit gælder for følgende TomTom-tjenester:
    • Traffic
    • Fotofælder
    • Farezoner
    • Vejr
    • Lokal søgning
    • Interessepunkter
    • Tankstationer/opladning
    • Parkering
    • Map Share
    • Realtidskort

Hvis du abonnerer på og bruger TomTom-tjenester, sender TomTom-softwaren oplysninger til TomTom, herunder følgende oplysninger:
    • Oplysninger, der identificerer din enhed og navnet på din MyTomTom-konto
    • For Traffic, Fotofælder og Farezoner: Oplysninger om ruter og positioner, som løbende indsamles og sendes med regelmæssige mellemrum
    • For Vejr, Tankstationer/opladning og Parkering: Din position eller den position, du indtaster
    • For søgeanmodninger: Din position eller den position, du indtaster, anmodningen og hvordan, du bruger den
    • For Fotofælder og Farezoner: Alle rapporter, du indtaster
    • For Map Share: Alle rapporter, du indtaster
    • For realtidskort: Din position

Vi skal bruge din tilladelse til at indsamle og bruge dine oplysninger. Hvis vi ikke får din tilladelse, sendes der ingen oplysninger til TomTom, men du vil ikke være i stand til at bruge TomToms tjenester, da vi skal kende din position for at kunne levere relevante oplysninger og søgeresultater for det sted, du er. Vi bruger også oplysningerne til at forbedre kvaliteten af vores tjenester, men først når vi har sikret os, at de ikke på nogen måde kan spores tilbage til dig.

Bemærk: Varigheden af eller udløbsdatoen for dit abonnement på tjenesten ændres ikke, hvis du ikke tillader, at oplysningerne sendes.

Rapportering af fotofælder og farezoner

Når du abonnerer på tjenesterne TomTom Fotofælder og Farezoner, kan du rapportere fotofælde- og farezoneplaceringer.

Dine rapporter, som omfatter positionsoplysninger, sendes til TomTom og tilknyttes til din enhed eller din MyTomTom-konto, så længe kontoen eksisterer. TomTom bruger derefter oplysningerne til at forbedre tjenesten Fotofælder og Farezoner.


MyDrive

Dine data og MyDrive

MyDrive gemmer dine data hos TomTom. Dine data inkluderer indstillinger, valgmuligheder, favoritsteder og destinationer, som du har planlagt ruter til. Når du aktiverer MyDrive, gøres disse data automatisk tilgængelige for alle enheder og apps, du har godkendt. Kun enheder og apps, du godkender til MyDrive, og andre personer, du har godkendt til at dele data med, har adgang til dine data. For at godkende de enheder og apps, du ønsker at bruge med MyDrive, skal du logge på med din MyTomTom-konto eller en konto fra en understøttet udbyder. MyDrive bevarer en henvisning til alle dine enheder og apps, som er tilknyttet din MyTomTom-konto. MyDrive har ikke adgang til din kontos adgangskode.

Når du deaktiverer MyDrive på en enhed eller app, vil ændringer af dine data ikke længere blive synkroniseret med den enhed eller app. Dataene i MyDrive vil forblive tilgængelige via MyDrive, indtil du udtrykkeligt sletter dem, f.eks. via TomToms websted eller ved hjælp af enheder og apps, der understøtter sletning.

Det er kun, hvis du giver os tilladelse, og efter vi har sikret os, at de ikke er knyttet til dig på nogen måde, at vi hos TomTom også bruger oplysningerne fra din konto til at forbedre vores produkter og tjenester. Disse produkter og tjenester bruges også af statslige myndigheder og virksomheder. Du kan når som helst give og tilbagetrække din tilladelse ved at ændre indstillingerne eller præferencerne i TomTom-softwaren på enheden.

Når du vælger at levere oplysninger til TomTom, bidrager du til at gøre kørsel bedre, mere sikker og sjovere. Tak.

MyDrive kan også blive gjort tilgængelig for dig under et andet navn på enheder og i apps, som du godkender, men som ikke er leveret til dig af TomTom. Hvordan dine data i MyDrive efterfølgende anvendes er dels underlagt den måde, hvorpå hver enkelt enhed eller app fungerer, og dels den fortrolighedspolitik samt de vilkår og betingelser, der er etableret af udbyderen af den pågældende enhed eller app. TomTom har ingen indflydelse på dette.

Ud over at gemme dine data i MyDrive gemmer TomTom også, hvordan de enheder og apps, som du godkendte, åbnede MyDrive i en periode på 3 måneder. Disse oplysninger anvendes til at generere samlet brugsstatistik og i forbindelse med teknisk diagnosticering.

Dine data gemmes i EU og er underlagt europæisk lovgivning om databeskyttelse. TomTom anvender sikkerhedsmetoder, der er baseret på branchestandarder, til beskyttelse af dine data mod uautoriseret åbning, mens de opbevares i MyDrive, og mens de sendes til og modtages fra dine enheder og apps.

Vi vil ikke give andre adgang til dine MyDrive-data eller bruge dem til andre formål, medmindre vi udtrykkeligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige retsprocesser.


Kort og kortlægningsbiler

Rapportering af kortrettelser

Med Map Share kan du foretage kortrettelser og rapportere kortfejl. Dine rettelser, som omfatter positionsoplysninger, sendes til TomTom og tilknyttes til din enhed eller din MyTomTom-konto, så længe kontoen eksisterer. TomTom bruger disse rapporter til at forbedre TomTom-kort.

Biler til mobil kortlægning

(Dette afsnit er blevet opdateret i december 2018)

Veje ændrer sig hver dag. For at holde TomTom-kort opdaterede indsamler vi oplysninger om disse ændringer via forskellige kilder. En af disse kilder er TomToms biler til mobil kortlægning. Disse køretøjer er udstyret med 360 graders kameraer, meget nøjagtige GPS-modtagere og andre sensorteknologier til indsamling af oplysninger.

TomTom bruger kun billeder og andre oplysninger, vi indhenter (såsom data i forbindelse med formen på veje og bygninger), i forbindelse med vores oprigtige interesse i at forbedre TomTom-kort. I tilfælde af at billeder overføres til lande uden for EU, beskytter TomTom billederne bedst muligt ved hjælp af sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. EU-modelkontrakter. TomTom sletter billederne, når de ikke længere skal bruges til produktion og forbedring af TomTom-kort. Vi offentliggør ikke billederne eller de øvrige oplysninger online eller gør dem tilgængelige andre steder. Nogle af billederne gøres tilgængelige for tredjeparter under en licenskontrakt, som tilsvarende begrænser brug og forbyder udgivelse.

TomTom eller dens servicepartner slører elementer i billederne, som kunne føre til identifikation af enkeltpersoner (f.eks. ansigter og nummerplader) eller anvender andre metoder, hvor det er tilladt i henhold til lokal lovgivning, for at beskytte persondata, før de gøres tilgængelige for disse tredjeparter. TomTom bruger metoder til sikker dataoverførsel til at gøre billederne tilgængelige for tredjeparter under kontrakt ved deres specifikke anmodning. Disse tredjeparter bruger typisk billederne til deres egne interne forretningsformål som f.eks. vejarbejde eller vedligeholdelse af veje.

Kontakt din lokale TomTom kundesupport, hvis du har spørgsmål i forbindelse med dette.

Klik her for at se indsamlingsplanen.


Anden brug af din position

På mobiltelefoner og tablets

Du skal være opmærksom på, at mens du bruger din mobiltelefon til at tilslutte din enhed til internettet, kører mobiltelefonen måske et operativsystemprogram eller andre apps eller bruger kommunikationsnetværk, der indsamler, sender eller gemmer personlige oplysninger eller positionsdata. TomTom har ingen indflydelse på dette. Se din mobiludbyders dokumentation og indstillinger, eller kontakt leverandørerne af din enhed og dine apps, for at få flere oplysninger.

På enheder med indbyggede tilslutningsmuligheder

Når den tændes, bruger din enhed et mobilnetværk, der indeholder positionsoplysninger om din enhed. Det kan være et lovkrav, at netværksudbyderen skal opbevare disse positionsoplysninger og anden information til brug i forbindelse med håndhævelse af loven, og TomTom har ingen indflydelse på dette.