Hvad kan vi hjælpe med?

Find produkter, tjenester og support

close

Vilkår og betingelser for anvendelse

Gennemse de vilkår, der gælder ved besøg på TomTom-websteder og brug af TomToms onlinebutikker.

Liste over definitioner
Indbygget enhed Ethvert produkt der er indbygget i et køretøj og sælges via en tredjepart til dig. Produkt Hardware, elementer og tilbehør, herunder, men ikke begrænset til:
– Alle navigationsenheder (eksklusive de indbyggede enheder)
– Sportsenheder
– Medfølgende elementer og tilbehør Vilkår og betingelser De generelle vilkår og betingelser for TomTom, som de fremgår af http://www.tomtom.com/legal/ Vilkår og betingelser for anvendelse Disse vilkår for brug af TomTom-websteder. Tredjepartsmateriale Indhold, software-koder, data, oplysninger, funktionalitet, andet indhold og algoritmer på licens eller på anden måde gjort tilgængelig af andre end TomTom. TomTom-indhold Alle oplysninger, tekst, filer, scripts, grafik, billeder, lyde, musik, videoer, interaktive funktioner, funktionaliteter eller andre lignende materialer, stillet til rådighed af TomTom. TomTom-websteder Alle websteder, der er stillet til rådighed af TomTom, som du har adgang til uden først at skulle registrere dig eller logge ind, herunder, men ikke begrænset til:
www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com Bruger Enhver bruger af et TomTom-websted.

1 Gyldighedsområde

Find ud af, hvornår vores Vilkår og betingelser for anvendelse gælder og hvad de dækker.

Disse Vilkår og betingelser for anvendelse gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Ved at fortsætte med at bruge dette TomTom-websted accepterer du og er bundet af alle disse Vilkår og betingelser for anvendelse og eventuelle ændringer og tilføjelser til dem.

TomTom kan til enhver tid ændre disse Vilkår og betingelser for anvendelse med eller uden forudgående varsel, med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen bliver meddelt på TomTom-webstederne. Tjek venligst TomTom-webstederne jævnligt. Din fortsatte brug af TomTom-webstederne betragtes som din accept af de reviderede vilkår.


2 Generelle bemærkninger

Dette afsnit indeholder oplysninger af generel karakter, der hjælper dig med bedre at forstå formålet med disse Vilkår og betingelser for anvendelse.

LÆS VENLIGST VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE GRUNDIGT, FØR DU BRUGER TOMTOM-WEBSTEDER.

TomTom-webstederne er websteder, der drives af enten TomTom Inc., hvis du bor i USA eller Canada, eller TomTom International BV, hvis du bor andre steder.

Hvis du bor i USA eller Canada, er disse Vilkår og betingelser for anvendelse for brug indgået mellem dig og TomTom Inc., en virksomhed i Massachusetts på adressen 24 New England Executive Park nr. 410, Burlington, MA 01803, USA, selskabsnummer (id-nummer): 571139414; ellers er disse Vilkår og betingelser for anvendelse indgået mellem dig og TomTom International B.V., en privat virksomhed med begrænset ansvar, som har sit hovedsæde i Amsterdam, med hjemadresse på De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Holland, og registreret i det hollandske handelskammers handelsregister under nummer 34076599, og med momsnummer NL 8007.65.679.B.01. (i begge tilfælde "TomTom").

Ved at tilgå eller bruge et TomTom-websted anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret at være forpligtet af disse Vilkår og betingelser for anvendelse og af gældende lov, uanset om du har en konto registreret hos TomTom eller ej.

Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår og betingelser for anvendelse, bedes du undlade at bruge TomTom-webstederne. Der gælder eventuelt yderligere vilkår, herunder Vilkår og betingelser på [www.tomtom.com/legal], ved et køb via TomTom- webstederne, og du kan blive bedt om udtrykkeligt at acceptere sådanne yderligere vilkår. Sådanne yderligere vilkår kan være et supplement til nærværende Vilkår og betingelser for anvendelse eller, i det omfang hvor de er uforenelige med indholdet eller hensigten med nærværende Vilkår og betingelser for anvendelse, erstatter sådanne yderligere vilkår nærværende Vilkår og betingelser for anvendelse.

Du er indforstået med, at enhver meddelelse, aftale, offentliggørelse eller anden kommunikation, som TomTom sender dig elektronisk, når du bruger TomTom-webstedet, opfylder ethvert krav til juridisk kommunikation.

Selv om alle skridt er taget til at sikre, at oplysningerne på TomTom-webstederne er nøjagtige, påtager TomTom sig intet ansvar herfor. Disse TomTom-websteder og TomTom-indholdet leveres "som beset" og "som tilgængeligt". Vi kan opdatere TomTom-webstederne fra tid til anden og kan til enhver tid ændre TomTom-indholdet. TomTom-webstederne kan indeholde henvisninger til specifikt TomTom-indhold, der muligvis ikke er tilgængeligt eller ikke bliver tilgængeligt på noget tidspunkt i et bestemt land. Du bedes kontakte vores lokale repræsentant for at få yderligere information.


3 Restriktioner af brug

Læs disse betingelser for at forstå, hvordan du lovligt bruger TomTom-webstederne.

Du må kun bruge TomTom-webstederne og TomTom-indholdet til lovlige formål. Du accepterer, at du ikke må ændre eller slette oplysninger om ejerskab, der fremgår af materialer, der er downloadet, trykt eller på anden vis hentet via TomTom-webstederne. Du accepterer, at du ikke må ændre, kopiere, oversætte, transmittere, udføre, vise, distribuere, formulere, reproducere, genudgive, downloade, vise, sende, overføre eller sælge indhold, der er tilgængeligt via TomTom-webstederne.

Du må ikke: (i) modificere, ændre, redigere, flette eller på anden måde lave om på det format eller den rækkefølge, hvori søgeresultaterne leveres til dig via TomTom-webstederne, herunder modificere, ændre, redigere eller på anden måde lave om på varemærker, der vises som en del af søgeresultaterne; (ii) kombinere, sammenblande eller flette søgeresultaterne med resultater fra en anden søgetjeneste, herunder Google Local Search; (iii) videresælge, kommercialisere, udsende gennem generalkorrespondance eller på anden måde opnå en indtægt, enten direkte eller indirekte, eller tillade en tredjepart at opnå en indtægt fra søgeresultaterne; (iv) foretage en handling, som kan udelukke, hindre, forvride eller på anden måde gribe ind i TomTom's evne til at beregne reklameindtægter, der genereres af søgeresultaterne.

Du accepterer, at du ikke må bruge TomTom-webstederne på en måde, der kan påvirke tredjeparters rettigheder.

Du accepterer, at du ikke må bruge nogen form for data-mining, robotter, skrabning (herunder skærmskrabning) eller lignende dataindsamlingsmetoder. Du accepterer, at du ikke må foretage dig noget, der kan kompromittere sikkerheden på TomTom-webstederne, gøre TomTom-webstederne utilgængelige for andre eller på anden måde skade TomTom-webstederne eller TomTom-indholdet.

TomTom forbeholder sig ret til at suspendere eller opsige din adgang til TomTom-webstederne, hvis TomTom mener - efter eget skøn - at du har overtrådt nærværende vilkår for brug.


4 Intellektuel ejendom

Find ud af hvordan indholdet fra TomTom-websteder er beskyttet i henhold til loven om ophavsret Hvis du ønsker yderligere oplysninger om intellektuel ejendom, kan du læse afsnittet Intellektuel ejendom.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med TomTom-webstederne ejes af TomTom, dets associerede selskaber og dets licensgivere, som omfatter (uden begrænsning) materialer, der er beskyttet af copyright, varemærke eller patentlove. Alle varemærker, servicemærker og handelsnavne (f.eks. TomTom- navnet og to-hånds-logoet) er ejet, registreret og/eller licenseret af TomTom N.V. og dets associerede selskaber. Alt indhold på TomTom-webstederne er udarbejdet i henhold til både USA's og/eller Hollands og andre copyright-love og tilhører TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. Der er intet i disse vilkår for brug, der skal fortolkes som udstedelse af en licens af intellektuelle ejendomsrettigheder til dig.

Software, der er stillet til rådighed ved f.eks. at downloade eller streame fra eller via TomTom-websteder, er licenseret med forbehold for vilkårene i den gældende licensaftale eller andre gældende vilkår. Med undtagelse af hvad der er angivet i den gældende licensaftale eller andre vilkår, som ovenfor anført, er softwaren kun stillet til rådighed til brug for TomTom-webstederne, og enhver yderligere kopiering, reproduktion eller videredistribution af softwaren er udtrykkeligt forbudt. Eventuelle garantier i forbindelse med sådan software skal kun gælde, som det udtrykkeligt er angivet i den gældende licensaftale. TomTom fraskriver sig hermed udtrykkeligt alle yderligere erklæringer og garantier af enhver art, udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til sådan software.


5 Personlige oplysninger og cookies

Vores erklæring om databeskyttelse [www.tomtom.com/legal], som er indarbejdet i nærværende vilkår for brug i denne reference, beskriver yderligere indsamlingen og brugen af oplysninger på TomTom-webstederne samt brugen af cookies. Hvis du ønsker at læse mere om, hvordan TomTom håndterer oplysninger om dig og TomTom's brug af cookies, bedes du læse TomTom's erklæring om databeskyttelse på vores websted tomtom.com/legal/privacy.


6 Tredjeparts websteder

TomTom-websteder kan indeholde links til tredjeparts websteder; det er udelukkende for at gøre det nemt for dig. TomTom hverken godkender, overvåger eller har nogen kontrol over disse tredjeparts websteder, som har deres egne vilkår for brug og erklæringer om databeskyttelse. Hvis du bruger disse links, forlader du vores websted. TomTom er ikke ansvarlig for indholdet eller politikker på tredjeparts websteder, og du går ind på sådanne tredjeparts websteder for egen risiko.


7 Mobiltjenester og adgang

Hvis TomTom-webstederne indeholder funktioner, der er tilgængelige for visse mobile enheder eller via forbindelse gennem sådan en mobil enhed (f.eks. netdeling), anerkender og accepterer du, at din udbyders priser og takster er gældende, herunder eventuelle yderligere netdelingsgebyrer. Ikke alle mobile tjenester fungerer sammen med alle udbydere eller produkter.


8 Skadeserstatning

Du accepterer at friholde, forsvare og skadesløsholde TomTom, dets associerede selskaber, funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører fra og imod alle krav, tab, gæld, udgifter, skader og omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer, som følge af eller i forbindelse med brug af TomTom-webstederne, adfærd i forbindelse med TomTom-webstederne eller sammen med andre brugere, eller enhver overtrædelse af disse vilkår for brug, love eller tredjeparts rettigheder.


9 Garantifraskrivelse

Din opmærksomhed henledes specielt til dette afsnit. Rådfør dig med dette afsnit for at finde ud af, i hvilket omfang TomTom er ansvarlig for driften af TomTom-websteder og for TomTom-indhold fundet på webstederne.

TomTom-webstederne, herunder indholdet på TomTom og materiale fra tredjeparter, der ligger på disse TomTom-websteder, leveres "som beset" og uden garantier af nogen art. I den udstrækning det er tilladt ved lov, fraskriver TomTom sig alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til TomTom-indholdet og driften af TomTom- webstederne.

TomTom hverken garanterer for eller fremsætter nogen erklæringer om sikkerheden af TomTom-webstederne. Du anerkender, at enhver oplysning, der sendes, muligvis kan opfanges af en uautoriseret tredjepart, og TomTom kan ikke garantere og lover ikke nogen specifikke resultater fra brugen af TomTom-webstederne. TomTom hverken erklærer eller garanterer, at TomTom-webstederne vil fungere uafbrudt eller fejlfrit, at enhver fejl vil blive rettet, eller at TomTom-webstederne eller serveren, der gør TomTom-webstederne tilgængelige, er fri for virus eller andre skadelige elementer.

I den udstrækning, det er muligt i henhold til loven, fremsætter TomTom ingen garanti eller erklæringer med hensyn til brugen af TomTom-indholdet på TomTom-webstederne, for så vidt angår korrekthed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, brugbarhed, pålidelighed eller andet. Du forstår og er indforstået med, at du downloader eller på anden måde henter TomTom-indhold på egen risiko, og at du er eneansvarlig for brugen og for enhver skade, der måtte opstå på den enhed, du bruger til at få adgang til TomTom-webstederne, tab af data eller anden skade, uanset hvilken, der måtte opstå. TomTom forbeholder sig ret til at ændre alt TomTom-indhold og andre elementer, der anvendes eller findes på TomTom-webstederne til enhver tid uden varsel. Nogle stater tillader ikke begrænsninger eller undtagelser i garantier, så ovennævnte begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.


10 Ansvarsbegrænsning

Rådfør dig med dette afsnit for at finde ud af, under hvilke typer omstændigheder TomTom er ansvarlig over for dig for skader forårsaget af TomTom-websteder og TomTom-indhold. Dette afsnit påvirker ikke dine rettigheder i henhold til den gældende obligatoriske nationale lovgivning.

Intet i disse Vilkår og betingelser for anvendelse undtager TomTom eller begrænser dennes ansvar for dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed eller svig eller svigagtige oplysninger, eller for så vidt angår de stiltiende garantier i afsnit 12-15 i Sale of Goods Act Act 1979 (købeloven) eller Consumer Protection Act 1987 (forbrugerbeskyttelsesloven) eller dine juridiske rettigheder i forhold til defekte produkter eller produkter, der ikke er som beskrevet, eller andet erstatningsansvar, som ikke kan undtages eller begrænses af gældende lov.

Med forbehold for ovenstående og i den videst mulige udstrækning, det er tilladt ved gældende lov, er hverken TomTom eller dets associerede selskaber, leverandører og/eller underleverandører ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for direkte, specielle, tilfældige, indirekte eller hændelige skader, herunder tabt fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretning, erstatning hvad enten det er i forbindelse med en kontrakt, skadevoldende handlinger (herunder uagtsomhed), overtrædelse af en lovfæstet pligt eller andet opstået under eller i forbindelse med:

–    Brugen af eller manglende evne til at få adgang til TomTom-webstederne;

–    Brug af eller tillid til TomTom-indhold, uanset hvilket, der vises på TomTom-webstederne;

–    Tabte data eller oplysninger eller lignende som følge af adgang til, brug af eller manglende mulighed for at få adgang til eller bruge TomTom-webstederne, herunder TomTom-indholdet; eller

–    Andre brugeres adfærd (uanset om de er online eller offline) eller deltagelse i en TomTom-begivenhed.

Heller ikke hvis TomTom er blevet underrettet om muligheden for, at sådanne skader kunne opstå. Du påtager dig det fulde ansvar for din brug af TomTom-webstederne og TomTom-indholdet. Dit eneste retsmiddel mod TomTom for brug af TomTom-webstederne er at ophøre med at benytte TomTom-webstederne.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader forårsaget af en virus, distribueret "denial-of-service"-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale som følge af din brug af TomTom-webstederne, eller fordi du har downloadet TomTom-indhold eller fra et websted knyttet dertil.

Hvis det imidlertid viser sig, at TomTom er ansvarlig over for dig for skade eller tab, der på nogen måde er forbundet med din (manglende mulighed for at få) adgang til og/eller brug af TomTom-webstederne, udgør TomTom's samlede erstatningsansvar i henhold til TomTom-webstederne for et eller flere krav højst USD 350,00. Den gældende lovgivning tillader muligvis ikke denne begrænsning eller fraskrivelse af ansvar eller hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller undtagelse gælder muligvis ikke for dig.

Forskellige begrænsninger af og undtagelser for ansvar kan finde anvendelse ved erstatningsansvar som følge af levering af et eller flere produkter til dig, hvilket vil fremgå af vores vilkår og betingelser [www.tomtom.com/legal].


11 Gældende lov og kompetent domstol

Hvis du er bosiddende i USA eller Canada, accepterer du, at nærværende vilkår for brug og TomTom-indholdet i alle henseender er underlagt lovgivningen i staten New York, USA, uden hensyn til dennes valg af lovbestemmelser, og at alle tvister, krav og retssager direkte eller indirekte som følge af eller i forbindelse med vilkår for brug eller TomTom-indholdet skal løses individuelt, uden at ty til nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende ved de statslige eller føderale domstole i New York City, New York, USA.

Hvis du bor uden for USA eller Canada, er alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte opstår som følge af vilkår for brug eller TomTom-indholdet, underlagt hollandsk lovgivning, uden hensyn til modstridende juridiske principper, der ville kunne resultere i anvendelsen af enhver anden jurisdiktions lovgivning, og skal udelukkende afgøres af domstolene i Amsterdam, Holland. FN's konvention af 1980 om kontrakter for internationalt salg af varer gælder ikke for TomTom-websteder eller for nærværende vilkår for brug og fraskrives hermed udtrykkeligt.


12 Diverse

Medmindre det er forbudt ved gældende lov, skal ethvert søgsmål eller krav, du måtte have med hensyn til TomTom-webstederne, indledes inden for et (1) år, efter at kravet eller søgsmålsgrunden opstår.

TomTom's undladelse af at insistere på eller håndhæve strengt et eller flere af nærværende vilkår for brug vil ikke blive betragtet som fraskrivelse af en bestemmelse eller rettighed, uanset hvilken. Hverken adfærden mellem parterne eller handelspraksis skal ændre nogle af nærværende vilkår for brug. TomTom kan overdrage sine rettigheder og uddelegere sine opgaver i henhold til nærværende vilkår for brug til en anden part når som helst uden varsel til dig.


13 Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i nærværende vilkår for brug er ugyldig, skal resten fortsat kunne håndhæves. Hvis en bestemmelse i nærværende vilkår for brug anses for at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse udskilles, og de øvrige bestemmelser skal fortsat være gyldige og kunne håndhæves.


14 Spørgsmål eller bemærkninger

Hvis du har spørgsmål, forslag, klager eller bemærkninger vedrørende TomTom-webstederne eller nærværende vilkår for brug, eller hvis du ønsker at kontakte TomTom, bedes du gøre det pr. e-mail via http://www.tomtom.com/support/.