Jak vám můžeme pomoci?

Vyhledání produktů, služeb a podpory

close

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak používáme vaše data

Webové stránky

Naše webová stránka nabízí různé funkce a služby. Můžete se zde seznámit s našimi produkty a službami. Prostřednictvím našeho webového obchodu si můžete produkty a služby i objednat. V části podpory a na diskuzním fóru můžete získat podporu a s ostatními diskutovat o našich produktech. Části MyDrive a MySports nabízí různé služby vztahující se ke specifickým produktům TomTom. Každá z těchto částí využívá údaje od vás nebo o vás, aby bylo možné nabízené funkce nebo služby používat. Rovněž shromažďujeme, agregujeme a analyzujeme informace o tom, jak návštěvníci naše stránky používají, abychom stránky mohli zlepšovat, uvádět informace, které by pro vás mohly být relevantní, a odhalovat jejich zákeřné nebo podvodné používání.

Identifikace vlastní osoby

Naši webovou stránku můžete využívat, aniž byste se identifikovali. Některé části webových stránek však vyžadují, abyste se přihlásili pomocí účtu MyTomTom. Například u webového obchodu vyžadují části MyDrive a MySports přihlášení, abyste mohli provádět činnosti jako nakupování a stahování map nebo stahování nejnovějšího softwaru.

Webový obchod

Prostřednictvím našeho webového obchodu si můžete objednat produkty a služby. Abychom mohli zpracovat objednávku, použijeme váš účet TomTom, jméno, adresu a další kontaktní údaje a také uvedené podrobnosti k platbě. Z důvodu určitých povinností v rámci daňových zákonů uchovává společnost TomTom podrobnosti o objednávce po dobu 10 let. Společnost TomTom si neponechává podrobnosti o vaší platbě, jako například informace o platební kartě: tyto informace uchovává v bezpečném prostředí náš poskytovatel plateb a společnost TomTom nemá k těmto datům přístup.

Podpora a diskuze

V části podpory a diskuze na naší stránce najdete informace podpory, můžete zde pokládat dotazy a zapojit se do diskuze s ostatními. Abychom vám mohli poskytovat podporu, využíváme váš účet MyTomTom. Uchováváme vaši historii podpory a považujeme ji za důvěrnou informaci po celou dobu existence tohoto účtu. Prostřednictvím účtu MyTomTom se můžete přihlásit k diskuznímu fóru a přispívat do něj. Vaše příspěvky zůstanou na diskuzním fóru zveřejněny a budou viditelné pro kohokoli.


Online a marketing

Postřehy pro marketing

Vaše údaje využíváme k tomu, abychom lépe porozuměli uživatelům produktů TomTom i těm, kdo uživateli produktů TomTom ještě nejsou. Za tímto účelem nejprve shromažďujeme údaje od vás a o vás, údaje od dalších uživatelů produktů TomTom, údaje o těchto uživatelích a údaje třetích stran. Poté údaje analyzujeme a odvozujeme z nich postřehy ohledně chování a demografie. Tyto postřehy využíváme k vylepšení svých produktů, webových stránek a svých marketingových snah, včetně inzerce online.

Údaje, které využíváme, jsou údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím našich webových stránek a při registraci účtu TomTom. Údaje nezahrnují žádná data, která společnost TomTom získá, když využíváte produkty nebo služby TomTom, například údaje o vašem umístění, navigaci nebo tréninku.

Mezi údaje, které využíváme, patří IP adresy, jedinečné identifikátory zařízení, reklamní identifikátory, adresy MAC Wi-Fi a Bluetooth, soubory cookie a další záznamy o aktivitě počítače a rovněž informace o vašem chování, zájmech a demografické údaje. Využíváme také podobné údaje, které získáme od ostatních, včetně služeb YouTube, Facebook, Google a Instagram.

Pokud chcete své údaje z našich marketingových analýz vyloučit, můžete se na nás kdykoli obrátit na adrese http://tomtom.com/support a požádat o ukončení své účasti.


Sociální média

Sociální média na naší stránce

Na svých stránkách používáme moduly plug-in pro sociální média. Získáte přístup k sociálním sítím, jako je Twitter nebo Facebook pomocí modulů plug-in pro webové stránky. Moduly plug-in uloží a načtou informace zcela podle svého a společnost TomTom nemůže tyto operace žádným způsobem ovlivnit. Tyto moduly plug-in můžete povolit a zakázat prostřednictvím nastavení souborů cookie na naší stránce.

Sociální média v našich produktech a službách

Některé z našich produktů poskytují možnost přístupu k sociálním médiím a umožňují sdílení dat. Způsob, jakým jsou využívány informace, které sdílíte se sociálními médii, je závislý na způsobu fungování daných sociálních médií a na tom, jakými zásadami ochrany soukromí se řídí. Společnost TomTom to nemůže nijak ovlivnit.

Další využití sociálních médií z naší strany

Na sociálních médiích působíme, abychom byli v kontaktu s uživateli. Také na sociálních médiích neustále sledujeme témata a trendy, které jsou pro nás relevantní.