close

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak používáme vaše data

Software TomTom využívá vaši polohu

Aby mohl software TomTom správně fungovat, využívá informace o poloze z vašeho zařízení.

Některé funkce softwaru TomTom musí tyto informace o poloze odesílat společnosti TomTom. Software rovněž odesílá informace, které obsahují název vašeho účtu MyTomTom, identifikují vaše zařízení, sdělí nám, jakým způsobem software používáte a obsahuje informace, které jste zadali.

Některé funkce rovněž umožňují odesílání informací, včetně vaší polohy a vašeho vztahu k ostatním, např. k přátelům, rodině či lidem ve vašich kontaktech nebo na sociálních sítích.

Před použitím těchto informací a aktivací těchto funkcí potřebujeme vaše svolení.

Tyto informace používáme k tomu, abychom mohli:
• Odesílat do vašeho zařízení informace, které odpovídají místu, kde se nacházíte.
• Odesílat informace o vás nebo o vaší pozici, které jste si vybrali, při používání určité funkce.
• Zlepšovat kvalitu produktů a služeb, ale pouze poté, co se ujistíme, že tyto informace nelze zpětně spojit s vámi.

Informace jsou odesílány přes internet. V závislosti na svém zařízením můžete používat vlastní připojení, připojení k internetu, které poskytuje váš smartphone nebo počítač po připojení k zařízení. Pokud není k dispozici vhodné připojení k internetu, jsou informace bezpečně ukládány v zařízení, aby mohly být odeslány později.

Vyberte, co chcete udělat.

K odesílání nebo zrušení odesílání informací se můžete kdykoliv rozhodnout prostřednictvím nastavení nebo předvoleb v softwaru TomTom ve svém zařízení. Pokud jsou informace uloženy ve vašem zařízení, a vy se rozhodnete zrušit odesílání informací společnosti TomTom, budou tyto informace odstraněny.

Zničení informací o vašem pohybu

Do 24 hodin od vypnutí zařízení nebo aplikace společnost TomTom automaticky a nevratně zničí data, která by umožnila identifikaci vás nebo vašeho zařízení na základě dat o poloze, která jsme přijali.

V případě služeb Traffic, Rychlostní radary, Nebezpečné zóny a Počasí informace smažeme do 20 minut od okamžiku, kdy službu přestanete používat nebo vypnete zařízení či aplikaci. Nevíme, kde jste byli, a nemůžeme to nikomu dalšímu sdělit, ani kdybychom k tomu byli nějak nuceni.

Tyto již anonymní informace jsou využívány ke zlepšování produktů a služeb společnosti TomTom, jako jsou mapy TomTom, služba Traffic, produkty založené na dopravních vzorech a průměrné rychlosti jízdy, a pro vyhledávací dotazy, aby byly firmy informovány, jak dobře jsou přijímány jejich informace. Tyto produkty a služby jsou využívány také státními agenturami a firmami.

Aby mohla společnost TomTom vytvářet zprávy o počtech uživatelů služby Místní vyhledávání TomTom Places a zjišťovat obecnou četnost jejího používání, po dobu jednoho roku samostatně ukládá informace o tom, kdy vaše zařízení ke službě Místní vyhledávání TomTom Places přistupovalo.

Poděkování a náš slib

Pokud se rozhodnete poskytovat společnosti TomTom informace, pomůžete zlepšovat jízdu autem, zejména díky vylepšování map, dopravních proudů a snižování dopravních zácp. Děkujeme.

Slibujeme, že nikomu dalšímu neposkytneme přístup k informacím, které získáváme, ani je nepoužijeme za jiným účelem, pokud to nebude výslovně a ze zákona nařízeno z důvodu soudního procesu.


TomTom Traffic a Cestovní služby

Tato část se týká následujících služeb TomTom:
    • Traffic
    • Rychlostní radary
    • Nebezpečné zóny
    • Počasí
    •Místní vyhledávání
    • Body zájmu
    • Čerpací/dobíjecí stanice
    • Parkování
    • Map Share
    • Mapy v reálném čase

Pokud máte služby TomTom předplacené a používáte je, software TomTom odesílá společnosti TomTom informace, včetně následujících údajů:
    • Údaje, které identifikují vaše zařízení a název účtu MyTomTom
    • Pro služby Traffic, Rychlostní radary a Nebezpečné zóny: údaje o trasách a místech, které jsou neustále shromažďovány a v pravidelných intervalech odesílány
    • Pro Počasí, Čerpací/dobíjecí stanice a Parkování: vaši polohu nebo polohu, kterou zadáte
    •Pro vyhledávací dotazy: vaši polohu nebo místo, které jste zadali, a dále dotaz a způsob použití dotazu
    •Pro Rychlostní radary a Nebezpečné zóny: všechna hlášení, která zadáte
    • Pro Map Share: jakékoli hlášení, které zadáte
    • Pro mapy v reálném čase: vaši polohu

Ke shromažďování a používání vašich informací potřebujeme vaše svolení. Pokud nám svolení nedáte, nebudou společnosti TomTom odeslány žádné informace, ale nebudete moci používat služby TomTom, protože abychom vám mohli zasílat informace odpovídající vaší pozici, musíme znát vaši polohu. Informace využíváme také ke zlepšování kvality našich služeb, ale až poté, co se ujistíme, že je nelze zpětně nijak spojit s vámi.

Poznámky: Pokud nedovolíte, aby byly vaše informace odesílány, nezmění se tím délka ani datum skončení předplatného služby.

Nahlašování rychlostních radarů a nebezpečných zón

Pokud máte předplacené služby Rychlostní radary TomTom a Nebezpečné zóny, můžete nahlásit polohu rychlostního radaru a nebezpečné zóny.

Vaše hlášení obsahující informace o pozici budou odeslány společnosti TomTom a spojeny s vaším zařízením nebo účtem MyTomTom po dobu existence tohoto účtu. Tyto informace poté společnost TomTom použije k zlepšení map a služeb Rychlostní radary a Nebezpečné zóny.


MyDrive

Vaše data a aplikace MyDrive

Aplikace MyDrive odesílá vaše data společnosti TomTom. Vaše data zahrnují nastavení, předvolby, oblíbená místa a cíle, do kterých plánujete trasy. Jakmile aktivujete aplikaci MyDrive, tato data se automaticky zpřístupní pro všechna zařízení a aplikace, které jste autorizovali. K vašim datům mají přístup pouze zařízení a aplikace, které jste pro aplikaci MyDrive autorizovali, a také osoby, jež jste autorizovali pro sdílení dat. Pokud chcete autorizovat zařízení a aplikace, které chcete používat se službou MyDrive, přihlaste se pomocí účtu MyTomTom nebo účtu od podporovaného poskytovatele. Aplikace MyDrive si uchová referenci na všechny aplikace a zařízení přidružené k vašemu účtu MyTomTom. Služba MyDrive nemá přístup k heslu k vašemu účtu.

Pokud službu MyDrive v zařízení nebo v aplikaci vypnete, změny ve vašich datech již nebudou s tímto zařízením nebo aplikací synchronizovány. Data ve službě MyDrive zůstanou ve službě MyDrive, dokud je výslovně neodstraníte, například prostřednictvím webové stránky TomTom nebo zařízení či aplikací, které podporují odstranění.

Ve společnosti TomTom použijeme informace z vašeho účtu ke zlepšení našich produktů a služeb až poté, co nám udělíte povolení a my se ujistíme, že s vámi informace nejsou nijak spojené. Tyto produkty a služby jsou využívány také státními agenturami a firmami. Povolení můžete kdykoli udělit nebo odvolat v nastavení nebo předvolbách softwaru TomTom ve svém zařízení.

Pokud se rozhodnete poskytovat společnosti TomTom informace, pomůžete zlepšovat jízdu autem, aby byla bezpečnější a zábavnější. Děkujeme.

Služba MyDrive může být pro vás také k dispozici pod jiným názvem v zařízeních a aplikacích, které jste autorizovali, ale které vám nebyly společností TomTom dodány. Způsob, jakým jsou vaše data ve službě MyDrive následně využívána, je závislý na způsobu, jakým příslušné zařízení nebo aplikace funguje, a řídí se zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a ustanoveními poskytovatele tohoto zařízení nebo aplikace. Společnost TomTom to nemůže nijak ovlivnit.

Kromě ukládání dat do služby MyDrive uchovává společnost TomTom rovněž záznam o tom, jakým způsobem zařízení a aplikace, které jste autorizovali, ke službě MyDrive přistupovaly po dobu 3 měsíců. Tyto informace se používají k vytvoření souhrnné statistiky o používání a pro účely technické diagnostiky.

Vaše data jsou uložena v EU a podléhají evropským zákonům o ochraně údajů. Společnost TomTom používá bezpečnostní postupy založené na průmyslových standardech pro ochranu vašich dat před neoprávněným přístupem, pokud jsou uložena do služby MyDrive a zároveň odesílána do a stahována z vašich zařízení a aplikací.

K vašim datům v aplikaci MyDrive neposkytneme přístup nikomu dalšímu ani je nepoužijeme za jiným účelem, pokud to nebude výslovně a podle zákona nařízeno z důvodu soudního procesu.


Mapy a mapovací dodávky

Nahlašování oprav mapy

Pomocí aplikace Map Share můžete provádět opravy v mapách a hlásit chyby. Vaše opravy obsahující informace o pozici budou odeslány společnosti TomTom a spojeny s vaším zařízením nebo účtem MyTomTom po dobu existence tohoto účtu. Společnost TomTom využívá tato hlášení ke zlepšování map TomTom.

Mobilní mapovací dodávky

(Tato část byla aktualizována v prosinci 2018)

Silnice se každý den mění. Aby byly mapy TomTom stále aktuální, shromažďujeme o těchto změnách informace z nejrůznějších zdrojů. Jedním z těchto zdrojů jsou mobilní mapovací dodávky TomTom. Tato vozidla jsou vybavena 360stupňovými kamerami, vysoce přesnými přijímači GPS a dalšími technologiemi na bázi snímačů pro shromažďování informací.

Společnost TomTom používá snímky a jiné zachycené informace (například data vztahující se k tvarům silnic a budov) pouze k oprávněnému zájmu, kterým je zlepšování map TomTom. V případě, že jsou snímky přenášeny mimo Evropskou unii, společnost TomTom tyto snímky chrání nejlepším možným způsobem pomocí oficiálních ochranných opatření, jako jsou například modelové smlouvy EU. Když už snímky nejsou zapotřebí pro vytváření a zlepšování map TomTom, společnost TomTom je vymaže. Žádné ze snímků ani jiných informací nezveřejňujeme online ani jiným způsobem nezpřístupňujeme. Některé ze snímků se zpřístupňují třetím stranám v rámci licenční smlouvy, která podobným způsobem omezuje využití a zakazuje zveřejňování.

Před zpřístupněním snímků třetím stranám na nich společnost TomTom nebo její servisní partner rozostří prvky, které by mohly vést k rozpoznání jednotlivců (jako jsou obličeje nebo SPZ vozidel), nebo použije jiná opatření schválená místními předpisy k ochraně osobních údajů. Při zpřístupňování snímků smluvním třetím stranám na jejich konkrétní žádosti používá společnost TomTom zabezpečené metody přenosu dat. Tyto třetí strany obvykle snímky využívají pro své interní obchodní účely, kterými je například výstavba nebo údržba silnic.

S veškerými dotazy ohledně této problematiky se můžete obracet na místní zákaznickou podporu TomTom.

Kliknutím sem se můžete podívat na plán sběru informací.


Další výhody určení vaší polohy

V mobilních telefonech a tabletech

Měli byste vědět, že v době, kdy používáte mobilní telefon k připojení zařízení k internetu, může být v mobilním telefonu spuštěn software operačního systému nebo jiné aplikace nebo může telefon používat komunikační sítě, které shromažďují, přenášejí nebo ukládají osobní informace a informace o poloze. Společnost TomTom to nemůže nijak ovlivnit. Další podrobnosti získáte v informacích a nastaveních, které poskytuje váš mobilní operátor a prodejci vašeho zařízení a aplikací.

V zařízeních s integrovaným připojením

Po zapnutí zařízení používá mobilní síť, která přirozeně obsahuje informace o poloze vašeho zařízení. Podle zákona může být operátor sítě povinen tuto polohu a další informace uchovávat pro účely vynucování práva a společnost TomTom to nemůže nijak ovlivnit.