close

      VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

      TomTom noudattaa kaikkien tuotteidensa valmistuksessa asianmukaisten sääntelyviranomaisten vaatimuksia esimerkiksi tuoteturvallisuuteen liittyen. Alta näet TomTom-tuotteeseesi liittyvän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

      Ajaminen

      Mobiiliratkaisut


      Urheilu


      Liike-elämä


      Vaaravyöhykkeitä koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus


      TomTomin vaarallisten aineiden käyttöä koskeva RoHS-lausunto