close

  TREDJEPARTSLICENSER

  Gennemgå tredjepartslicenser, som TomTom anvender til sine produkter.

  Open source-softwarelicenser

  Læs mere om, hvordan TomTom bruger open source-software i sine produkter og tjenester.

  Du er bekendt med, at TomTom kan levere produkter eller software, der er helt eller delvist omfattede af open source-softwarelicens(er).

  Rettighederne til at bruge sådanne produkter eller software er helt eller delvist omfattet af gældende open source-softwarelicens(er) som yderligere specificeret via www.tomtom.com/opensource, http://www.tomtom.com/page.php?Page=mpl, http://www.tomtom.com/page/openLR

  Du og TomTom er hver især ansvarlige for overholdelse af de respektive forpligtelser i henhold til den/de gældende open source-softwarelicens(er).

  Hverken du eller TomTom må gøre noget, der gør, at den anden part misligholder sine forpligtelser i henhold til open source-softwarelicensen/-licenserne.

  Intet i denne slutbrugerlicensaftale forhindrer TomTom i at træffe de foranstaltninger, som de anser for nødvendige for at leve op til den/de relevante open source-softwarelicens(er).

  På din anmodning vil TomTom forsyne dig med den tilsvarende maskinlæsbare open source-kode på en cd. Kontakt dit TomTom-kundeservicecenter for flere oplysninger.


  Google-vilkår

  Hvor tjenester leveres af Google, er anvendelsen af disse tjenester underlagt følgende:
  I.   Google-servicevilkår
  II.Google Maps/Google Local servicevilkår
  III. Google Maps/Google Local juridiske meddelelser
  IV. Googles privatlivspolitik