Hur kan vi hjälpa dig?

     Hitta produkter, tjänster och support

     close

     Löpning

     The easiest way to improve™

     TomTom Runner

     GPS-löparklocka
     • See real-time running information
     • Race your past performances

     Välj din stil

     TomTom Runner + pulsband för pulsmätning

     GPS-löparklocka med pulsband för pulsmätning
     • See real-time running information
     • Race your past performances
     • Run in your optimal heart rate zone

     Välj din stil

     TomTom Runner Cardio

     GPS-löparklocka med inbyggd pulsmätare*
     • Se realtidsinformation om din löpning
     • Tävla mot dina tidigare resultat
     • Spring i din optimala pulszon
     • Inbyggd pulsmätare*

     Välj din stil


     • Den här pulsmätaren är inte en medicinsk enhet. Rådgör med en läkare innan du börjar ett träningsprogram. Om du har en pacemaker eller någon annan inopererad elektronisk enhet, rådgör med en läkare innan du använder den här produkten. Användningen av denna produkt under träning kan ta bort uppmärksamheten från din omgivning eller din aktivitet. Störningar av signalen från externa källor, dålig kontakt med handleden och andra faktorer kan förhindra noggranna pulsdatamätningar eller -överföringar. TomTom frånsäger sig allt ansvar som kan uppkomma från sådana felaktigheter.