Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta produkter, tjänster och support

close

SEKRETESS

Hur vi använder dina uppgifter

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

WEBFLEET

Om ditt fordon är konfigurerat att ansluta till TomTom WEBFLEET-tjänsterna, samlar det in information åt WEBFLEET-tjänsten medan fordonet används tillsammans med annan WEBFLEET-utrustning installerad i fordonet.

Följande information samlas kontinuerligt in: fordonets position, g-krafts-/accelerationsdata och motorrelaterade data som bränsleförbrukning, ventilpositioner, varvtal och kilometerräknarens värde. Vilken information som samlas in beror specifikt på vilken WEBFLEET-utrustning som är installerad i fordonet.

Ägaren av WEBFLEET-avtalet bestämmer för vilka syften denna information används, vem som får åtkomst till den och hur länge informationen sparas. Se ägaren av WEBFLEET-avtalet för eventuell ytterligare information. I allmänhet är detta ägaren eller hyrestagaren av fordonet.

TomTom använder programvaran Google Analytics 360 för att samla in information om hur du använder TomToms programvara, webbplatser och applikationer. Användningsinformationen som TomTom samlar in innehåller inte platsinformation eller information som du har angivit eller laddat upp. TomTom har ingått ett avtal med Google som begränsar din information för användning uteslutande av TomTom och inte av Google för något annat syfte, som exempelvis reklam.


Curfer

Din TomTom LINK 100 gör det möjligt för dig att samla in information från bilen när du använder den, för att ta emot rapporter och återkoppling från dina resor och körbeteende. För att tillhandahålla dig med rapporter och återkoppling, skickas informationen med TomToms smartphoneapp CURFER till TomTom med hjälp av telefonens internetanslutning. Informationen sparas i ditt konto så länge kontot existerar. Om ingen internetanslutning är tillgänglig, sparas informationen på din LINK 100 på ett säkert sätt och skickas senare.

Din information data lagras i EU och lyder under europeiska dataskyddslagar. TomTom tillämpar säkerhetsmetoder baserade på branschstandarder för att skydda din information mot obehörig åtkomst, medan den lagras och medan den överförs.

Vi lovar att inte ge någon annan tillgång till den information som vi samlar in eller använda den för något annat ändamål, såvida du inte ger oss tillstånd eller när det uttryckligen och enligt lag föreskrivs att göra så efter vederbörlig rättslig process.

Andra förare av ditt fordon

Om du delar ditt fordon med andra förare när LINK 100 är inkopplad, är det du som ansvarar för att informera dessa förare om det faktum att körnings- och fordonsdata samlas in och att du har åtkomst till rapporter om detta.

Information vi samlar in

Din LINK 100 och TomTom CURFER-appen samlar in:
    • information som identifierar dig, ditt fordon, din LINK 100 och din smartphone.
    • Information om ditt fordon och hur du kör det, t.ex. tid för start/stopp, tomgångstid, hastighet och hastighetsfördelning, tillryggalagd körsträcka, bromsning, kurvtagning, acceleration, batterinivåer och status, motorbelastning, gaspådragsnivåer.
    • Information för diagnostiska ändamål som programversioner, enhetstyper, kraftfrånkopplingar, felloggar.

Din LINK 100 samlar inte in någon platsinformation eller information relaterad till fordonsolyckor och inte heller delas någon av denna information med TomTom.

Information endast tillgänglig på din smartphone

LINK 100 sänder ytterligare information till din smartphone medan appen är igång, till exempel ett detaljerat realtidsflöde av parametrar som avlästs från fordonet, inklusive hastighet, varvtal, motortemperatur, motorbelastning och bränslenivå samt mer, för att visa denna information i appen. Denna utförliga information lagras inte på smartphonen och skickas inte heller till TomToms servrar.

Om du accepterar att låta appen att använda platsinformation, används denna för att registrera smartphonens position när bilen parkeras (motorn stängs av eller smartphonen flyttas utom räckhåll för LINK 100). Endast den sista positionen sparas, inga spår av fordonets rörelse och positionen delas någonsin med TomTom.

Ditt CURFER-konto

När du använder TomTom CURFER-appen för första gången måste du skapa ett personligt konto med ett användarnamn, din e-postadress och ett lösenord. TomTom rekommenderar att du hemlighåller kontouppgifterna och använder ett lösenord som du inte använder någon annanstans.

Ditt konto används för att säkert komma åt de data som samlas in av TomTom CURFER på TomToms servrar. Vi kommer då och då att använda din e-postadress för att skicka information relaterad till TomTom CURFER eller relaterade produkter/tjänster eller uppdateringar som du måste vara medveten om för att se till att du kan använda din produkt på ett säkert, tillförlitligt sätt, utan avbrott eller om det finns juridiska krav som kräver att vi kontaktar dig.

Du kan radera ditt CURFER-konto när som helst med hjälp av smartphoneappen.

Vi lämnar inte ut information om ditt CURFER-konto till någon annan, om det inte uttryckligen och enligt lag föreskrivs att göra så efter vederbörlig rättslig process.

När data överförs till våra servrar

Smartphoneappen överför automatiskt de data som samlas in på LINK 100 till TomToms servrar. Varje gång fordonets motor stängs av och det finns en mobildataanslutning, läser appen av alla lagrade data från din LINK 100 och skickar dem till TomToms servrar. Detta sker i bakgrunden även om du inte aktivt använder appen. Om du inte vill att detta ska ske kan du avaktivera mobildataanvändning för appen eller logga ut från appen.

Användning av din platsinformation

Trots om LINK 100 själv inte kan samla in din position och att ingen platsinformation delas med TomTom, bör du vara medveten om att medan du använder din mobiltelefon till att ansluta din LINK 100 till internet, kan det hända att mobiltelefonen kör operativsystemsprogramvara eller andra appar eller använder kommunikationsnätverk, som samlar in, överför eller lagrar personuppgifter eller platsinformation. TomTom kan inte påverka detta. För mer information, läs informationen och inställningarna du fått av din mobiloperatör och återförsäljarna av ditt system och apparna.