close

Sekretess | Hur vi använder dina uppgifter

TomTom Sports-enheter och -program

När du använder din TomTom Sports-enhet och TomTom Sports-programmen samlar och lagrar de kontinuerligt information. Detta inkluderar information om var du är och information som puls, stegfrekvens och kroppssammansättning. Du kan ta reda på vilken information din TomTom Sports-enhet och TomTom Sports-programmen samlar in eller använder utförligare nedan.


TomTom Sports-program

Du kan använda följande TomTom Sports-program ihop med din TomTom Sports-enhet:


När du ansluter TomTom Sports-enheten till din dator eller din mobila enhet kan information som samlats in av din TomTom Sports-enhet och av TomTom Sports-programmen laddas upp till TomTom. Informationen kan också laddas upp till andra appar men bara när du uttryckligen tillåter det. Efter varje uppladdning raderas informationen från din TomTom Sports-enhet. Du kan aktivera olika funktioner i TomTom Sports-programmen och ge tillstånd till de sätt som din information används. Du kan läsa nedan för vilka funktioner och syften som du kan tillåta oss att använda din information. Vi använder endast informationen för de funktioner och syften som du har aktiverat eller har gett oss tillstånd för. Du kan när som helst ändra dessa inställningar och återkalla tillstånd.

Observera att om du avaktiverar en funktion kommer informationen som skickades till TomTom medan funktionen var aktiverad att fortsätta vara tillgänglig.

Du kan när som helst radera all information du lagrar i TomTom Sports.


Information i TomTom-sportklockor

Beroende på de specifika funktionerna i TomTom-sportklockan och de inställningar du har konfigurerat för den, registrerar och lagrar enheten följande information efter slutförd enhetsregistrering på TomTom Sports:

1. Information som lagrats på enheten efter slutförd enhetsregistrering på TomTom Sports:

     a. Den användarprofil du angav, vilken inkluderar ålder, kön, längd och vikt.

2. Information som samlas in automatiskt och kontinuerligt när du bär enheten:

     a. Den tid du är aktiv.
     b. Förbrukade kalorier.
     c. Steg och sträcka du har gått.

3. Information som samlas in när du använder den tillhörande funktionen på en TomTom-sportklocka:

     a. Puls.
     b. Den tid du sover.
     c. Tätare registrering av tider då du är aktiv, puls, förbrukade kalorier, steg och sträcka under en sportaktivitet.
     d. Din plats, hastighet, tempo, höjd, stigning eller fallhöjd under en sportaktivitet som använder sensorerna för plats och lufttryck.

4. Diagnostisk information:

     a. Krasch- och felloggar.

Informationen som samlas in bearbetas i själva enheten. Den är baserad på den användarprofil du angav och de mätvärden som tillhandahålls av enhetens sensorer för plats, lufttryck, rörelse och puls.

Din TomTom-sportklocka registrerar även krasch- och felloggar medan du bär enheten. Dessa loggar hämtas från enheten av dina TomTom Sports-program. Du kan välja att skicka krasch- och felloggar till TomTom för att hjälp oss förbättra våra produkter.


Information i TomTom Fitness Tracker

Beroende på de specifika funktionerna i TomTom Fitness Tracker och de inställningar du har konfigurerat för den, registrerar och lagrar enheten följande information efter slutförd enhetsregistrering på TomTom Sports:

1. Information som lagrats på enheten efter slutförd enhetsregistrering på TomTom Sports:

     a. Den användarprofil du angav, vilken inkluderar ålder, kön, längd och vikt.

2. Information som samlas in automatiskt och kontinuerligt när du bär enheten:

     a. Den tid du är aktiv.
     b. Förbrukade kalorier.
     c. Steg och sträcka du har gått.

3. Information som samlas in när du använder den tillhörande funktionen på TomTom Sports Fitness Tracker:

     a. Avläst procentandel kroppsfett respektive muskler.
     b. Puls.
     c. Den tid du sover.
     d. Tätare registrering av tider då du är aktiv, puls, förbrukade kalorier, steg och sträcka under en sportaktivitet

4. Diagnostisk information:

     a. Krasch- och felloggar

Informationen som samlas in bearbetas i själva enheten. Den är baserad på den användarprofil du angav och de mätvärden som tillhandahålls av enhetens sensorer för rörelse och puls. TomTom Fitness Tracker registrerar inte din plats.

Din TomTom Fitness Tracker registrerar även krasch- och felloggar medan du bär enheten. Dessa loggar hämtas från enheten av dina TomTom Sports-program. Du kan välja att skicka krasch- och felloggar till TomTom för att hjälp oss förbättra våra produkter.


Importera dina aktiviteter till andra sportprogram

I TomTom Sports-program kan du importera din information automatiskt från andra sportprogram som du använder. Den importerade informationen lagras i ditt TomTom Sports-konto och du kommer åt den genom att använda din TomTom Sports-app på samma sätt som informationen som registrerades av TomTom Sports-enheten lagras och visas. Läs de andra avsnitten i den här sekretesspolicyn om du vill veta mer om hur vi använder dina uppgifter. Du kan när som helst sluta importera din information från andra sportprogram genom att ändra importinställningarna i TomTom Sports-appen.


Registrera dig, få support, se dina aktiviteter

Genom att registrera dig med namn och e-postadress med TomTom Sports-program kan du få support, delta i våra användarforum och ladda ner programuppdateringar för dina TomTom Sports-enheter och TomTom Sports-program.

Informationen som registreras av TomTom Sports-enheten överförs automatiskt varje gång du ansluter din TomTom Sports-enhet till TomTom Sports-program. Du kan se din information i olika rapporter och diagram som visar dina framsteg och resultat. Om du använder en TomTom Sports-enhet som registrerar din plats kan du också se på en karta var du har varit.


Dela dina aktiviteter på sociala medier

I TomTom Sports-programmen kan du dela dina aktiviteter och framsteg på de sociala medier du väljer. Genom att dela din information låter du andra människor se ditt användarnamn, din aktivitetsplats och din aktivitetsinformation från TomTom Sports. TomTom kommer inte att automatiskt dela din information till några sociala medier i ditt namn. Hur informationen som du delar med sociala medier används beror på hur de specifika sociala medierna fungerar, och styrs av deras egna sekretesspolicyer. Bekanta dig med dessa innan du delar potentiellt känslig information. TomTom kan inte påverka detta.


Exportera dina aktiviteter till andra sportprogram

I TomTom Sports-programmen kan du konfigurera automatisk export av dina aktiviteter till andra sportprogram. Du kan när som helst göra uppehåll eller sluta dela din information med dessa program. Hur informationen som du delar med andra program används beror på hur de specifika tjänsterna fungerar, och styrs av deras egna sekretesspolicyer. Bekanta dig med dessa innan du delar potentiellt känslig information. TomTom kan inte påverka detta.


TomTom Sports-app

När du har installerat TomTom Sports-appen, eller under dess användning på Android eller iOS, kan din Android- eller iOS-enhet be dig om följande behörigheter:

  • Tillgång till din Android- eller iOS-adressbok, telefonens samtalshistorik och SMS. Det här krävs för att aktivera telefonmeddelanden för kompatibla TomTom Sports-enheter.
  • Åtkomst till din plats i din Android-enhet. Det här krävs av Android för att aktivera Bluetooth-anslutning mellan din Android-enhet och din TomTom Sports-enhet för uppladdning av information.
  • Åtkomst till din kamera och dina foton. Det här krävs för att aktivera delning på sociala medier.
  • Åtkomst till lagringsplatsen i din Android-enhet krävs för att TomTom Sports-appen ska kunna överföra din information från den anslutna TomTom Sports-enheten till TomTom Sports-appen och vidare till TomTom Sports Cloud.

Inget av den åtkomna informationen ovan skickas till TomTom. Du kan när som helst välja att aktivera åtkomst till dessa funktioner i inställningarna i din TomTom Sports-app.


Aktivera statistik och rankningar

Du kan tillåta oss att skapa statistik och rankningar i TomTom Sports-programmen med hjälp av din information, inklusive kön, vikt, längd, kroppsbyggnad, ålder, aktiviteter platser och historik. Du kommer att kunna använda statistik och rankningar för att jämföra hur du presterar och gör framsteg mot anonyma och aggregerade TomTom-användare vars profiler påminner om din. På samma sätt kan din anonymiserade statistik och rankningar användas i aggregerade jämförelser av andra TomTom-användare. Vi använder din information utan att identifiera dig eller andra användare på något sätt. Du kan när som helst välja att aktivera statistiken och rankningsfunktionerna i inställningarna i ditt TomTom Sports-program. Om du avaktiverar funktionen kan TomTom inte längre generera din statistik eller dina rankningar, och du kommer inte längre att ha tillgång till aggregerad statistik och rankningar av andra TomTom-användare.


Hjälp oss att bli bättre

Du kan ge TomTom tillstånd att använda din aktivitetsinformation som du laddat upp, informationen om hur du använder programmen och diagnostikinformation för att hjälpa oss att förbättra användarupplevelsen, produkterna och tjänsterna i TomTom Sports. Dessa produkter och tjänster inkluderar TomTom Sports-enheter och TomTom Sports-program. För detta ändamål använder TomTom även programvara och tjänster som räknas upp nedan. Vi kommer att använda din information efter att vi har sett till att den inte längre är kopplad till dig och utan att identifiera dig.

TomTom använder programvaran Google Analytics Premium för att samla in information om hur du använder TomTom-programvaran och TomTom Sports-programmet. Användningsinformationen som TomTom samlar in innehåller inte platsinformation eller information som du har angivit eller laddat upp. TomTom har ingått ett avtal med Google som begränsar din information för användning uteslutande av TomTom och inte av Google för något annat syfte exempelvis reklam.

TomTom-programvaran skickar också diagnostikinformation, till exempel om appen kraschar, som innehåller information som identifierar din enhet, till Crashlytics. Diagnostikinformationen följer Crashlytics sekretesspolicy, som du hittar på: http://try.crashlytics.com/terms/. Den insamlade diagnostikinformationen bearbetas i USA och används av TomTom för att förbättra TomTom-programvaran.

Du kan välja att skicka användnings- och diagnostikinformation eller att sluta skicka information när som helst med hjälp av inställningarna i TomTom Sports-programmen.


Vill du få tips och förslag

Vi använder också din information för att ge dig tips och förslag baserade på dina individuella aktiviteter och resultat så att du kan förbättra ditt sätt att träna och dina prestationer. De kan också innehålla förslag på andra produkter eller tjänster som du kan köpa till. Du kan avanmäla dig från våra utskick när som helst i TomTom Sports programinställningar.


Ladda ned och radera din information

Informationen du lagrar i TomTom Sports kan laddas ner eller raderas när som helst – du kan komma åt dessa funktioner från TomTom Sports-programmen. Du kan även när som helst radera din registrering hos oss. Detta raderar automatiskt all din information från TomTom Sports utan möjlighet att återställa den.

Om du inte har använt ditt konto under en period längre än tre år och vi har inte kunnat kontakta dig, kommer TomTom att radera ditt konto och den information som är lagrad där.


Skydda din information

Informationen du laddar upp lagras i Europeiska unionen och lyder under europeiska dataskyddslagar. TomTom tillämpar säkerhetsmetoder som bygger på branschstandarder, inklusive tekniker som pseudoanonymisering, hashfunktioner och kryptering för att skydda din information mot obehörig åtkomst, när den förvaras och när den skickas till och hämtas från dina enheter och program.

Vi ger ingen annan person tillgång till din information eller använder den i något annat syfte om vi inte uttryckligen och enligt lag beordrats att göra detta efter en rättslig process.