Butik
Stöldskyddslösning
Skydda alltid TomTom Rider
Stöldskyddslösning
Skydda alltid TomTom Rider
  • Lås till RAM-fäste
  • Nycklar
Produktuppgifter
Säkert fäste
Håller TomTom Rider och fästet säkert på plats under korta turer eller stopp.
Kompatibla produkter
Rider Urban, Rider v2, Rider (2013)
Har du en fråga som inte besvaras på den här sidan?