Extra batterikabel
Ladda på vägen
Extra batterikabel
Ladda på vägen
Produktuppgifter
Extra batterikabel
Ser till att TomTom Rider är laddad på vägen.
Laddningsspänning
Använder 12 V från motorcykelns eller skoterns motor för att ladda på vägen.
Permanent lösning
Monteras på fästet till TomTom Rider.
Kompatibla produkter
Rider Pro, Rider Urban, Rider v2, Rider (2013)
Har du en fråga som inte besvaras på den här sidan?