close

TomTom Innovation

FRAMTIDSSÄKRAD

TomTom Innovation kanske låter som en generaliserad term för tillväxt och planering, men i själva verket är det mycket mer komplicerat. Det innebär inte bara banbrytande idéer och utveckling för framtidens bilar, vägar och navigeringsteknik, utan det handlar om att utnyttja det vi redan har lärt oss för att förverkliga en bättre framtid.

Framtiden närmar sig med stormsteg och självkörande bilar har redan börjat utvecklas. För att ta nästa steg mot verkligt självständiga bilar som är säkra är kartorna centrala – det är där TomTom kommer in i bilden. Nya Road DNA och HD-kartor kommer att vara bilens bild av världen. Genom många års erfarenhet och långsiktig planering har TomTom redan de här systemen färdiga att köra. Men TomTom Innovation handlar inte bara om vad som kommer – det finns här för att arbeta för dig nu också.

Trafikinfo

En av nycklarna till den perfekta resan är att hantera trafik. Mer specifikt handlar det, för de flesta, om att undvika trafik. TomTom har många års erfarenhet, ett komplext nätverk av trafikdata i realtid och avancerade algoritmer som alltsammans arbetar för att uppnå just detta mål.

TomTom Traffic är så exakt att förare nu till och med kan få varningar när de närmar sig slutet av en trafikstockning så att de inte behöver bromsa plötsligt. Mer troligt är att de undviker trafiken helt tack vare TomToms 14 biljoner datapunkter som samlats in under åtta år och används med realtidsinformation för att korrekt förutse och undvika trafik.

Inte ens stängda vägar är längre ett problem då TomToms navigatorer uppfattar den stängda vägen och planerar runt den för att undvika trafikköer, även när bilar tvingas in på vissa vägar.

Även om TomTom har gjort undvikande av trafik till en konstform håller företaget ständigt på med utveckling och förnyelse. En dag kommer trafikljus och bilar att ha intelligenta samtal för att hålla fordon i rörelse så att det inte blir köer och förhoppningsvis inte ens några stopp – så att resor blir snabbare, enklare och säkrare.

Ruttplanering och kartor

Det finns ruttplanering och kartor, och så finns det TomToms ruttplanering och kartor, något som tänjer på gränserna för vad man tidigare trodde möjligt. Ruttplaneringen är smartare tack vare verkliga data som samlats in från förare över hela världen. Det betyder att faktiska hastigheter tas med i beräkningen när en exakt uppskatta en ankomsttid i stället för att bara använda hastighetsbegränsningar. Ytterst resulterar den bästa rutten i mindre stress, en snabbare ankomsttid och kan till och med spara pengar på bensin.

Ett angreppsätt på flera plan är bästa sättet att korrekt bedöma navigering. TomToms kartor tar hänsyn till historisk information och lägger till realtidsdata till algoritmer som hittar den perfekta navigeringsvägen för förare. Ständiga förändringar av vägar, hastighetsbegränsningar och vägnamn tas alla med i beräkningen så att förare aldrig blir ställda.

Framtiden ser ljus ut med TomToms nya HD-kartor och Road DNA som skapar en korrekt och detaljerad bild av vägar, markeringar och omgivningar. De kommer att bana väg för verkligt självständigt körande bilar i en nära framtid. Bara noggrannheten på körfältsnivå från GPS har tagits till en helt ny nivå genom att låta bilen veta exakt var den är på vägen för säkrare självständig navigering.

GO med Wi-Fi

TomTom förnyar på många sätt, men ett av de mest konkreta, som du faktiskt kan uppleva, är den senaste banbrytande navigatorn – möt GO med Wi-Fi. Den överskrider gränsen mellan smartphone och navigator för att skapa en synergi som gör körningen säkrare och lättare i ett.

När navigatorer introducerades förbättrades trafiksäkerheten, men nu när smartphones används inträffar fler olyckor. GO med Wi-Fi tar itu med problemet genom att låta förare fortsätta använda sina mobiler medan de får navigering och behåller sitt fokus på vägen.

Funktioner som bidrar till detta innefattar förutsägande ruttplanering, integrerad röststyrning för assistenter som Siri, SMS upplästa av navigatorn samt naturligtvis intelligenta trafik- och fartkameravarningar.

GO med Wi-Fi är den bästa GPS-navigatorn någonsin från TomTom tack vare en mer slimmad design, kraftfulla högtalare och ett magnetiskt fäste som gör det lätt att ta bort och placera navigatorn.

VIO

Skoterrevolutionen är här. Skoterförare har nu sin alldeles egna snyggt designade navigator i form av en andra skärm som till och med matchar skoterns färger. TomTom såg att det fanns ett behov av smartare navigering och en mer ansluten körning för skoterförare. Faran med att stanna för att kolla mobilen för navigering eller, ännu värre, titta medan man kör behövde avhjälpas och TomTom antog utmaningen.

VIO utformades från grunden och upp för att skapa den perfekta följeslagaren på resan. Den andra skärmen fungerar med en ansluten smartphone för uppdaterad navigering inklusive trafikkameravarningar och kövarningar. Men tack vare att VIO har sin egen GPS kan telefonen spara batteri och ligga säkert kvar i fickan. Den ger också varningar och gör att du kan besvara samtal via ett headset.

Den trådlösa VIO klarar hela fem timmar innan den behöver laddas och kan hålla de flesta pendlare igång hela veckan innan den behöver kopplas in. Den är dessutom så robust att du inte behöver oroa dig för din VIO i vare sig vind, regn eller solsken – ens om du tappar den.