Butik
close

SEKRETESS

Hur vi använder dina uppgifter

Allmänt

Integritet är en viktig del av vårt företag. Då vår verksamhet är baserad i Europa omfattas den av europeiska sekretesslagar: GDPR (allmänna dataskyddsförordningen). GDPR anses vara det hårdaste regelverket i världen och ger en hög nivå av dataskydd. Våra globala policyer om sekretess och hur vi bearbetar dina personuppgifter återspeglar dessa standarder, och i vissa fall är regelverket strängare.

Om du vill läsa om vem som har åtkomst till din information, få information om dina rättigheter och om var vi lagrar dina data kan du gå till Mer information.


Big data

Vår verksamhet bygger på big data, men din sekretess är viktigast. Vi samlar in data från våra webbplatser, produkter och tjänster. Vi använder totalt fyra typer av data:

Data från dig:

Personuppgifter som du lämnar direkt till TomTom, såsom ditt namn och din e-postadress när du skapar ett TomTom-konto, din hemadress och favoritplatser som du synkroniserar mellan olika enheter, rapporterad feedback om fartkameror eller kartfel, din ålder och ditt telefonnummer.

Sensordata:

Många TomTom-produkter är utrustade med sensorer eller använder enhetssensorer, exempelvis GPS-mottagare, Wi-Fi eller Bluetooth, kamera, mikrofon, G-kraft- och pulssensorer och touchscreen. Sådana sensorer samlar automatiskt in data när de är aktiverade. Beroende på syfte kan dessa data till en början vara kopplade till andra data som identifierar dig eller din enhet.

Metadata:

När du använder våra webbplatser, produkter och tjänster samlas metadata in eller genereras automatiskt som ett resultat av att du använder en enhet, överför dina data över ett nätverk eller förfrågar en specifik tjänst såsom TomTom Traffic. Dessa data kan innehålla information om din tekniska konfiguration, enhetsinställningar, användargränssnitt och annat som är relaterat till din användning, och kan kopplas till annan information som IP-adresser, unika identifierare, cookies och annat som registrerar dina aktiviteter.

Data från andra:

Våra kunder, till exempel biltillverkare, kan dela data med TomTom som de har samlat in under sitt ansvar och i enlighet med sina sekretesspolicyer. Vi använder sådana data enbart inom de gränser som dessa parter har angett och i enlighet med avtalen.


Hjälp oss bli bättre

Genom att dela data om hur och när du använder våra appar, produkter och tjänster kan du hjälpa oss att hålla våra produkter och tjänster säkra, se till att de fungerar som förväntat och förbättra kvaliteten och användarupplevelsen. Detta innefattar information om din enhet, operativsystem och den information som vi tar emot när du använder vissa funktioner, som platser, ruttplanering, destinationer och sökning.

Vi kategoriserar våra användare baserat på samlad information, som användningsfrekvens, specifika funktioner, information om region (t.ex. land och stad) och produkt- och enhetsinformation. Analysen innehåller inte individuell platsinformation eller information som du har angett, men kan innehålla information som identifierar din enhet, t.ex. en krypterad identifierare. Du kan sluta skicka den här informationen när som helst genom att ta tillbaka ditt medgivande i produktinställningarna. Vissa TomTom-produkter, som AmiGO, ber om ditt godkännande för att samla in reseinformation under en längre tid för att analysera mönster och beteende. Det finns mer information i produktens integritetsinställningar och i avsnittet Fordonsnavigering.

Vi samlar även in analytisk, teknisk och diagnostisk information som kan innehålla information som identifierar din enhet. De används för att undersöka krascher eller avbrott i tjänsten, upptäcka bedrägeri och missbruk, hantera säkerhet, prestanda och kapacitet samt för (samlad) rapportering, och för att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster genom att vi kan visa mer exakt realtidsinformation och utveckla bättre navigeringsprodukter. Vi skyddar alltid din identitet och tar bort personliga användaruppgifter så fort vi kan. Tredje parter som samarbetar med vårt företag kan också ta emot dessa data enligt sekretesspolicyn för relevant tredje part; mer information finns i produktinställningarna.

TomTom använder säkerhetsmetoder baserat på branschstandarder för att skydda dina data mot obehörig åtkomst. Vi ger ingen annan än våra tjänsteleverantörer tillgång till informationen enligt avtalsenliga säkerhetsåtgärder, och vi använder den inte i något annat syfte än det vi meddelat dig, om vi inte enligt lag föreskrivs att göra så.


TomTom-konto

Du kan skapa ett TomTom-konto när du använder våra navigatorer eller appar. Då behöver vi några uppgifter om dig:

  • E-postadress – detta är ditt användarnamn när du loggar in på ditt TomTom-konto. Med ditt medgivande skickar vi e-postmeddelanden om programuppdateringar, de senaste nyheterna om TomTom-produkter, hur du får ut mesta möjliga av din produkt och exklusiva erbjudanden. Du kan enkelt ändra e-postinställningarna i dina kontoinställningar online eller avsluta prenumerationen via länken i e-postmeddelandena.
  • Namn, kön och land.
  • Lösenord – vi rekommenderar att du väljer ett starkt lösenord som du inte använder för något annat. Vi lagrar lösenordet i krypterad kod, så vi kan inte se ditt lösenord.

Du kan lägga till mer information i ditt TomTom-konto, såsom var du bor, adresser, favoritdestinationer, senaste destinationer samt fordonsinformation. Om du kontaktar vår kundtjänst genom webbplatsen eller chattar med andra användare på vårt diskussionsforum hålls din supporthistorik fortsatt konfidentiell, men den kan kopplas till ditt TomTom-konto.

När du köper en TomTom-produkt eller -tjänst via vår onlinebutik kan information om beställningar, leveransadress, reparationer, abonnemang, navigatorer och appar kopplas till ditt TomTom-konto, och du kan se den när du loggar in på kontot via tomtom.com. Vi sparar inte din betalningsinformation, såsom kreditkortsuppgifter. Sådana uppgifter lagras av din betalningsleverantör i en säker miljö, och TomTom har inte åtkomst till dessa data.

Du kan se mer information om hur du skickar begäran om att komma åt eller radera dina (kontorelaterade) data hos TomTom på vår GDPR-supportsida.


Mer information

Vilken är den rättsliga grunden för användning av dina personuppgifter?

När du konfigurerar en TomTom-navigator, laddar ned någon av våra appar eller skapar ett TomTom-konto finns det några uppgifter vi måste ha för att du ska kunna använda funktionerna säkert och korrekt. Första gången vi behöver åtkomst till din platsinformation får du ett meddelande som ber om ditt godkännande att dela dessa data med TomTom i specifika syften. Vi ber också om ditt godkännande innan vi använder din reseinformation för att förbättra användarupplevelsen. Vi synkroniserar endast viss information mellan appar och enheter efter att vi har fått ditt godkännande. Du kan enkelt ändra dina behörigheter i inställningarna på din enhet, i appen eller via ditt TomTom-konto. Om du drar tillbaka ditt samtycke kan det innebära att vissa tjänster inte längre är tillgängliga.
I vissa fall bearbetar vi dina data utöver legitima intressen för att hantera våra produkter och tjänster på ett bättre sätt – då kan vi göra att de fortsätter fungera som förväntat, hålla dem säkra och förbättra kundupplevelsen genom att titta på hur och när du använder dem. Lämpliga åtgärder vidtas under denna behandling för att skydda din identitet i enlighet med branschspraxis, med hänsyn till de risker som är förknippade med behandlingen och arten av de personuppgifter som ska skyddas. Vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att hantera säkerhet, risk för dataförlust och andra risker med hänsyn till arten av dessa data, typen av behandling och tilldelning av ansvar för hantering av säkerhets- och sekretessrelaterade frågor.

Hur kan du hantera dina personuppgifter?

Du har åtkomst till dina personuppgifter och kan få en kopia, och kan begära att ofullständiga, felaktiga, onödiga eller gamla data uppdateras samt begära att dina data raderas. Du har rätt att invända mot eller begränsa behandling av data under vissa omständigheter, exempelvis om du tror att de är felaktiga eller att behandlingen av dem strider mot lagen. För att utöva dina rättigheter för åtkomst och radering kan du kontakta TomTom via vår särskilda GDPR-supportsida på tomtom.com eller genom ditt TomTom-konto. För andra förfrågningar kan du kontakta oss direkt genom kontaktuppgifterna på vår webbplats. Vissa konton för TomTom-produkter ger dig möjlighet att komma åt eller radera dina data direkt; du kan till exempel ladda ned och radera information om roadtrips som vi lagrar via MyDrive.tomtom.com.

Vem har åtkomst till dina personuppgifter?

Vi säljer inte dina personuppgifter eller ger tredje part åtkomst till dem såvida annat inte uppges nedan.
TomTom delar bara din information med TomToms partnerföretag som ansvarar för tjänster och produkter, och med andra parter när det är nödvändigt, exempelvis våra leverantörer av molntjänster (såsom Microsoft och AWS) och andra tjänsteleverantörer som logistikpartner, leverantörer av betalningstjänster och reparationscenter som håller dina data säkra. Vi har upprättade avtal med tredje parter för behandling av dina data endast i godkända syften, för att leverera vissa tjänster som kräver att de agerar konsekvent utefter detta avtal och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder som skyddar dina personuppgifter.
Ha i åtanke att din enhets operativsystem, andra appar som körs på enheten eller kommunikationsnätverket samlar in, överför och lagrar dina personuppgifter och din platsinformation. TomTom kan inte påverka detta. Mer information om detta finns i din mobilleverantörs, enhetstillverkarens och andra apputvecklares avtal och inställningar. När du delar din information direkt med tredje part, till exempel lägger upp information på sociala medier, bearbetar den tredje parten informationen enligt sina egna sekretesspolicyer. Integritetsinställningarna för våra produkter har mer information om inbyggda tredjepartstjänster, så du kan läsa dem om du vill veta mer.

Vi lovar att inte ge någon annan åtkomst till din information, såvida vi inte har en laglig skyldighet att göra så, exempelvis om vi är skyldiga att under tillämplig lag tillhandahålla din information till regering, behöriga myndigheter och brottsbekämpande organ eller för att skydda TomToms berättigade intressen i rättsliga förfaranden.

Varför lagrar vi dina personuppgifter?

Som standard lagrar vi din information inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I undantagsfall kan dina personuppgifter överföras till länder utanför EES som har andra lagar för dataskydd. I sådana fall ser vi till att din sekretess skyddas på bästa möjliga sätt och att en tillräcklig nivå av dataskydd uppnås, till exempel genom ett officiellt lämplighetsbeslut eller lämpliga säkerhetsåtgärder med avtalade standardklausuler som omfattas av ytterligare riskbedömningar. Du kan kontakta TomTom om du vill ha mer information om dataöverföring och säkerhetsåtgärder.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar och använder inte din information längre än nödvändigt. Vi raderar alla data som rör dig efteråt. I vissa fall fortsätter vi använda anonymiserad information om det krävs specifika data för ytterligare analys, produktförbättringar och rapporter. Hur länge vi behåller personuppgifter och kriterierna för att fastställa den tiden är beroende av personuppgifternas art, våra juridiska skyldigheter och i vilket syfte uppgifterna tillhandahållits.

Har du frågor eller synpunkter?

Du kan kontakta TomToms Data Protection Officer på:
TomTom International B.V.
Privacy Office / DPO
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederländerna
E-post: privacy@tomtom.com

Om du inte är nöjd kan du även kontakta Nederländernas dataskyddsmyndighet.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

TomTom International B.V., De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna ansvarar för dina personuppgifter som rör TomToms produkter och tjänster. TomToms partnerbolag som tillhandahåller specifika produkter eller tjänster kan (tillsammans) kontrollera eller bearbeta dina data. Du hittar mer information om dessa partnerbolag i produktvillkoren som finns i produktinställningarna eller på vår webbplats.