Butik
close

Policy för inlämning av oombedda förslag


Policy för inlämning av oombedda förslag

Syftet med policyn är att klargöra TomToms inställning mot oombedda förslag och undvika eventuella tvister eller rättsliga processer om TomToms egenutvecklade produkter, tjänster eller funktioner skulle ha likheter till eller ses som identiska som inlämnade förslag.

Var medveten om att TomTom* och dess anställda inte tar emot eller överväger någon sorts oombedda förslag, idéer eller material ("inlämningar").

Om du, efter att ha noggrant läst igenom denna policy, fortfarande bestämmer dig för att lämna in dina förslag till TomTom tolkar vi det som att du har läst igenom och godkänner policyn samt att följande villkor gäller för dina inlämningar, oavsett vad du skriver i din kommunikation med oss.

Villkor för inlämning av förslag

  1. Dina inlämningar och dess innehåll blir automatiskt TomToms egendom utan kompensation till dig eller tredje part.
  2. TomTom har inga skyldigheter i förhållande till inlämningarna, inklusive men inte begränsat till hemlighållande eller äganderätt av inlämningarna, och ska inte hållas skadeståndsskyldigt för användning eller utlämnande av inlämningar.
  3. TomTom får använda eller distribuera inlämningarna och dess innehåll på nytt för valfritt syfte, kommersiellt eller annat, utan begränsning.
  4. TomTom har ingen skyldighet att se över, behålla, bekräfta eller återlämna inlämningar eller relaterade material.

Produktfeedback

TomTom är alltid intresserade av att höra vad kunderna har att säga om befintliga produkter och tjänster. Om du vill dela med dig av din feedback och erfarenhet av våra produkter, vilket vi hoppas, kan du använda dig av det här forumet. Alla förslag som delas på forumet omfattas av denna policy.

Feedback och information

All feedback som du delar räknas som oskyddad och icke-konfidentiell. TomTom kan fritt använda informationen obegränsat och till valfritt syfte som TomTom bedömer vara lämpligt, utan kompensation till dig eller tredje part.

Den här översättningen erbjuds endast som vägledning. Om det finns skillnader mellan den engelska versionen och den översatta versionen gäller den engelska versionen.