close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jak korzystać z danych

Spis treści

Spis treści

WEBFLEET

Jeśli w pojeździe zostało skonfigurowane połączenie z usługami TomTom WEBFLEET, podczas używania pojazdu będą zbierane informacje potrzebne do działania usługi WEBFLEET i innego sprzętu WEBFLEET zainstalowanego w pojeździe.

Przez cały czas zbierane są następujące informacje: lokalizacja pojazdu, dane dotyczące przeciążenia/przyśpieszenia, dane dotyczące silnika, takie jak zużycie paliwa, pozycja zaworów, prędkość obrotowa oraz wartość drogomierza. Dokładny rodzaj zbieranych danych zależy od sprzętu WEBFLEET zainstalowanego w pojeździe.

Strona zamawiająca usługę WEBFLEET decyduje o celu, w jakim będą te informacje w przyszłości wykorzystane, kto będzie miał do nich dostęp i jak długo będą one przechowywane. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze stroną zamawiającą usługę WEBFLEET. Zwykle jest to właściciel lub leasingobiorca samochodu.

Firma TomTom wykorzystuje oprogramowanie Google Analytics 360 do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z oprogramowania, witryn i aplikacji firmy TomTom. Informacje dotyczące użycia gromadzone przez firmę TomTom nie zawierają pozycji ani danych wprowadzonych lub przesłanych przez użytkownika. Firma TomTom ma podpisaną umowę z firmą Google, na mocy której Twoje dane wykorzystywane są tylko przez firmę TomTom, a nie Google w jakichkolwiek innych celach, np. reklamowych.


Curfer

Urządzenie LINK 100 umożliwia zbieranie danych z Twojego samochodu podczas korzystania z niego i otrzymywanie raportów oraz informacji zwrotnej na temat przejechanej trasy i zachowań kierowcy. Aby umożliwić dostarczanie raportów i informacji zwrotnej, dane są przesyłane do firmy TomTom za pośrednictwem aplikacji mobilnej TomTom CURFER wykorzystującej łącze internetowe telefonu. Informacje te są przechowywane wraz z danymi konta przez cały okres istnienia konta. Jeśli łącze internetowe nie jest dostępne, informacje są w bezpieczny sposób przechowywane w urządzeniu LINK 100, z którego zostaną przesłane później.

Informacje przechowywane są na terenie Unii Europejskiej i objęte są europejskimi prawami ochrony danych. Firma TomTom stosuje zgodne z obowiązującymi standardami metody zabezpieczające w celu ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem w czasie, gdy są one przesyłane.

Firma TomTom obiecuje, że nie udostępni innym osobom informacji przez nią gromadzonych ani nie wykorzysta ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której użytkownik wyrazi na to zgodę lub ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.

Inni kierowcy Twojego pojazdu

Jeśli przy podłączonym urządzeniu LINK 100 Twoim pojazdem jeżdżą również inni kierowcy, spoczywa na Tobie odpowiedzialność za poinformowanie tych kierowców, że dane pojazdu i dane jazdy są zbierane przez pojazd, a Ty masz dostęp do raportów zawierających te dane.

Zbierane przez nas informacje

Urządzenie LINK 100 i aplikacja TomTom CURFER zbierają:
    • Informacje identyfikujące Ciebie, Twoje urządzenie LINK 100 oraz Twój telefon.
    • Informacje związane związane z Twoim pojazdem i sposobem jego prowadzenia, takie jak czas rozpoczęcia i zakończenia jazdy, czas przestoju, prędkość i rozkład prędkości, przejechany dystans, hamowanie, pokonywane zakręty, przyśpieszenie, poziom i status akumulatora, naładowanie silnika, poziomy przepustnicy silnika.
    • Informacje dla celów diagnostycznych, takie jak wersje oprogramowania, rodzaje urządzeń, przerwy w zasilaniu, błędy logowania.

Urządzenie LINK 100 nie zbiera żadnych informacji o lokalizacji ani informacji związanych z wypadkiem pojazdu. Tego typu informacje nie są też przekazywane firmie TomTom.

Informacje dostępne wyłącznie na Twoim smartfonie

W czasie działania aplikacji urządzenie LINK 100 przesyła dodatkowe informacje na smartfon, takie jak szczegółowy odczyt w czasie rzeczywistym parametrów pojazdu, takich jak prędkość, obroty, temperatura i obciążenie silnika, poziom paliwa i inne, aby mogły być one wyświetlane w aplikacji. Te szczegółowe informacje nie są przechowywane w smartfonie ani przesyłane na serwery TomTom.

Po wyrażeniu zgody na to, aby aplikacja korzystała z danych o lokalizacji są one wykorzystywane do rejestrowania położenia smartfonu, kiedy pojazd jest zaparkowany (silnik jest wyłączony, a smartfon znajduje się poza zasięgiem urządzenia LINK 100). Przechowywana jest wyłącznie ostatnia pozycja, a nie ślad poruszającego się pojazdu. Dane o lokalizacji nie są nigdy przesyłane do firmy TomTom.

Twoje konto CURFER

Przy pierwszym użyciu aplikacji TomTom CURFER należy utworzyć osobiste konto, podając imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma TomTom zaleca utrzymanie danych do logowania do konta w tajemnicy oraz użycie hasła, które nie jest wykorzystywane w żadnym innym miejscu.

Konto jest używane do bezpiecznego przechowywania danych, zebranych przez aplikację TomTom CURFER, na serwerze TomTom. Na podany adres e-mail od czasu do czasu wysyłane są informacje związane z usługą TomTom CURFER lub powiązanymi produktami i usługami, lub gdy dostępne są aktualizacje, których pobranie jest warunkiem bezpiecznego, niezawodnego korzystania z urządzenia w sposób nieprzerwany lub jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Konto CURFER można usunąć w każdym momencie, korzystając z aplikacji w smartfonie.

Firma TomTom nie udostępnia danych konta CURFER innym osobom; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.

Kiedy dane są przesyłane na nasze serwery

Aplikacja na smartfona automatycznie przesyła dane zebrane przez urządzenie LINK 100 na serwery TomTom. Po każdym wyłączeniu zapłonu, jeśli jest nawiązane połączenie z danymi mobilnymi, aplikacja odczytuje wszystkie przechowywane informacje z urządzenia LINK 100 i przesyła je na serwery firmy TomTom. Dzieje się to w tle, nawet jeśli nie korzystasz aktywnie z aplikacji. Aby temu zapobiec, można wyłączyć użycie danych komórkowych dla aplikacji lub wylogować się z niej.

Wykorzystywanie informacji o lokalizacji

Chociaż urządzenie LINK 100 nie może samodzielnie zbierać informacji o lokalizacji ani żadne inne informacje lokalizacyjne nie są udostępniane firmie TomTom, należy pamiętać, że podczas korzystania z telefonu komórkowego w celu zapewnienia urządzeniu połączenia z Internetem telefon ten może uruchamiać programy systemu operacyjnego bądź inne aplikacje lub używać sieci komunikacyjnych, które gromadzą, przesyłają lub zapisują informacje osobiste i pozycję użytkownika. Firma TomTom nie ma na to żadnego wpływu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z informacjami i ustawieniami dostarczonymi przez operatora sieci komórkowej oraz dostawców systemu i aplikacji.