Zaktualizuj mapę lub kup nową mapę podróżną

  Podróżuj komfortowo

  Szukasz nowej mapy podróżnej?

  Poznaj nowe regiony z najnowszymi mapami podróżnymi TomTom. Posiadanie takiej mapy uprawnia Cię do pobrania najnowszej mapy wybranego regionu.

  Aktualizujesz swoją mapę?

  Usługa aktualizacji map stanowi prosty i ekonomiczny sposób na aktualizację posiadanych map. Uprawnia ona użytkownika do pobrania co najmniej 4 nowych pełnych wersji posiadanej mapy przez cały rok.

  Które urządzenie TomTom posiadam?

  Jeżeli urządzenie jest dostępne, wprowadź w poniższym polu dwa pierwsze znaki numeru seryjnego, a potem kliknij polecenie „Znajdź”. W przypadku większości urządzeń nawigacyjnych numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia, obok kodu kreskowego.