Sklep
close

Wytyczne dotyczące korzystania ze znaków towarowych i praw autorskich firmy TomTom

Wytyczne dla osób pragnących skorzystać ze znaków towarowych, logo i praw autorskich firmy TomTom.

Prawidłowe użycie znaku „TOMTOM”

1. Znaki towarowe to rzeczowniki używane do opisu nazwy generycznej produktu lub usługi.
2. Znak towarowy musi pojawić się wraz ze stosowną nazwą generyczną produktu lub usługi.
      a. Prawidłowo: Używam urządzenia nawigacyjnego TomTom.
      b. Nieprawidłowo: Używam TomTom. 
3. Nie należy używać znaków towarowych firmy TomTom w formie dzierżawczej lub w liczbie mnogiej.

Logo

Nie należy używać logo firmy TomTom z wizerunkiem dłoni ani żadnego innego logo, ikony ani symbolu firmy TomTom na produktach, materiałach promocyjnych lub opakowaniach bądź w związku z nimi, bez wyraźnych pisemnych instrukcji od firmy TomTom.

Nazwy domen

Nasze nazwy domen zostały starannie dobrane, aby wspierać naszą obecność w Internecie. Nasze nazwy domen zawierają nasze znaki towarowe / nazwy handlowe lub kombinację tych znaków i nazw. Nie można używać znaku towarowego identycznego lub niemal identycznego do znaku TomTom jako domeny drugiego poziomu.

Forma zewnętrzna

Firma TomTom używa wyróżniających się opakowań, projektów witryn internetowych, logo, połączeń kolorów i czcionek, których nie można naśladować.

Kompatybilność

Podmioty opracowujące produkty mogą użyć hasła TomTom jako odniesienia na opakowaniu lub w materiale promocyjnym, aby opisać swój produkt jako kompatybilny z produktem TomTom, na następujących warunkach:
    a. Słowo TomTom nie będzie użyte jako rzeczownik;
    b. Słowo TomTom nie będzie stanowiło części nazwy produktu;
    c. Słowo TomTom nie będzie stanowiło części nazwy spółki;
    d. Odniesienie do firmy TomTom nie będzie tworzyło poczucia istnienia wsparcia, sponsoringu ani fałszywego związku z firmą TomTom;
    e. Dany produkt będzie działał z przywołanym produktem firmy TomTom.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do produktów i usług firmy TomTom, w tym map, zdjęć, tekstów i projektów („zasoby”) są własnością firmy TomTom i jej jednostek powiązanych. O ile nie określono inaczej, kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja i ujawnianie licencji jest dozwolone wyłącznie za wyraźnym pisemnym pozwoleniem.

Poniższa informacja o prawach autorskich ma zastosowanie do wszystkich produktów firmy TomTom:

„© 1992 – 2020 TomTom. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze materiały są chronione prawami własności oraz prawami autorskimi i prawami ochrony baz danych, a także innymi prawami ochrony własności intelektualnej należącymi do firmy TomTom lub jej dostawców. Korzystanie z tych materiałów podlega warunkom umowy licencyjnej. Kopiowanie lub ujawnianie niniejszych materiałów bez upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością karną i cywilną.”