close

PERSONVERN

Slik bruker vi dataene dine

Hvis du bruker produktene eller tjenestene våre

Hvis du mener at informasjonen din ikke brukes til det formålet du har gitt den til TomTom for, eller hvis du har spørsmål eller forespørsler, kan du kontakte TomTom ved å gå til http://tomtom.com/support

Du kan også skrive til:
TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederland

Hvis du mener at andre mottakere utenfor TomTom ikke bruker informasjonen din til det formålet du har gitt den til dem for, kan du kontakte disse mottakerne.


Hvis du er et statlig organ eller en utøvende myndighet

Skriv til:
TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederland

Ved behov gir vi deg spesifikke, elektroniske kontaktopplysninger.


Sende e-post til oss

Når du kontakter TomTom og våre medarbeidere via e-post til en @tomtom.com-e-postadresse, utveksler du personlige data. Dette inkluderer e-postadressene du bruker, innholdet i meldingene du sender eller mottar, samt metadata tilknyttet e-postutvekslingen. TomTom lagrer e-postdata så lenge e-postboksen tilknyttet @tomtom.com-e-postadressen eksisterer. Våre medarbeidere lagrer noen ganger e-postutvekslinger eller deler av dem til arkiveringsformål. TomTom sletter e-postboksen til en TomTom-medarbeider innen tre måneder etter avsluttet arbeidsforhold. TomTom-medarbeidere kan også slette enkeltmeldinger i e-postboksene sine. TomTom lagrer også en kopi av alle e-postmeldinger for etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav i minst 15 år.


Sende direktemeldinger til oss

Når du kontakter TomTom eller våre medarbeidere via direktemelding, chat eller lignende metoder, utveksler du personlige data. Dette inkluderer verktøy- eller tjenestespesifikke identifikatorer, innholdet i samtalen og metadata tilknyttet utvekslingen. Våre medarbeidere lagrer noen ganger samtaler eller deler av dem til arkiveringsformål. TomTom kan også, ved behov, lagre en kopi av samtaleinnholdet og tilknyttede metadata for etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav i minst 15 år.


Ringe oss

Når du kontakter TomTom via telefon, tar vi noen ganger opp samtalen for å registrere informasjon tilknyttet salgstransaksjoner, eller for å bruke samtalen til opplæring av medarbeidere. I tilfeller der vi tar opp samtaler, vil du bli varslet på forhånd, og du vil få muligheten til å reservere deg mot dette. Hvis du velger å reservere deg, kan det imidlertid hende at vi ikke kan hjelpe deg. Vi vil i slike tilfeller informere deg om dette. TomTom lagrer opptak som skal brukes til opplæring, i maksimalt tre måneder. Vi lagrer opptak som omhandler salgstransaksjoner, i opptil ti år.


Besøke oss

Når du besøker TomTom, noterer vi oss tidspunktet og datoen for besøket, navnet ditt, firmaet eller organisasjonen du representerer, en e-postadresse, et telefonnummer og hvem du besøker hos TomTom. Vi vil bare bruke informasjonen du oppgir, i forbindelse med besøket ditt. Dette inkluderer sikkerhetsformål. Data om besøket ditt slettes tre måneder etter besøket.