close

PRIVACY

Hoe we uw gegevens gebruiken

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

WEBFLEET

Als uw voertuig geconfigureerd is om verbinding te maken met TomTom WEBFLEET-services, verzamelt het automatisch informatie voor de doeleinden van de WEBFLEET-service wanneer het voertuig wordt gebruikt in combinatie met andere WEBFLEET-apparatuur die geïnstalleerd is in het voertuig.

De volgende informatie wordt continu verzameld: voertuiglocatie, G-kracht-/acceleratiegegevens en motorgerelateerde gegevens zoals brandstofverbruik, klepposities, toerental en stand van de kilometerteller. Welke informatie wordt verzameld, is met name afhankelijk van de WEBFLEET-apparatuur die geïnstalleerd is in het voertuig.

De eigenaar van het WEBFLEET-contract besluit voor welke doeleinden die informatie dan wordt gebruikt, wie er toegang toe heeft en hoelang de informatie wordt bewaard. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar van het WEBFLEET-contract. Meestal gaat het om de eigenaar of leasingnemer van het voertuig.

TomTom gebruikt Google Analytics 360-software om informatie te verzamelen over hoe u de TomTom-software, websites en applicaties gebruikt. De gebruiksinformatie die TomTom verzamelt, bevat geen locatie-informatie of informatie die u hebt ingevoerd of geüpload. TomTom heeft een contract met Google lopen dat het gebruik van uw informatie beperkt: deze is alleen te gebruiken door TomTom en niet door Google voor een ander doeleinde, zoals reclame.


Curfer

Om rapporten en feedback over uw ritten en rijstijl te ontvangen, stelt uw TomTom LINK 100 u in staat om informatie van uw auto te verzamelen wanneer u deze gebruikt. Om u rapporten en feedback te verstrekken wordt de informatie via de TomTom CURFER-smartphoneapp verzonden naar TomTom door middel van de internetverbinding die wordt verstrekt door uw smartphone. De informatie blijft bewaard in uw account zolang dat account bestaat. Als er geen internetverbinding beschikbaar is, wordt de informatie beveiligd opgeslagen op uw LINK 100 om deze later te uploaden.

Uw informatie wordt opgeslagen in de EU en is onderworpen aan Europese wetten inzake gegevensbescherming. Om uw informatie te beschermen tegen niet-toegelaten toegang wanneer deze opgeslagen is en wanneer deze wordt verzonden, past TomTom beveiligingsmethodes toe op basis van industriestandaarden.

We beloven niemand anders toegang te verlenen tot de informatie die we verzamelen, en deze niet voor een ander doeleinde te gebruiken, tenzij we uitdrukkelijk en rechtmatig daartoe opdracht hebben gekregen volgens wettelijke procedures.

Andere bestuurders van uw voertuig

Als u uw voertuig deelt met andere bestuurders wanneer de LINK 100 aangesloten is, bent u ervoor verantwoordelijk die bestuurders ervan op de hoogte te brengen dat er rij- en voertuiggegevens worden verzameld in het voertuig en dat u toegang hebt tot rapporten daarover.

Informatie die we verzamelen

Uw LINK 100 en TomTom CURFER-app verzamelen het volgende:
    • Informatie die u, uw voertuig, uw LINK 100 en uw smartphone identificeert.
    • Informatie met betrekking tot uw voertuig en hoe u ermee rijdt, zoals start-/stoptijd, stationair draaien, snelheid en snelheidverdeling, gereden afstand, remmen, bochten, acceleratie, batterijniveaus en -status, motorbelasting en standen van het gaspedaal.
    • Informatie voor diagnostische doeleinden, zoals softwareversies, apparaattypes, stroomonderbrekingen, foutenlogboeken.

Uw LINK 100 verzamelt geen locatie-informatie of informatie met betrekking tot een voertuigongeval. Evenmin wordt dergelijke informatie gedeeld met TomTom.

Informatie die alleen beschikbaar is op uw smartphone

De LINK 100 verzendt extra informatie naar uw smartphone wanneer de app wordt uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een gedetailleerde real time stroom van parameterwaarden die worden gelezen in uw voertuig, waaronder snelheid, motortoerental, motortemperatuur, motorbelasting, brandstofniveau en andere informatie. Die informatie wordt weergegeven in de app. Die gedetailleerde informatie wordt niet opgeslagen op de smartphone en niet verzonden naar TomTom-servers.

Als u toestaat dat de app locatie-informatie gebruikt, wordt deze gebruikt om de smartphonepositie te bepalen wanneer het voertuig geparkeerd is (motor uitgeschakeld of smartphone buiten het bereik van de LINK 100). Alleen de laatste positie wordt opgeslagen. De route van uw voertuig wordt niet opgeslagen en de locatie wordt nooit gedeeld met TomTom.

Uw CURFER-account

Wanneer u de TomTom CURFER-app voor het eerst gebruikt, moet u een persoonlijk account aanmaken en een gebruikersnaam, uw e-mailadres en een wachtwoord opgeven. TomTom raadt u aan om uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en een wachtwoord te gebruiken dat u nergens elders gebruikt.

Uw account wordt gebruikt om de gegevens die door TomTom CURFER verzamelde gegevens beveiligd op te slaan op de TomTom-servers. We gebruiken uw e-mailadres occasioneel om u informatie te sturen over TomTom CURFER of gerelateerde producten/services. We doen dat ook als er updates zijn waarvan u op de hoogte moet zijn om uw product veilig, betrouwbaar en zonder onderbrekingen te kunnen gebruiken of als we wettelijk verplicht zijn om contact op te nemen met u.

U kunt uw CURFER-account op elk gewenst moment verwijderen via de smartphoneapp.

We delen uw CURFER-accountgegevens met niemand anders, tenzij we uitdrukkelijk en rechtmatig daartoe opdracht hebben gekregen volgens wettelijke procedures.

Wanneer worden gegevens geüpload naar onze servers

De op de LINK 100 verzamelde gegevens worden door de smartphoneapp automatisch geüpload naar TomTom-servers. Telkens wanneer de motor van het voertuig wordt uitgeschakeld en er een mobiele dataverbinding is, leest de app alle opgeslagen gegevens op uw LINK 100 en verzendt de app deze naar de TomTom-servers. Dat gebeurt op de achtergrond, zelfs wanneer u de app niet actief gebruikt. Als u wilt verhinderen dat dat gebeurt, kunt u het gebruik van mobiele data voor de app uitschakelen of de afmeldingsfunctie in de app gebruiken.

Manieren waarop uw locatie wordt gebruikt

De LINK 100 zelf kan niet uw locatie verkrijgen en er wordt geen locatie-informatie gedeeld met TomTom. Wanneer u uw mobiele telefoon gebruikt om uw LINK 100 te verbinden met internet, dient u zich er bewust van te zijn dat op uw mobiele telefoon besturingssysteemsoftware of andere apps kunnen worden uitgevoerd of communicatienetwerken kunnen worden gebruikt die persoons- en locatie-informatie verzamelen, verzenden of opslaan. TomTom heeft daar geen invloed op. Voor meer details raadpleegt u de informatie en de instellingen die worden verstrekt door uw mobiele operator en de verkopers van uw systeem en apps.