close

PRIVACY

Hoe we je gegevens gebruiken

WEBFLEET

Als je voertuig zodanig is ingesteld dat dit verbinding maakt met TomTom WEBFLEET-services, verzamelt dit automatisch informatie ten behoeve van de WEBFLEET-service wanneer het voertuig wordt gebruikt met andere WEBFLEET-apparatuur die in het voertuig is geïnstalleerd.

De volgende informatie wordt continu verzameld: voertuiglocatie, g-kracht-/acceleratiegegevens en motorgerelateerde gegevens, zoals brandstofverbruik, klepposities, toerental en de stand van de kilometerteller. Welke informatie wordt verzameld, is met name afhankelijk van de WEBFLEET-apparatuur die in het voertuig is geïnstalleerd.

De eigenaar van het WEBFLEET-contract bepaalt voor welke doeleinden deze informatie vervolgens wordt gebruikt, wie hier toegang tot heeft en hoe lang de informatie wordt bewaard. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar van het WEBFLEET-contract. Dit is meestal de eigenaar of leasingnemer van het voertuig.

TomTom gebruikt Google Analytics 360-software om informatie te verzamelen over hoe je de TomTom-software, -sites en -applicaties gebruikt. De gebruiksinformatie die TomTom verzamelt, bevat geen locatiegegevens of informatie die je hebt ingevoerd of geüpload. Op grond van een overeenkomst die TomTom met Google is aangegaan, worden je gegevens uitsluitend door TomTom gebruikt en niet door Google voor andere doeleinden zoals reclame.


Curfer

Met je TomTom LINK 100 kan er informatie van je auto worden opgehaald terwijl je deze gebruikt. Hierdoor kun je rapporten en feedback over je ritten en rijstijl ontvangen. Om je rapporten en feedback te kunnen sturen, wordt de informatie via de smartphone-app TomTom CURFER verzonden naar TomTom, via de internetverbinding van je telefoon. De informatie wordt bewaard in je account zo lang als dit account bestaat. Als er geen internetverbinding beschikbaar is, wordt de informatie beveiligd opgeslagen op je LINK 100 en later geüpload.

Je informatie wordt opgeslagen in de EU en valt onder de Europese wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. TomTom past beveiligingsmaatregelen toe die zijn gebaseerd op industriestandaarden om zo je informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang tijdens opslag en verzending.

TomTom verleent anderen geen toegang tot de verzamelde informatie en gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij je hiervoor toestemming geeft of we daartoe uitdrukkelijk en rechtmatig opdracht hebben gekregen in verband met een juridisch proces.

Andere bestuurders van je voertuig

Als je het voertuig deelt met andere bestuurders terwijl de LINK 100 is aangesloten, ben je ervoor verantwoordelijk deze bestuurders te informeren dat er rij- en voertuiggegevens worden verzameld en dat je toegang hebt tot rapporten met deze gegevens.

Informatie die we verzamelen

Je LINK 100 en de TomTom CURFER-app verzamelen het volgende:
    • Informatie voor identificatie van jou, je voertuig, je LINK 100 en je smartphone.
    • Informatie over je voertuig en je rijstijl, zoals start-/stoptijd, stationair draaien, snelheid, snelheidsverdeling, gereden afstand, remmen, bochten, acceleratie, accuniveau en -status, motorbelasting en de stand van het gaspedaal.
    • Informatie voor diagnose, zoals softwareversies, apparaattypen, stroomonderbreking, foutenlogboeken.

Je LINK 100 verzamelt geen locatie-informatie of informatie over een voertuigongeval, en deze informatie wordt ook niet gedeeld met TomTom.

Informatie die alleen beschikbaar is op je smartphone

De LINK 100 verzendt aanvullende informatie naar je smartphone terwijl de app is geactiveerd, zoals een gedetailleerde realtime stroom van parameterwaarden van het voertuig, waaronder snelheid, motortoerental, motortemperatuur, motorbelasting, brandstofniveau en andere informatie. Deze informatie wordt vervolgens weergegeven in de app. Deze gedetailleerde informatie wordt niet opgeslagen op de smartphone en niet verzonden naar TomTom-servers.

Als je toestaat dat de app locatie-informatie gebruikt, wordt met deze informatie de positie van de smartphone bepaald wanneer het voertuig geparkeerd is (motor uitgeschakeld of smartphone buiten bereik van de LINK 100). Alleen de laatste positie wordt opgeslagen. De route van het voertuig wordt niet bijgehouden en de locatie wordt nooit gedeeld met TomTom.

Je CURFER-account

Wanneer je de TomTom-app CURFER voor het eerst gebruikt, moet je een persoonlijk account maken en een gebruikersnaam, je e-mailadres en een wachtwoord opgeven. TomTom raadt je aan om de gegevens van je account aan niemand door te geven en een wachtwoord te kiezen dat je nergens anders voor gebruikt.

Je account wordt gebruikt om de gegevens die TomTom CURFER verzamelt beveiligd op te slaan op de TomTom-servers. We gebruiken af en toe je e-mailadres om je informatie te sturen over TomTom CURFER, over gerelateerde producten/services, of in het geval van belangrijke updates om ervoor te zorgen dat je het product veilig en zonder onderbrekingen kunt gebruiken. We kunnen het e-mailadres tevens gebruiken om contact met je op te nemen als we dit wettelijk verplicht zijn.

Je kunt je CURFER-account op elk gewenst moment verwijderen met de smartphone-app.

We delen je CURFER-accountgegevens niet met derden, tenzij we daartoe uitdrukkelijk en rechtmatig opdracht hebben gekregen.

Wanneer worden gegevens geüpload naar onze servers

De smartphone-app uploadt de gegevens die zijn verzameld met de LINK 100 automatisch naar de TomTom-servers. Telkens wanneer de motor van het voertuig wordt uitgeschakeld en de mobiele telefoon een gegevensverbinding heeft, leest de app alle opgeslagen gegevens op je LINK 100 en verzendt deze naar de TomTom-servers. Dit gebeurt op de achtergrond, zelfs wanneer je de app niet actief gebruikt. Als je dit niet wilt, kun je het gegevensgebruik voor de app uitschakelen of de functie 'Meld je af' in de app gebruiken.

Gebruik van je locatie

De LINK 100 kan zelf niet je locatie vastleggen en er wordt geen locatie-informatie gedeeld met TomTom. Je moet echter wel weten dat tijdens het gebruik van je mobiele telefoon om de LINK 100 te verbinden met het internet er op je mobiele telefoon mogelijk software van het besturingssysteem of andere apps worden uitgevoerd of communicatienetwerken worden gebruikt waarmee persoonlijke gegevens en locatiegegevens worden verzameld, verzonden of opgeslagen. TomTom kan hierop geen invloed uitoefenen. Bekijk voor meer details de informatie en instellingen die je mobiele-netwerkprovider heeft verstrekt of neem contact op met de verkoper van je systeem of apps.


TomTom MyCar app

Om de TomTom MyCar app te gebruiken, moet een TomTom LINK-apparaat aanwezig en actief zijn in uw voertuig. Het TomTom LINK-apparaat verzamelt continu gegevens uit het voertuig om rapporten te maken en feedback te geven over uw reizen, uw rijstijl en de technische staat van uw voertuig. Deze voertuiggegevens worden gecombineerd met positiegegevens van de GPS-sensor in het TomTom LINK-apparaat en een tijdstempel, zodat alle gebeurtenissen en rapporten kunnen worden gekoppeld aan een plaats en tijdstip. Om u deze feedback te verschaffen, wordt de informatie via de gegevensverbinding van het TomTom LINK-apparaat verzonden naar de servers van TomTom. De gegevens worden op de servers van TomTom opgeslagen en gekoppeld aan een TomTom-account onder beheer van de fleet manager. De fleet manager is de organisatie die het door u gebruikte voertuig ter beschikking stelt of in eigendom heeft; meestal is dit een leasebedrijf, auto-importeur, dealer of fabrikant.

Er vindt voortdurend gegevensverkeer plaats tussen de TomTom MyCar app en de servers van TomTom indien u de app toestemming geeft om de internetverbinding van uw smartphone te gebruiken. De TomTom MyCar app rapporteert en visualiseert de verzamelde gegevens in een grafische gebruikersinterface op uw smartphone.

Gegevens die het TomTom LINK-apparaat en de TomTom MyCar app verzamelen

Het TomTom LINK-apparaat en de TomTom MyCar app verzamelen de volgende gegevens:

  • Datum, tijd en locatie.
  • Gegevens die u, uw auto, uw apparaat en uw smartphone identificeren.
  • Informatie met betrekking tot uw voertuig en hoe u rijdt, bijvoorbeeld starten/stoppen, kilometerteller, stationair draaien, toerental, snelheid en snelheidsverdeling, afgelegde afstand, remmen, bochten, acceleratie, accuniveau en -status, motorbelasting, motorgasklepniveaus, gebruik van de cruisecontrol, uitrollen, brandstofverbruik, brandstofniveau, benodigd onderhoud en technische statusberichten van de interne diagnostische systemen van het voertuig.
  • Gegevens voor diagnose, zoals softwareversies, apparaattypen, stroomonderbreking en foutenlogboeken.
  • Gegevens die kunnen worden gebruikt bij ongevallen of diefstal, bijvoorbeeld de locatie en de verplaatsingsrichting van het voertuig.

Hoe uw gegevens worden gebruikt

De fleet manager heeft verschillende doeleinden gedefinieerd waarvoor de gegevens die worden verzameld via uw voertuig en de TomTom MyCar app zullen worden gebruikt, wie toegang heeft tot deze gegevens en hoe lang deze gegevens worden bewaard. Raadpleeg de informatie die uw fleet manager u hierover heeft verstrekt.

Andere bestuurders van uw voertuig

Als u uw voertuig met TomTom LINK-apparaat deelt met andere bestuurders, dient u hen te informeren dat rij- en voertuiggegevens worden verzameld en dat zowel u als de fleet manager toegang hebben tot rapporten op basis van de verzamelde gegevens.

Gegevens die alleen beschikbaar zijn op uw smartphone

Het TomTom LINK-apparaat verzendt aanvullende informatie naar uw smartphone terwijl de app is geactiveerd, zoals een gedetailleerde realtime stroom van parameterwaarden van het voertuig, waaronder snelheid, motortoerental, motortemperatuur, motorbelasting, brandstofniveau en andere informatie. Deze informatie wordt vervolgens weergegeven in de app. Deze gedetailleerde informatie wordt niet opgeslagen op uw smartphone.

Uw TomTom MyCar-account

U ontvangt uw gebruikersgegevens voor de TomTom MyCar app van de fleet manager. TomTom adviseert u het volgende te doen:

  • Wijzig uw wachtwoord nadat u zich de eerste keer hebt aangemeld
  • Houd uw accountgegevens geheim
  • Gebruik een sterk wachtwoord dat u nergens anders voor gebruikt

Uw account wordt gebruikt om u toegang te geven tot de gegevens die zijn opgeslagen op de servers van TomTom. De gegevens worden samen met uw account bewaard zolang dit account bestaat of zolang de fleet manager dat nodig acht.

Wanneer worden gegevens geüpload naar onze servers

Het TomTom LINK-apparaat uploadt automatisch de verzamelde gegevens naar TomTom. Dit gebeurt frequent, meestal één keer per minuut.

Gebruik van uw locatie

De TomTom MyCar app beschikt over specifieke privacy-instellingen waarmee u het gebruik van locatiegegevens voor bepaalde doeleinden kunt in- of uitschakelen. Neem contact op met uw fleet manager voor specifieke informatie hierover.

Let er wel op dat wanneer u de app gebruikt, op uw smartphone ook besturingssysteemsoftware of andere apps actief kunnen zijn of communicatienetwerken in gebruik kunnen zijn die persoonlijke gegevens en locatiegegevens verzamelen, verzenden of opslaan. TomTom kan hierop geen invloed uitoefenen. Bekijk voor meer details de informatie en instellingen die uw mobiele-netwerkprovider heeft verstrekt of neem contact op met de verkoper van uw apparaat of apps.

Gegevensbescherming

De gegevens die u uploadt, worden opgeslagen in de EU en vallen onder de Europese wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. TomTom maakt gebruik van beveiligingsmethoden op basis van industriestandaarden, waaronder technologieën zoals pseudo-anonimisering, hashing en versleuteling, om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang terwijl ze zijn opgeslagen en wanneer ze worden verstuurd en ontvangen door het TomTom LINK-apparaat en de TomTom MyCar app.

We verlenen anderen geen toegang tot uw gegevens en gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij we daartoe uitdrukkelijk en rechtmatig opdracht hebben gekregen.

Contact opnemen met TomTom

Als u vermoedt dat uw gegevens niet worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze aan TomTom hebt verstrekt of als u vragen of verzoeken hebt, kunt u contact opnemen met uw fleet manager.

U kunt ook contact opnemen met TomTom op het volgende adres:

TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederland

Als u vermoedt dat andere ontvangers buiten TomTom uw informatie niet gebruiken voor het doel waarvoor u deze aan hen had verstrekt, neemt u contact op met deze andere ontvangers.