close

PRIVACY

Hoe we je gegevens gebruiken

Als je gebruiker bent van onze producten of services

Als je vermoedt dat je gegevens niet worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze aan TomTom hebt verstrekt of als je vragen of verzoeken hebt, kun je contact opnemen met TomTom via tomtom.com/support 


Je kunt ook schrijven naar:

TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederland


Als u handelt namens een overheidsinstelling of autoriteiten voor rechtshandhaving


U kunt schrijven naar:
TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederland

Indien nodig, verstrekken we u specifieke details voor elektronisch contact.


E-mailen

Wanneer je gebruikmaakt van e-mail om te communiceren met TomTom en haar medewerkers via een e-mailadres dat eindigt op @tomtom.com, wissel je persoonsgegevens uit. Daarin inbegrepen zijn de gebruikte e-mailadressen, de inhoud van de berichten die u verzendt of ontvangt, en metadata met betrekking tot de e-mailuitwisseling. TomTom houdt e-mailgegevens bij zolang de e-mailbox bestaat die gekoppeld is aan het e-mailadres dat eindigt op @tomtom.com. Onze medewerkers houden e-mailuitwisselingen of delen daarvan soms bij voor administratie- of archiveringsdoeleinden. TomTom verwijdert de e-mailbox van een TomTom-medewerker binnen drie maanden na beëindiging van het dienstverband. TomTom-medewerkers kunnen ook afzonderlijke e-mailberichten in hun e-mailbox verwijderen. Los daarvan houdt TomTom gedurende minstens vijftien jaar een kopie van alle e-mailberichten bij voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.


Chatten

Wanneer je gebruikmaakt van instant messaging, privéberichten, chatten of vergelijkbare manieren om contact op te nemen met TomTom en haar medewerkers, wisselt je persoonsgegevens uit. Daarin inbegrepen zijn online-id's specifiek voor de gebruikte tool of service, de inhoud van het gesprek en metadata met betrekking tot de uitwisseling. Onze medewerkers houden gesprekken of delen daarvan soms bij voor administratie- of archiveringsdoeleinden. Los daarvan kan TomTom gedurende minstens vijftien jaar een kopie van een gesprek bijhouden voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte als er een specifieke behoefte is om dat te doen.


Bellen

Wanneer je TomTom belt, leggen we soms het gesprek vast, ofwel voor medewerkersvoorlichtings- en instructiedoeleinden ofwel om details met betrekking tot verkooptransacties vast te leggen. In gevallen waarin we oproepen vastleggen, wordt je op voorhand daarvan op de hoogte gebracht en krijg je de mogelijkheid aangeboden om te kiezen of je je toestemming verleent. Als je echter niet je toestemming verleent, kunnen we je mogelijk niet van dienst zijn, afhankelijk van de omstandigheden. We leggen je dat uit in dergelijke van toepassing zijnde omstandigheden. Vastleggingen voor instructiedoeleinden bewaart TomTom gedurende een periode van maximaal drie maanden. Vastleggingen die betrekking hebben op verkooptransacties, bewaren we gedurende een periode van maximaal tien jaar.


Langskomen

Wanneer je TomTom bezoekt, noteren we het tijdstip en de datum van je bezoek, je naam, het bedrijf dat of de organisatie die je vertegenwoordigt, een e-mailadres, een telefoonnummer en wie je bij TomTom bezoekt. We gebruiken de informatie die je verstrekt, alleen in de context van je bezoek, met inbegrip van beveiligings- en veiligheidsdoeleinden. Bezoekers- en bezoeksgegevens worden drie maanden na je bezoek verwijderd.