Winkel
close

PRIVACY

Hoe we uw gegevens gebruiken

Algemeen

Privacy is een hoeksteen van onze activiteiten. Doordat we in Europa zijn gevestigd, zijn onze activiteiten onderworpen aan de Europese privacywetgeving: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG-privacyregels worden beschouwd als de meest veeleisende reeks regels ter wereld. Ze bieden een hoog niveau van gegevensbescherming. Ons wereldwijde beleid voor privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens weerspiegelt deze normen. In sommige gevallen zijn onze regels zelfs strenger.

Om te lezen wie toegang heeft tot uw informatie, gaat u naar meer informatie. U krijgt er informatie over uw rechten en over waar we uw gegevens opslaan.


Big data

Big data vormen de drijvende kracht achter onze activiteiten. Wel komt uw privacy op de eerste plaats. We verzamelen gegevens via onze websites, producten en services. In het algemeen zijn er vier verschillende soorten gegevens die we gebruiken:

Gegevens van u:

Dit zijn persoonsgegevens die u rechtstreeks aan TomTom verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en e-mailadres bij het aanmaken van een TomTom-account, uw thuisadres en favoriete locaties bij het synchroniseren tussen apparaten, door u gemelde feedback over flitsers of kaartfouten, uw leeftijd en uw telefoonnummer.

Sensorgegevens:

Veel TomTom-producten zijn uitgerust met sensoren of maken gebruik van apparaatsensoren. Denk bijvoorbeeld aan GPS-ontvangers, Wi-Fi of Bluetooth, een camera, een microfoon, G-kracht- en hartslagsensoren en touchscreens. Indien geactiveerd verzamelen dergelijke sensoren automatisch gegevens. Afhankelijk van het doeleinde kunnen dergelijke gegevens in eerste instantie worden gekoppeld aan andere gegevens die u of uw apparaat identificeren.

Metadata:

Wanneer u onze websites, producten en services gebruikt, worden er automatisch metadata verzameld of gegenereerd als gevolg van het door u gebruiken van een apparaat, verzenden van uw gegevens via een netwerk of verzoeken om een specifieke service zoals TomTom Traffic. Dergelijke gegevens kunnen informatie bevatten over uw technische configuratie, apparaatinstellingen, de gebruikersinterface en gebeurtenissen met betrekking tot uw gebruik. Ze kunnen worden gekoppeld aan andere gegevens. Denk bijvoorbeeld aan IP-adressen, unieke id's, cookies en andere records van uw activiteiten.

Gegevens van anderen:

TomTom-klanten zoals autofabrikanten kunnen met TomTom gegevens delen die ze onder hun verantwoordelijkheid en in overeenstemming met hun privacybeleid hebben verzameld. We gebruiken dergelijke gegevens alleen binnen de grenzen zoals geïnstrueerd door dergelijke partijen, terwijl we ons houden aan contractuele regelingen.


Help ons leren

Door gegevens te delen over hoe en wanneer u onze apps, producten en services gebruikt, kunt u ons bij TomTom helpen om onze producten en services veilig te houden, ze te laten presteren zoals verwacht en de kwaliteit en gebruikerservaring te verbeteren. Dergelijke gegevens omvatten informatie over uw apparaat en besturingssysteemsoftware en informatie die we ontvangen wanneer u bepaalde functies/kenmerken gebruikt, zoals locaties, routeplanning, bestemmingen en zoeken.

We categoriseren onze gebruikers op basis van geaggregeerde informatie, zoals gebruiksfrequentie, specifieke functies/kenmerken, regio-informatie (bijvoorbeeld land en plaats) en product- en apparaatinformatie. Onze analyse bevat geen individuele locatie-informatie of informatie die u hebt ingevoerd, maar kan wel informatie omvatten die uw apparaat identificeert, zoals een gehashte id. U kunt het verzenden van die informatie op elk gewenst moment stoppen door de instellingen van het product aan te passen om uw toestemming in te trekken. Sommige TomTom-producten, zoals AmiGo, verzoeken om uw goedkeuring om uw reisinformatie gedurende een langere periode te verzamelen om patronen en gedrag te analyseren. Meer details zijn beschikbaar in de privacyinstellingen van het product en in het navigatiegedeelte.

We verzamelen ook analyse-, technische en diagnostische informatie die informatie kan omvatten die uw apparaat identificeert. Dit helpt ons om crashes of serviceverstoringen te onderzoeken, om fraude en misbruik te detecteren, om de beveiliging, prestaties en capaciteit te beheren, om (geaggregeerde) rapportagedoeleinden te vervullen en om de kwaliteit van onze producten en services te verbeteren door u nauwkeurigere real time informatie te kunnen laten zien en betere navigatieproducten te kunnen ontwikkelen. We beschermen altijd uw identiteit en verwijderen persoonlijke gebruikersgegevens altijd zo snel als we kunnen. Derden die onze activiteiten ondersteunen, kunnen dergelijke gegevens ook ontvangen, wat gebeurt onder voorbehoud van het privacybeleid van die derde. Meer informatie is te vinden in de productinstellingen.

Om uw gegevens te beschermen tegen niet-toegelaten toegang, past TomTom beveiligingsmethodes toe op basis van industriestandaarden. We geven niemand anders dan onze aanbieders van services toegang tot de informatie, wat gebeurt onder voorbehoud van contractuele waarborgen. We gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan de aan u meegedeelde, tenzij we rechtmatig daartoe opdracht hebben gekregen.


TomTom-account

U kunt een TomTom-account aanmaken bij het gebruik van onze navigatiesystemen of apps. Hiervoor hebben we een minimumaantal gegevens over u nodig:

  • E-mailadres – dit is uw gebruikersnaam wanneer u zich aanmeldt bij uw TomTom-account. Met uw toestemming sturen we u e-mails over software-updates, het laatste nieuws over TomTom-producten, hoe u het maximum haalt uit uw product en exclusieve aanbiedingen. In uw online accountinstellingen of door u uit te schrijven via de link in de e-mails die u hebt ontvangen, kunt u uw e-mailvoorkeuren gemakkelijk wijzigen.
  • Naam, geslacht en land.
  • Wachtwoord – we raden u aan om een sterk wachtwoord te kiezen dat u niet voor iets anders gebruikt. We slaan het wachtwoord in versleutelde code op, zodat we niet zien wat uw wachtwoord is.

U kunt meer content toevoegen aan uw TomTom-account. Denk bijvoorbeeld aan uw woning, adressen, favoriete en recente bestemmingen en voertuiginformatie. Als u via onze website contact opneemt met ons ondersteuningsteam of via ons discussieforum chat met andere gebruikers, blijft uw ondersteuningsgeschiedenis vertrouwelijk. Deze kan wel worden gekoppeld aan uw TomTom-account.

Wanneer u via onze onlinewinkel een TomTom-product koopt of een TomTom-service neemt, kan informatie over uw bestellingen, bezorgadres, herstellingen, abonnementen, navigatiesystemen en apps aan uw TomTom-account worden gekoppeld. U kunt dergelijke informatie bekijken door u via tomtom.com aan te melden bij uw account. Uw betaalgegevens slaan we niet op. Denk bijvoorbeeld aan kredietkaartinformatie. Dergelijke gegevens worden door onze betaalserviceprovider veilig in zijn beveiligde omgeving bewaard. TomTom heeft geen toegang tot dergelijke gegevens.

Op onze ondersteuningspagina over de AVG vindt u meer details over hoe u bij TomTom verzoeken om inzage in of verwijdering van uw (account)gegevens indient.


Meer informatie

Wat is onze rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

Wanneer u een TomTom-navigatiesysteem instelt, één van onze apps downloadt of een TomTom-account aanmaakt, hebben we een minimum aan informatie nodig om u in staat te stellen functies/kenmerken veilig en goed te gebruiken. De eerste keer dat we toegang tot uw locatie-informatie nodig hebben, ziet u een melding waarin u om toestemming wordt verzocht om dergelijke gegevens voor specifieke doeleinden met TomTom te delen. We verzoeken u ook om toestemming voordat we uw reisinformatie gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. Pas nadat we uw toelating hebben gekregen, synchroniseren we bepaalde informatie tussen apps en apparaten. In de instellingen van uw apparaat of uw app of via uw TomTom-account kunt u gemakkelijk uw toestemmingen wijzigen. Het intrekken van uw toestemming kan betekenen dat sommige services niet langer beschikbaar zijn.
In sommige gevallen voeren we naast onze verwerking van uw gegevens op basis van gerechtvaardigde belangen verdere verwerking uit om onze producten en services beter te beheren. Dat helpt om ze blijvend te laten functioneren zoals verwacht, ze veilig te houden en de klantervaring te verbeteren door te kijken naar hoe en wanneer u ze gebruikt. Dergelijke verwerking is onderworpen aan passende maatregelen ter bescherming van uw identiteit in overeenstemming met in de sector gangbare praktijken gelet op het risico dat de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengt. We hebben passende stappen ondernomen om de beveiliging, het risico op gegevensverlies en andere risico's aan te pakken gelet op de aard van de gegevens, het soort verwerkingsactiviteiten en toegewezen verantwoordelijkheden om beveiligings- en privacygerelateerde kwesties aan te pakken.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren?

U kunt uw persoonsgegevens inzien, een kopie ervan verkrijgen, onvolledige, onjuiste, overbodige of verouderde gegevens laten updaten of verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd. U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen verwerking of deze te beperken. Denk bijvoorbeeld aan wanneer u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn of de verwerking onwettig is. Voor het uitoefenen van uw rechten op inzage en verwijdering kunt u via onze speciale ondersteuningspagina over de AVG op tomtom.com of via uw TomTom-account contact opnemen met TomTom. Voor andere verzoeken kunt u via de contactgegevens op onze website rechtstreeks contact met ons opnemen. Sommige accounts voor TomTom-producten bieden u de optie om uw gegevens rechtstreeks in te zien of te verwijderen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via MyDrive.tomtom.com roadtripinformatie die we hebben, te downloaden en te verwijderen.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Tenzij hieronder anders vermeld, verkopen we uw persoonsgegevens niet aan andere partijen of maken we deze niet aan andere partijen openbaar.
TomTom deelt uw informatie alleen met aan TomTom gelieerde, voor services en producten verantwoordelijke ondernemingen en met andere partijen wanneer dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan onze aanbieders van IT-cloudservices (bijvoorbeeld Microsoft en AWS) en andere aanbieders van services, zoals logistieke partners, betaalserviceproviders en herstellingscentra die uw gegevens veilig bewaren. We hebben contracten met derden om uw gegevens alleen voor toegelaten doeleinden te verwerken om bepaalde services te leveren. Ze verplichten hen om overeenkomstig die regelingen te handelen en passende beveiligingsmaatregelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen.
Wees u ervan bewust dat het besturingssysteem van uw apparaat, andere apps die op uw apparaat worden uitgevoerd, of de communicatienetwerken uw persoons- en locatie-informatie verzamelen, verzenden en opslaan. TomTom heeft daar geen invloed op. Voor meer details kunt u de verklaring en instellingen van uw mobiele operator, apparaatfabrikant en andere appontwikkelaars raadplegen. Wanneer u uw informatie rechtstreeks met een derde deelt, bijvoorbeeld door gegevens op sociale media te plaatsen, verwerkt de derde die informatie in overeenstemming met het eigen privacybeleid van de derde. De privacyinstellingen van onze producten bevatten meer informatie over ingebouwde services van derden. U kunt deze controleren voor meer details.

We beloven niemand anders toegang tot uw informatie te geven, tenzij we een dwingende wettelijke verplichting hebben om dat te doen, bijvoorbeeld wanneer we door het toepasselijke recht verplicht zijn om uw informatie openbaar te maken aan overheden, bevoegde autoriteiten en rechtshandhavingsinstanties of om TomToms gerechtvaardigde belangen in juridische procedures te onderbouwen.

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?

Standaard slaan we uw informatie in de Europese Economische Ruimte (EER) op. In beperkte gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EER met andere regels voor gegevensbescherming. In dergelijke gevallen beoordelen we of uw privacy op de best mogelijke manier wordt beschermd en of aan een passend niveau van gegevensbescherming wordt voldaan, bijvoorbeeld via een officieel adequaatheidsbesluit of passende waarborgen met standaardcontractbepalingen onder voorbehoud van aanvullende risicobeoordelingen. U kunt contact opnemen met TomTom voor meer informatie over gegevensdoorgiftes en waarborgen.

Hoelang slaan we uw persoonsgegevens op?

We bewaren en gebruiken uw informatie niet langer dan nodig is. We verwijderen daarna alle gegevens met betrekking tot u. In sommige gevallen blijven we anonieme of van identificeerbare persoonsgegevens ontdane informatie gebruiken wanneer specifieke gegevens nodig zijn voor verdere analyses, productverbeteringen en rapporten. Hoelang we persoonsgegevens bewaren en de criteria voor het bepalen van die termijn hangen af van de aard van de persoonsgegevens, onze wettelijke verplichtingen en het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Hebt u vragen of klachten?

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van TomTom via:
TomTom International B.V.
Privacy Office / DPO
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederland
E-mail: privacy@tomtom.com

Als u niet tevreden bent, kunt u ook contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

TomTom International B.V., De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens met betrekking tot TomTom-producten en TomTom-services. Aan TomTom gelieerde ondernemingen die specifieke producten of services aanbieden, kunnen (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke of (sub)verwerker van uw gegevens zijn. Meer informatie over dergelijke gelieerde ondernemingen vindt u in de wettelijke algemene voorwaarden van het product, die beschikbaar zijn via de productinstellingen of onze website.