Winkel
close

PRIVACY

Hoe we uw gegevens gebruiken

Contact

U kunt via e-mail of chat contact opnemen met TomTom. We kunnen ondersteuningsgeschiedenis en communicatie aan uw TomTom-account koppelen en gedurende ten minste vijftien jaar kopieën van gesprekken bewaren voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Wanneer u één van onze kantoren bezoekt, registreren we vooraf uw naam, e-mail, bedrijfsgegevens en TomTom-contactpersoon voor beveiligings- en veiligheidsdoeleinden. We bewaren dergelijke gegevens na uw bezoek nog gedurende een beperkte periode. We gebruiken ook CCTV-bewaking van ingangen en kantoorruimtes om redenen van veiligheid en beveiliging. We verwijderen dergelijke gegevens binnen 48 uur tenzij we ze voor verder onderzoek langer nodig hebben.


Solliciteren naar een job

Wanneer u solliciteert naar een job bij TomTom, hebben we een aantal gegevens van u nodig om de sollicitatieprocedure te starten. Tijdens dat proces vragen we om uw naam, geboortedatum, e-mailadres, cv met opleiding en ervaring, sollicitatiebrief, salarisindicatie en beschikbaarheid. We kunnen ook contact met u opnemen om een enquête voor sollicitanten in te vullen en zo meer te weten te komen over uw ervaring. Dergelijke (geaggregeerde) resultaten worden voor interne analyse en rapportage gebruikt en worden gedurende de meegedeelde duur bewaard. Voor sommige vacatures kan een test, beoordeling of businesscase vereist zijn. We verwerken dan de resultaten om te beslissen of u kunt doorgaan naar de volgende ronde. Dergelijke informatie wordt bewaard in overeenstemming met de toepasselijke regeling voor het bewaren van gegevens, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere bewaartermijn.

Wanneer we u een job aanbieden, kunnen we vragen om een referentie en verdere gegevens om een vlotte onboarding te garanderen. Denk bijvoorbeeld aan uw identiteitsbewijs, rijksregisternummer, burgerlijke staat, getuigschriften of bankgegevens en alle andere informatie waarom in onze onboardingdocumentatie uitdrukkelijk wordt gevraagd. We hebben een aanbieder van services aangesteld om een achtergrondonderzoek uit te voeren, dat van cruciaal belang is om onze activiteiten en onze klanten te beschermen, aangezien we werken met zeer gevoelige technologie en vertrouwelijke informatie. Verdere details over dat screeningproces worden vooraf met u gedeeld.

Om te lezen wie toegang heeft tot uw informatie, gaat u naar meer informatie. U krijgt er informatie over uw rechten en over waar we uw gegevens opslaan.