Για να απολαύσετε το TomTom.com, εγκαταστήστε το λογισμικό Flash Player

Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Flash στο πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων.

Λήψη του Adobe Flash Player

The navigation device connected to your computer is not linked to this account.
email

The connected device cannot be linked to this account at this time. Please try again later.

Άκυρο Log in using another account
Please wait while the connected device is linked to your account.
Your navigation device is now linked to your account.
Close

Για να προσπελάσετε Το δικό μου TomTom online, πρέπει να εγκαταστήσετε το MyTomTom.

Το MyTomTom συνδέει τη συσκευή πλοήγησής σας στη διαδικτυακή τοποθεσία της TomTom. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε κατόπιν να διαχειρίζεστε τη συσκευή σας και να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που παρέχει Το δικό μου TomTom. Διαβάστε περισσότερα για το MyTomTom.

Για να ξεκινήσετε, κάντε κλικ στο 'Συνέχεια'.