Για να απολαύσετε το TomTom.com, εγκαταστήστε το λογισμικό Flash Player

Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Flash στο πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων.

Λήψη του Adobe Flash Player

Πολιτική Απορρήτου

Νομικές πληροφορίες

Σκοπός

Η TomTom International B.V. και η μητρική της εταιρεία, οι θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της (συλλογικά «TomTom», «εμάς» ή «εμείς») εκτιμούν το ενδιαφέρον που εσείς («Εσείς», «Εσάς» ή «Σας») δείχνετε στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας, στη διεύθυνση www.tomtom.com ή άλλα σχετικά κανάλια επικοινωνίας όπως το TomTom HOME, το TomTom WORK και την εφαρμογή σχεδιασμού διαδρομής και πλοήγησης της TomTom (συνολικά οι «Ιστότοποι»). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις οδηγίες μας αναφορικά με τα στοιχεία που συλλέγονται από την TomTom όταν Εσείς αλληλεπιδράτε με την TomTom, δηλαδή όταν επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους μας, όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την TomTom, όπως οι υπηρεσίες TomTom HOME ή TomTom LIVE, όταν γίνεστε συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μας ή όταν τηλεφωνείτε στην Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών μας.

«Προσωπικά Στοιχεία» είναι τα στοιχεία που Σας αφορούν και Σας προσδιορίζουν προσωπικά όπως το όνομά Σας, η διεύθυνσή Σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σας ή ο αριθμός του τηλεφώνου Σας.

«Ανώνυμα Στοιχεία» είναι τα στοιχεία που δεν σχετίζονται με Eσάς ή δεν συνδέονται με τα Προσωπικά Σας Στοιχεία.  Τα Ανώνυμα Στοιχεία δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή Σας.  Τα Ανώνυμα Στοιχεία, όπως τα βασικά στατιστικά στοιχεία χρήσης που αφορούν τη δική Σας χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την TomTom, δεν αποκαλύπτουν από μόνα τους την ταυτότητά Σας στην TomTom, παρόλο που τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι μοναδικά ή να αποτελούνται ή να περιέχουν στοιχεία τα οποία Εσείς θεωρείτε προσωπικά.
Με την πρόσβασή Σας στους Ιστοτόπους αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Συμφωνείτε επίσης ότι η TomTom μπορεί να τροποποιήσει ή/και να αναθεωρήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά τη διακριτική της ευχέρεια και συμφωνείτε ότι θα δεσμεύεστε από αυτές τις αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις. Τα Προσωπικά Σας Στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας στη χώρα όπου συλλέχτηκαν, καθώς και σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών) όπου η νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Στοιχείων μπορεί να είναι λιγότερο αυστηρή από τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα Σας .
Εάν δεν συμφωνείτε με τους γενικούς όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου παρακαλείστε να σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε και να επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία πρέπει να δώσετε Προσωπικά Στοιχεία.

Συλλογή Στοιχείων από την
TomTom

Τα Προσωπικά Στοιχεία που συγκεντρώνουμε από Εσάς μας βοηθούν να μαθαίνουμε για τους επισκέπτες και τους πελάτες μας. Εμείς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για να Σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των προσεκτικά επιλεγμένων συνεργατών μας, να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να προσαρμόσουμε καλύτερα τα χαρακτηριστικά, την απόδοση και την υποστήριξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και να Σας προσφέρουμε επιπλέον πληροφορίες και ευκαιρίες.
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Στοιχεία που Εσείς υποβάλετε με τη θέλησή σας μέσω των Ιστοτόπων μας και της χρήσης που Εσείς κάνετε στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μπορούμε να συλλέξουμε τα Ανώνυμα Στοιχεία παθητικά ή ενεργητικά. Τα είδη των Προσωπικών και των Ανώνυμων Στοιχείων που συλλέγουμε είναι:

 • Εάν δημιουργήσετε ένα λογαριασμό «MyTomTom», θα συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας Σας, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, το φύλο, την ηλεκτρονική Σας διεύθυνση και τη χώρα από την οποία προέρχεστε, το σειριακό  αριθμό της συσκευής TomTom Σας καθώς και τα στοιχεία, εφόσον κριθεί ότι χρειάζεται, που Εσείς μας παρέχετε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της επιλογής Σας.

 • Εάν αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό Σας, την επωνυμία της εταιρείας Σας (εφόσον ισχύει), την ταχυδρομική Σας διεύθυνση (για σκοπούς αποστολής και τιμολόγησης), την ηλεκτρονική Σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου Σας και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διευθέτηση της πληρωμής του χρηματικού ποσού της αγοράς Σας και την ολοκλήρωση της αγοράς Σας ή/και της εγγραφής σας, όπως τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού Σας ή τον αριθμό της πιστωτικής Σας κάρτας.

 • Εάν ζητήσετε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών για προϊόντα ή/και υπηρεσίες TomTom, θα συλλέξουμε Προσωπικά Στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να Σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών, περιλαμβανομένων του ονόματός Σας, της ταχυδρομικής Σας διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου Σας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις προτιμήσεις Σας για  επικοινωνία. Επίσης θα συλλέξουμε και άλλα στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα TomTom τα οποία έχετε στην κατοχή σας, όπως το  σειριακό αριθμό τους, την ημερομηνία αγοράς και στοιχεία που σχετίζονται με κάποιο ζήτημα υποστήριξης ή παροχής σέρβις, κάποια από τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν Προσωπικά Στοιχεία.

 • Όταν χρησιμοποιείτε έναν πίνακα ανακοινώσεων (bulletin board) ή ένα δωμάτιο συζήτησης (chat room) στους Ιστοτόπους μας, πρέπει να γνωρίζετε ότι κοινοποιείτε όλες τις πληροφορίες που αναρτάτε στους εν λόγω πίνακες ανακοινώσεων ή δωμάτια συζήτησης στους υπόλοιπους χρήστες, περιλαμβανομένων οποιονδήποτε Προσωπικών Στοιχείων επιλέξετε Εσείς να κοινοποιήσετε, τα οποία θα αποτελέσουν δημόσιες πληροφορίες. Παρακαλούμε επιλέξτε με προσοχή τις πληροφορίες που επιθυμείτε να κοινοποιήσετε.  Η TomTom δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη χρήση, κατάχρηση, συλλογή ή αποκάλυψη στοιχείων που Εσείς παρείχατε σε πίνακα ανακοινώσεων ή δωμάτιο συζήτησης από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε πίνακες ανακοινώσεων και δωμάτια συζητήσεων αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των μεμονωμένων χρηστών.

 • Όταν συμμετέχετε στην κοινότητα TomTom, όπως για παράδειγμα το TomTom MapShare, η TomTom θα συλλέγει Προσωπικά Στοιχεία όπως την ηλεκτρονική Σας διεύθυνση καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να παρέχετε στην TomTom με τη θέλησή σας, όπως για παράδειγμα διορθώσεις χαρτών. Αυτά τα Προσωπικά Στοιχεία χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο τα παρέχετε στην TomTom.

 • Το όνομα λογαριασμού χρήστη μπορεί να εμφανίζεται σε όλους τους Ιστοτόπους μας (και ως εκ τούτου να είναι διαθέσιμο στο κοινό) και συνδέεται με όλες τις δραστηριότητές Σας που σχετίζονται με την TomTom. Οι απαντήσεις Σας, τα στοιχεία που μεταφορτώνετε, τα σχόλιά Σας, οι αξιολογήσεις και σχετικά σχόλια θα είναι ορατά σε τρίτους. Ειδοποιήσεις που αποστέλλονται σε άλλα μέλη της κοινότητας σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες και παραβιάσεις της πολιτικής στους Ιστοτόπους μας αναφέρονται σε λογαριασμούς χρηστών και συγκεκριμένα στοιχεία. Εάν σχετίσετε το όνομά Σας με τον λογαριασμό χρήστη Σας, τα άτομα στα οποία έχετε αποκαλύψει το όνομά Σας θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τις δραστηριότητές Σας στην TomTom. 

 • Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να παράσχετε Προσωπικά Στοιχεία για κάποιο τρίτο άτομο εκτός από Εσάς (για παράδειγμα εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα δώρο για κάποιον και απαιτούνται Προσωπικά Στοιχεία για την παράδοση του προϊόντος που αγοράσατε), όπως όνομα, διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά τα Προσωπικά Στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο τα παρέχετε στην TomTom.

 • Η TomTom μπορεί να συλλέξει Προσωπικά Στοιχεία μέσω ερευνών αγοράς με στόχο την καλύτερη κατανόηση των πελατών μας, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα στοιχεία που συλλέγουμε σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτώνται από την έρευνα, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, ηλικία, στοιχεία σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας από μέρους Σας και άλλα παρόμοια.

 • Εάν εγγραφείτε σε υπηρεσίες της TomTom που εξαρτώνται από την τοποθεσία παροχής τους όπως το HD Traffic, η TomTom μπορεί να συλλέξει στοιχεία από τη συσκευή TomTom Σας ώστε να Σας παρέχει τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

 • Εάν μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να υποβάλλετε αίτηση για κάποια θέση εργασίας στην TomTom, εμείς θα συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σας και όλο το περιεχόμενο του μηνύματός Σας, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων αρχείων, για παράδειγμα βιογραφικών σημειωμάτων, καθώς και άλλων απαραίτητων στοιχείων για την επεξεργασία της αίτησής Σας.

Δηλώνετε, εγγυάστε και δεσμεύεστε ότι οποιοδήποτε Προσωπικό Στοιχείο παρέχετε στην TomTom είναι αληθινό, πλήρες και ακριβές από κάθε άποψη. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την TomTom μέσω των Ιστοτόπων μας για οποιαδήποτε αλλαγή στα Προσωπικά Σας Στοιχεία.

Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Οι Ιστότοποί μας χρησιμοποιούν Cookies ώστε να επιτραπεί στην TomTom η συλλογή στοιχείων σχετικά με τους επισκέπτες των Ιστοτόπων μας και τους χρήστες των υπηρεσιών μας (τα οποία ενδέχεται να συσχετίσουμε με τα Προσωπικά Στοιχεία που έχουμε συλλέξει από Εσάς) και η προσαρμογή και εξατομίκευση των Ιστοτόπων μας για τους επισκέπτες. Το «Cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό Σας δίσκο από ένα διακομιστή web και χρησιμοποιείται από τους Ιστοτόπους μας για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή Σας όποτε τους επισκέπτεστε. Η TomTom χρησιμοποιεί Cookies για την αποθήκευση των προτιμήσεών Σας και άλλων σχετικών πληροφοριών. Η TomTom δεν χρησιμοποιεί Cookies για να συλλέξει άλλες πληροφορίες από τον προσωπικό Σας υπολογιστή. Έχετε τη δυνατότητα διαγραφής των Cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στους φακέλους βοήθειας του λογισμικού πλοήγησης του υπολογιστή Σας. Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα Cookies, πιθανόν να μη λειτουργούν σωστά ορισμένες τοποθεσίες των Ιστοτόπων.

Πληροφορίες που Συλλέγονται Μέσω Τεχνολογίας

Καθώς πλοηγείστε στους Ιστοτόπους μας, ενδέχεται να συλλεχθούν παθητικά ορισμένα Ανώνυμα Στοιχεία, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ, του τύπου του λογισμικού πλοήγησης και του λειτουργικού Σας συστήματος. Επίσης χρησιμοποιούμε Cookies και δεδομένα όπως τους Ενιαίους Εντοπιστές Πόρων (URL) για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής Σας και τις πληροφορίες τις οποίες αναζητήσατε και είδατε. Χρησιμοποιούμε τα Ανώνυμα Στοιχεία για να μετρήσουμε την κίνηση στους Ιστοτόπους μας και για να μας βοηθήσουν να κάνουμε τους Ιστοτόπους μας πιο χρήσιμους. Μόλις παρέλθει ένα χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά διαγράφονται.
Η TomTom μπορεί να συγκεντρώσει Ανώνυμα Στοιχεία από τη συσκευή TomTom Σας όταν τη χρησιμοποιείτε ή όταν τη συνδέετε σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το TomTom HOME. Τα Ανώνυμα Στοιχεία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία (πληροφορίες για την τοποθεσία Σας), πληροφορίες για το χρόνο που διαθέσατε για συγκεκριμένες διαδρομές, διαγράμματα ροής κίνησης και οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα έχετε πιθανόν αντιμετωπίσει. Η φύση των Ανώνυμων Στοιχείων που μας μεταδίδει η συσκευή Σας TomTom δεν θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο άτομο. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να μας επιτρέψετε να συσχετίσουμε τα Ανώνυμα Στοιχεία με τα Προσωπικά Στοιχεία που έχουμε συλλέξει από Εσάς με στόχο την παροχή εκ μέρους μας συγκεκριμένων υπηρεσιών που εξαρτώνται από την τοποθεσία παροχής τους και είναι ειδικά διαμορφωμένες ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες ή τα ενδιαφέροντά Σας, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή την ενίσχυση των συμφωνιών, των όρων και των προϋποθέσεων που σχετίζονται με τους Ιστοτόπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 

Προσωπικά Στοιχεία που λαμβάνουμε από άλλες πηγές

Μπορούμε να λάβουμε Προσωπικά Στοιχεία τα οποία Σας αφορούν από τρίτα μέρη που μας παρέχουν δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων τους. Μπορούμε να προσθέσουμε τα στοιχεία αυτά στα στοιχεία που έχουμε ήδη συλλέξει από Εσάς για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πώς επεξεργάζεται η TomTom τα Προσωπικά και τα Ανώνυμα Στοιχεία;

 • Η TomTom θα συλλέγει, επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί Προσωπικά Στοιχεία για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 • Τα Προσωπικά Σας Στοιχεία χρησιμοποιούνται από την TomTom για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που προκύπτουν από την παράδοση των προϊόντων ή/και την παροχή υπηρεσιών της TomTom σε Εσάς, σύμφωνα με τη Σύμβαση Άδειας Τελικού Χρήστη, την Περιορισμένη Εγγύηση, εάν υπάρχει, ή οποιονδήποτε άλλο όρο ισχύει. Η TomTom χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Σας Στοιχεία για να απαντήσει στις ερωτήσεις Σας και για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας ή για να διαχειριστεί τα διαδραστικά προγράμματα πελατών. Η TomTom δικαιούται να συνάψει σύμβαση με τρίτα μέρη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει του παρόντος, ωστόσο, η TomTom δεν θα παρέχει τα Προσωπικά Σας Στοιχεία σε τρίτο μέρος χωρίς την άδειά Σας, εκτός εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση της παραγγελίας Σας, για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις σας ή για τη διαχείριση των διαδραστικών προγραμμάτων πελατών ή εάν επιβάλλεται από το νόμο. Τα εν λόγω τρίτα μέρη μπορεί να παρέχουν βοήθεια στην TomTom δηλ. να επεξεργαστεί στοιχεία, να εκτελέσει παραγγελίες πελατών, να Σας παραδώσει προϊόντα, να διαχειριστεί και να εμπλουτίσει τα δεδομένα πελατών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να αξιολογήσει το ενδιαφέρον Σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ή να πραγματοποιήσει έρευνες που αφορούν τους πελάτες ή την ικανοποίησή τους. Τα εν λόγω τρίτα μέρη υποχρεούνται να προστατεύουν τα Προσωπικά Σας Στοιχεία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η TomTom είναι και θα παραμείνει υπεύθυνη για τη χρήση των Προσωπικών Σας Στοιχείων.

 • Η TomTom χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Στοιχεία για να επικοινωνεί μαζί Σας ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς για να Σας ενημερώνει για (νέα) προϊόντα ή/και υπηρεσίες, προσφορές που ενδεχομένως προσφέρει, να πραγματοποιήσει έρευνες πελατών και οποιαδήποτε άλλη διαφημιστική δραστηριότητα. Η TomTom δικαιούται να αναθέσει σε τρίτα μέρη την πραγματοποίηση των άμεσων διαφημιστικών δραστηριοτήτων της. Η TomTom μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Σας Στοιχεία για να διεξάγει έρευνες αγοράς, να βελτιώσει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των πελατών και να βελτιώσει τους Ιστοτόπους της και τα σχετικά Κανάλια Επικοινωνίας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

 • Η TomTom επίσης χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Στοιχεία για να επικοινωνεί μαζί Σας, πάντα σε βάση προαιρετικής συμμετοχής, ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς για να Σας ενημερώνει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των προσεκτικά επιλεγμένων συνεργατών της.

 • Η TomTom μπορεί να παρέχει, να διανέμει ή να αποκαλύπτει τα Προσωπικά Σας Στοιχεία σε τρίτα μέρη, στις περιπτώσεις που η TomTom θεωρεί ότι είναι λογικά απαραίτητο για τη συμμόρφωσή της στις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή σε περίπτωση αντιδικίας, για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της περιουσίας της TomTom ή τρίτων μερών, για την επιβολή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ή για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών της. Η TomTom δικαιούται επίσης να αποκαλύψει τα Προσωπικά Σας Στοιχεία για λόγους εθνικής ασφαλείας ή σε άλλες περιπτώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος.

 • Τα Προσωπικά και τα Ανώνυμα Στοιχεία Σας αποθηκεύονται από την TomTom σε μία κεντρική βάση δεδομένων. Αυτή η κεντρική βάση δεδομένων χρησιμοποιείται από την TomTom ανάλογα με την «ανάγκη για γνώση» και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 • Η TomTom έχει δικαίωμα να ανταλλαγής οποιοδήποτε Προσωπικό Στοιχείο με τις εταιρείες της TomTom, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες εντός και εκτός της ΕΕ, για τους σκοπούς που παραθέτονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

 • Η TomTom μπορεί να δημιουργήσει αρχεία Ανώνυμων Στοιχείων από Προσωπικά Στοιχεία αφαιρώντας στοιχεία τα οποία Σας προσδιορίζουν προσωπικά (όπως το όνομά Σας). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Ανώνυμα Στοιχεία για να αναλύσουμε μορφές χρήσης, να βελτιώσουμε όλες τις υπηρεσίες μας, να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες και με διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε Ανώνυμα Στοιχεία σε τρίτα μέρη σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια. 
 • Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Στοιχεία για να επιλύσουμε διαφορές, να συλλέξουμε εισφορές και να επιλύσουμε προβλήματα ή να αποτρέψουμε δυνητικά απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες και να ενισχύσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.
 • Εάν κάποια άλλη εταιρεία αποκτήσει την εταιρεία μας ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, τότε η εταιρεία αυτή θα έχει την κατοχή των Προσωπικών Στοιχείων που έχουμε συλλέξει και θα απολαμβάνει τα δικαιώματα και θα αναλάβει τις υποχρεώσεις αναφορικά με τα Προσωπικά Σας Στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Αποκάλυψη των στοιχείων Σας από μέρους μας
Μπορούμε να αποκαλύψουμε Προσωπικά Στοιχεία για να ανταποκριθούμε σε νομικές απαιτήσεις, να επιβάλλουμε τις πολιτικές μας, να απαντήσουμε σε ισχυρισμούς ότι κάποια ανακοίνωση ή άλλο περιεχόμενο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την περιουσία ή την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου. Αυτά τα Προσωπικά Στοιχεία θα αποκαλύπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.
Επίσης μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Σας Στοιχεία σε:

 • Μέλη του προγράμματος της (ασφαλούς και δοκιμασμένης) διαδικασίας παραπόνων της TomTom όταν σύμφωνα με την αποκλειστική διακριτή μας ευχέρεια πιστεύουμε ότι η εν λόγω αποκάλυψη είναι ευλόγως απαραίτητη ή αρμόζουσα σε σχέση με την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πειρατεία ή άλλη παράνομη δραστηριότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα αποκαλύψουμε όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, πολιτεία, ταχυδρομικό κώδικα, χώρα, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση και εταιρική επωνυμία.

 • Αστυνομικούς ή άλλους κυβερνητικούς υπαλλήλους, ανταποκρινόμενοι σε πιστοποιημένη αίτηση που σχετίζεται με εγκληματολογική έρευνα ή ισχυρισμούς περί παράνομης δραστηριότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα αποκαλύψουμε πληροφορίες που σχετίζονται με την έρευνα, όπως όνομα, πόλη, χώρα, ταχυδρομικό κώδικα, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστορικό λογαριασμού χρήστη και τη διεύθυνση ΙΡ.

 • Χωρίς να περιορίζονται τα παραπάνω, στην προσπάθειά μας να σεβαστούμε το απόρρητό Σας και τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε επικίνδυνους παράγοντες μακριά από την κοινότητα, δεν πρόκειται να αποκαλύψουμε διαφορετικά τα Προσωπικά Σας Στοιχεία σε αστυνομικούς και άλλους κυβερνητικούς υπαλλήλους και σε άλλα τρίτα μέρη χωρίς επίσημη αίτηση, δικαστική εντολή ή ουσιαστικά παρόμοια νομική διαδικασία, εκτός εάν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι είναι απαραίτητη η αποκάλυψη των εν λόγω Προσωπικών Στοιχείων για την πρόληψη επικείμενης σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή για την καταγγελία πιθανής παράνομης δραστηριότητας.

Σημειώστε ότι εάν επισκεφτείτε τους Ιστοτόπους μας από υπολογιστή κοινής χρήσης ή από δημόσιο υπολογιστή, όπως για παράδειγμα σε internet café, ορισμένες πληροφορίες που Σας αφορούν, όπως ο λογαριασμός χρήστη Σας, θα είναι ενδεχομένως ορατές σε άλλα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή μετά από Εσάς.

Οι Επιλογές Σας αναφορικά με τα Προσωπικά Σας Στοιχεία

Σας προσφέρουμε ορισμένες επιλογές αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των Προσωπικών Σας Στοιχείων. Όταν λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή διαφημιστικά μηνύματα από εμάς μπορείτε να δηλώσετε την προτίμησή Σας να σταματήσετε να λαμβάνετε άλλα μηνύματα από εμάς και έχετε την ευκαιρία να μη συμμετέχετε, ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής που περιέχονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε ή επικοινωνώντας απευθείας με εμάς στη διεύθυνση www.tomtom.com/support. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις που έχετε δηλώσει αναφορικά με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορούμε να Σας στέλνουμε ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή ειδοποιήσεις που αφορούν οποιαδήποτε αναθεώρηση των όρων και των προϋποθέσεων ή της Πολιτικής Απορρήτου.
Μπορείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε από τα Προσωπικά Σας Στοιχεία στον λογαριασμό Σας, εάν επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού Σας.

Πρόσβαση, αναθεώρηση και αλλαγή των Προσωπικών Σας Στοιχείων

Μπορείτε να δείτε, να αναθεωρήσετε και να αλλάξετε πολλά από τα Προσωπικά Σας Στοιχεία όταν συνδεθείτε στο δικό Σας λογαριασμό TomTom. Γενικά, δεν τροποποιούμε τα Προσωπικά Σας Στοιχεία διότι είναι πολύ δύσκολο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα Σας από μακριά (π.χ. τηλεφωνικώς). Θα πρέπει να ενημερώσετε εγκαίρως τα Προσωπικά Σας Στοιχεία, εάν αυτά αλλάξουν ή δεν είναι ακριβή. Μόλις κάνετε μία δημόσια ανακοίνωση, δεν έχετε τη δυνατότητα να την αλλάξετε ή να τη διαγράψετε. Κατόπιν αίτησής Σας, θα καταργήσουμε τον λογαριασμό Σας και θα διαγράψουμε τις Προσωπικές Σας Πληροφορίες που εκτίθενται σε κοινή θέα, το συντομότερο δυνατό, βάσει της δραστηριότητας του λογαριασμού Σας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Διατηρούμε τα Προσωπικά Στοιχεία από λογαριασμούς που έχουν διαγραφεί για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, πρόληψης απάτης, είσπραξης οφειλόμενων εισφορών, επίλυσης διαφορών, επίλυσης προβλημάτων, παροχής βοήθειας σε έρευνες, επιβολής των όρων και προϋποθέσεών μας και πραγματοποίησης λοιπών ενεργειών που επιτρέπονται από τη νομοθεσία.

Μεταφορά των Περιουσιακών Στοιχείων της Επιχείρησης

Σε περίπτωση που η TomTom υποστεί αλλαγή ελέγχου της ή πουληθεί ή μεταβιβαστεί ή στην περίπτωση που ουσιαστικά όλα της τα περιουσιακά στοιχεία πουληθούν ή μεταβιβαστούν σε τρίτο μέρος, ο ιστότοπος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της TomTom και οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο έχει συλλέξει η TomTom θα περιλαμβάνονται στα προς μεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία. Όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, με το παρόν συμφωνείτε και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για αυτή τη μεταβίβαση ή εκχώρηση των Προσωπικών Σας Στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από την TomTom ή σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου της TomTom και παραιτείστε του δικαιώματος περαιτέρω διεκδικήσεων στις οποίες θα μπορούσατε να προβείτε σε σχέση με αυτά.

Σχόλια

Εάν έχετε κάποια σχόλια για εμάς, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε σκοπό, δεδομένου ότι δεν συσχετίζουμε τα σχόλια αυτά με τα Προσωπικά Σας Στοιχεία. Η TomTom θα συλλέξει όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή την επικοινωνία και θα αντιμετωπίσει τα Προσωπικά Στοιχεία που περιέχονται σε αυτή σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Λοιποί Ιστότοποι

Η παροχή συνδέσμων άλλων Ιστοτόπων ή τοποθεσιών γίνεται για τη δική Σας διευκόλυνση και δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε αυτούς τους Ιστοτόπους, τις τοποθεσίες ή το περιεχόμενό τους. Δεν ελέγχουμε, δεν αναθεωρούμε και δεν ευθυνόμαστε για αυτούς τους Ιστοτόπους τρίτων μερών ή για το περιεχόμενό τους.Σας ενημερώνουμε ότι οι όροι της Πολιτικής Απορρήτου μας δεν ισχύουν για τους Ιστοτόπους τρίτων.

Παιδιά

Δεν συγκεντρώνουμε σκοπίμως Προσωπικά Στοιχεία επισκεπτών κάτω των 16 ετών. Εάν πιστεύετε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Στοιχεία για επισκέπτη που είναι κάτω των 16 ετών, παρακαλείστε ναεπικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση www.tomtom.com/support και αυτά τα Προσωπικά Στοιχεία θα διαγραφούν.

Προστασία των πληροφοριών που μας κοινοποιείτε

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να προστατεύουμε τα Προσωπικά Στοιχεία τα οποία μας εμπιστεύεστε. Λαμβάνουμε προφυλάξεις, περιλαμβανομένων διοικητικών, τεχνικών και οποιονδήποτε φυσικών μέτρων για την προστασία των Προσωπικών Σας Στοιχείων από απώλεια, κλοπή και κατάχρηση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να απαλείψουμε πλήρως όλους τους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με τα Προσωπικά Στοιχεία και η TomTom δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των δεδομένων τα οποία μας έχετε δώσει.
Εσείς, προσωπικά, μπορείτε να λάβετε προφυλάξεις για την προστασία των Προσωπικών Σας Στοιχείων όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Αλλάζετε συχνά τους κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιώντας συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα ασφαλές λογισμικό πλοήγησης στο Διαδίκτυο.


Ερωτήσεις απορρήτου

Εάν πιστεύετε ότι η χρήση των Προσωπικών Σας Στοιχείων δεν συνάδει με το σκοπό για τον οποίο μας τα παραχωρήσατε, όπως αυτός ορίζεται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόταση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση www.tomtom.com/support.


Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου υπόκειται σε περιστασιακές αναθεωρήσεις και σε περίπτωση που προβούμε σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Σας Στοιχεία, θα πραγματοποιήσουμε σχετική ανακοίνωση στην παρούσα σελίδα. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές αυτές, πρέπει να παύσετε να χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπου συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα. Η συνεχιζόμενη χρήση των Ιστοτόπων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας κατόπιν της ανακοίνωσης τέτοιων αλλαγών θα σημαίνει ότι έχετε λάβει γνώση των αλλαγών και ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους νέους όρους και προϋποθέσεις μας.