close

FORTROLIGHED

Sådan bruger vi dine data

Vores principper

TomTom handler om, hvor du er, og hvordan du kommer derhen, hvor du gerne vil være. Vi hjælper dig med at opnå mere. For at vi kan hjælpe dig, har vi nogen gange brug for at vide noget om dig. Vi indsamler og bruger dine data, men vi har fuld forståelse for, at du værner om dit privatliv.

Vi mener, at privatliv handler om frihed og selv at kunne beslutte, hvornår ens data bruges, og af hvem. Derfor har vi oprettet vores fortrolighedsprincipper:

1. Vi holder dig altid fuldt underrettet om dine data

Vi sørger for, at du forstår, hvilke data fra eller om dig vi bruger, hvorfor vi bruger dem, hvor længe vi bruger dem, og hvem der kan bruge dem.

2. Vi giver dig mulighed for at bevare kontrollen med dine data

Vi betragter data fra dig eller om dig som din ejendom. Vi bruger dem kun til de formål, til hvilke du har givet dem til os, eller som vi har indsamlet dem til. Du kan til enhver tid framelde eller tilmelde dig ved hjælp af vores software og websteder.

3. Vi beskytter dine data

Dine data tilhører dig. Vi sørger for at forhindre, at de falder i de forkerte hænder, så godt vi kan inden for rimelighedens grænser.


Vores ti løfter til dig

1. Vi fortæller dig, hvilke data vi bruger fra eller om dig, hvorfor vi bruger dem, hvor lang tid vi bruger dem, hvem der ellers kan bruge dataene, og hvor de opbevares.

2. Vi bruger kun dine data til de formål, vi har forklaret for dig.

3. Vi opbevarer så få af dine data som muligt og kun så længe, vi har brug for dem. Når vi ikke længere har brug for dem, destruerer vi dem eller anonymiserer dem uigenkaldeligt, så de ikke længere er knyttet til dig.

4. Hvis vi beder dig om tilladelse til at bruge dine data til særlige formål, giver vi dig også mulighed for at trække tilladelsen tilbage.

5. Hvis vi ikke har været i stand til at bede dig om tilladelse til at indsamle og bruge dine data, og du ikke vil have, at vi gør dette, kan du give os besked, og vi vil handle i overensstemmelse hermed.

6. Vi giver dig mulighed for at få adgang til og rette dine data, hvis de er knyttet til din MyTomTom-konto.

7. Vi bliver ved med at beskytte dine data mod uautoriseret adgang og hændeligt tab så godt, som vi kan inden for rimelighedens grænser.

8. Hvis vi ansætter andre til at bruge dine oplysninger på vores vegne, sikrer vi, at de handler i overensstemmelse med vores politikker.

9. Hvis vi deler dine data med andre, vil vi først bede dig om tilladelse, medmindre en retlig forpligtelse forhindrer os i at spørge dig.

10. Vi er åbne for eventuelle spørgsmål, du måtte have om, hvordan vi bruger dine data, og vi vil besvare dem.


TomToms politik om fortrolighed og behandling af personlige data

Vi arbejder ud fra de love om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder i dit land. Da vi har base i Europa, gælder europæisk lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger også. Disse love anses for at være de mest omfattende i verden. De giver dig en høj grad af beskyttelse ved kun at tillade os at bruge dine data, når de strenge betingelser i disse love er opfyldt. Vores virksomhedspolitik om fortrolighed og behandling af personlige data afspejler disse love, og vi anvender denne politik på globalt plan.

Definitioner
Personlige data: oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede", brugeren). En identificerbar person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, navnlig ved henvisning til et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, som er specifikke for denne persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Behandling af personlige data, "behandling": enhver handling eller række af handlinger, der udføres på personlige data, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved udsendelse, formidling eller på anden måde gøre tilgængelige, sammenstilling eller kombination, blokering, slettelse eller destruktion.

1. TomTom behandler personlige data rimeligt og lovligt.

2. TomTom indsamler personlige data til udtrykkeligt angivne og legitime formål og behandler ikke personlige data yderligere på en måde, som er uforenelig med disse formål.

3. TomTom sikrer, at personlige data er tilstrækkelige, relevante og ikke overdrevne i forhold til de formål, hvortil de indsamles og/eller senere behandles.

4. TomTom sikrer, at personlige data er nøjagtige og opdaterede, hvis det er nødvendigt.

5. TomTom opbevarer ikke personlige data i en form, der muliggør identifikation af brugerne, længere end det er nødvendigt til de formål, som de personlige data blev indsamlet til, eller som de senere behandles til.

6. TomTom behandler kun personlige data, hvis:
    a) brugeren utvetydigt har givet sit samtykke, eller
    b) behandling er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som brugeren er part i, eller for at tage forholdsregler, som brugeren har anmodet om før underskrivelse af kontrakten, eller
    c) behandling er nødvendig for at sikre overholdelse af lovmæssige forpligtelser, som TomTom er underlagt, eller
    d) behandlingen er nødvendig i forbindelse med de legitime interesser, der varetages af TomTom, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af brugerens grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til privatlivets fred.

7. TomTom vil undgå at behandle personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk ståsted, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemsskab eller personlige data vedrørende helbredsforhold og seksuelle forhold.

8. TomTom undgår at behandle personlige data om personer under 13 år.

9. For at sikre rimelig behandling af personlige data vil TomTom informere brugerne om
    a) Formålet med behandlingen,
    b) Kategorierne af personlige data,
    c) Kategorierne af modtagere af de personlige data,
    d) Hvordan brugerne får adgang til og retter deres personlige data.

10. TomTom implementerer de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personlige data mod hændelig eller ulovlig destruktion, hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, navnlig hvis behandlingen omfatter videresendelse af personlige data i et netværk, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling. TomTom gør dette med opmærksomhed på den seneste teknologi og omkostningerne i forbindelse med dens implementering, så der sikres et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til de risici, som behandlingen indebærer, og den type personoplysninger, der skal beskyttes.

11. Hvis behandlingen foretages på TomToms vegne, vil TomTom vælge en behandler, der yder tilstrækkelige garantier for de tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende den behandling, der skal udføres, og vil sikre, at disse foranstaltninger overholdes. I disse tilfælde vil TomTom sikre, at behandlingen reguleres af en kontrakt, som binder behandleren til kontrollanten, og som især fastsætter, at:
    a) Behandleren kun handler ud fra instruktioner fra TomTom;
    b) Bestemmelserne i 10) gælder for behandleren.

12. TomTom behandler i princippet personlige data i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I tilfælde, hvor personlige data overføres eller behandles uden for EØS af TomTom eller på TomToms vegne, vil TomTom sikre passende garantier med hensyn til beskyttelse af fortrolighed og de ​​grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder ved at anvende passende kontraktbestemmelser eller andre acceptable juridisk bindende instrumenter.

13. Hvis TomTom gemmer oplysninger eksternt, eller får adgang til data, der allerede opbevares på en brugers enhed, vil TomTom sørge for, at den pågældende bruger har givet sit samtykke efter at have fået klare og fyldestgørende oplysninger om formålet med behandlingen. Dette forhindrer ikke TomTom i nogen teknisk lagring eller adgang med det ene formål at sende kommunikation via et elektronisk kommunikationsnetværk, eller hvis det er absolut nødvendigt for, at TomTom kan yde en service, som brugeren udtrykkeligt har bedt om.


Data, vi indsamler

Når du bruger vores websteder, produkter og tjenester, indsamler vi data fra eller om dig. De data, vi indsamler, afhænger af, hvad du bruger, og hvordan du bruger det. Vi indsamler og bruger generelt 3 kategorier af data:

Data, du leverer

Dette er de data, som du selv angiver, når du bruger vores websteder, produkter og tjenester. Disse data omfatter for eksempel dit navn, din e-mailadresse, de søgeord, du indtaster, din adresse og dine favoritsteder, dit telefonnummer, eventuelle rapporter om kortfejl eller fotofælder, som du indsender, din højde, vægt, køn, alder osv.

Data, der indsamles via sensorer

Mange af vores produkter leveres udstyret med en eller flere sensorer eller bruger sensorerne på de enheder, som de kører på. Eksempler på sensorer er GPS-modtagere, WiFi- eller Bluetooth-modtagere, et kamera, en mikrofon, sensorer for g-påvirkning, pulssensorer og berøringsfølsomme skærme. Når disse sensorer aktiveres, indsamler de automatisk data. Afhængig af, hvilket formål dataene blev indsamlet til, kan dataene i kombination med data, der identificerer dig eller din enhed, blive sendt til TomTom og andre til senere brug.

Metadata

Dette henviser til alle data, som indsamles eller automatisk genereres, mens du bruger TomToms websteder, produkter eller tjenester. I mange tilfælde indsamles eller genereres metadata som en integreret del af din brug af en computerenhed eller ved overførsel af data over computernetværk såsom internettet. Disse data omfatter hændelser i brugergrænsefladen og andre hændelser ved brug af enheden, IP-adresser, entydige enhedsidentifikatorer, WiFi- og Bluetooth MAC-adresser, cookies og registrering af computeraktivitet.


Data vi modtager fra andre

Vi modtager data fra tredjeparter, som de har indsamlet, på deres eget ansvar og i overensstemmelse med deres fortrolighedspolitik og delt med os. Vi bruger disse data inden for rammerne af, hvad disse tredjeparter tillader os at gøre med dem og overholder også vores egne principper og politikker om personlige oplysninger. Vi modtager feeds i realtid om placering, hastighed, sensorer og andre køretøjs- og enhedsoplysninger fra for eksempel mobiltelefonbrugere, virksomhedsflåder og køretøjer, der er udstyret med vores onlinekort eller trafik- og rejsetjenester. Vi bruger kun disse data, efter vi har sørget for, at de ikke kan spores tilbage til dig.

Vi modtager også data fra andre om dig, når du har interageret med dem, for eksempel når du har besøgt deres hjemmesider eller brugt deres mobilapps. Disse data kan omfatte IP-adresser, unikke enhedsidentifikatorer, reklameidentifikatorer, wi-fi og Bluetooth MAC-adresser, cookies og andre registreringer af computeraktivitet, samt indikationer om din adfærd, interesser og demografi.


MyTomTom-konto

TomTom bruger din MyTomTom-konto til at give dig adgang til indhold til download, tjenester, du abonnerer på eller har aktiveret, softwareopgraderinger og dele af vores websted, som kræver registrering. Vi bruger også din MyTomTom-konto, hvis du vil købe yderligere produkter, og til at skræddersy tilbud til dig. Den måde, hvorpå TomTom bruger din MyTomTom-konto, afhænger også af, hvilken software og enhed eller system du bruger.

For at oprette din MyTomTom-konto skal du som minimum oplyse dit navn og din e-mailadresse og vælge en adgangskode. TomTom anbefaler, at du opbevarer dine MyTomTom-kontooplysninger fortroligt og bruger en adgangskode, du ikke bruger andre steder.

Vi bruger din e-mailadresse, når vi en gang imellem sender oplysninger, der er relateret til de produkter og tjenester, der er registreret for din MyTomTom-konto. Vi gør kun dette, hvis der er opdateringer, du skal kende til for at sikre, at du kan bruge dit produkt på en sikker, pålidelig måde uden forstyrrelser, eller hvis det er lovpligtigt at kontakte dig.

Når du bruger din MyTomTom-konto, kan du også abonnere på TomTom-nyhedsbrevet pr. e-mail, som giver dig de seneste nyheder, produktoplysninger og særtilbud fra TomTom og andre, som vi vælger. Du kan når som helst fravælge modtagelsen af TomTom-nyhedsbrevet ved at klikke på det relevante link i de e-mails, du har modtaget.

Hvis du ønsker at slette din MyTomTom-konto, bedes du besøge tomtom.com/support.

Vi deler ikke dine MyTomTom-kontooplysninger med nogen, medmindre de arbejder på vores ansvar, i henhold til vores instruktioner eller vi udtrykkeligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige retsprocesser.


Administration og forbedring af tjenester

TomTom beholder oplysninger, der fortæller os, hvordan og hvornår du bruger vores tjenester. Det omfatter oplysninger om den enhed, du bruger, og de oplysninger, vi modtager, når du bruger tjenesten, f.eks. placeringer, ruter, destinationer og søgeforespørgsler. TomTom bruger disse oplysninger til teknisk fejlfinding, til at registrere snyd og misbrug, til at lave forbrugsrapporter og til at forbedre sine tjenester. Oplysningerne opbevares kun med henblik på disse formål og kun i en begrænset periode, hvorefter de slettes. TomTom kan ikke identificere dig ud fra disse oplysninger, og vi vil ikke forsøge at gøre det. TomTom anvender sikkerhedsmetoder, der er baseret på branchestandarder, til at beskytte oplysningerne mod uautoriseret åbning. TomTom vil ikke give nogen andre adgang til dine oplysninger eller bruge dem til andre formål, medmindre vi udtrykkeligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige retsprocesser.