close

FORTROLIGHED

Sådan bruger vi dine data

Hvis du er bruger af vores produkter eller tjenester

Hvis du mener, at dine oplysninger ikke anvendes til det formål, hvortil du har videregivet dem til TomTom, eller hvis du har spørgsmål eller anmodninger, kan du kontakte TomTom ved at gå til http://tomtom.com/support

Du kan også skrive til:
TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Holland

Hvis du mener, at andre modtagere end TomTom bruger dine oplysninger til andre formål end dem, du har videregivet oplysningerne til, skal du kontakte disse andre modtagere.


Hvis du er en statslig eller retshåndhævende myndighed

Skriv til:
TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Holland

Vi vil om nødvendigt give dig specifikke elektroniske kontaktoplysninger.


E-mail til os

Når du bruger e-mail til at kommunikere med TomTom og dets medarbejdere ved hjælp af en @tomtom.com-e-mailadresse, udveksler du personlige data. Dette omfatter de anvendte e-mailadresser, indholdet af de meddelelser, du sender eller modtager, og metadata relateret til e-mailudvekslingen. TomTom bevarer e-maildata, så længe indbakken, der er knyttet til @tomtom.com-e-mailadressen, eksisterer. Vores medarbejdere vil undertiden bevare e-mailudvekslinger eller dele deraf til optagelse eller arkivering. TomTom sletter en TomTom-medarbejders indbakke inden for 3 måneder efter ansættelsesforholdets ophør. TomTom-medarbejdere kan også slette individuelle e-mails i deres indbakke. Separat fra dette kan TomTom bevare en kopi af alle e-mails, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, i mindst 15 år.


Chat med os

Når du chatter med os eller bruger lignende metoder til at kontakte TomTom og dets medarbejdere, udveksler du personlige data. Dette omfatter online identifikatorer, der er specifikke for det anvendte værktøj eller tjeneste, indholdet af samtalen og metadata relateret til udvekslingen. Vores medarbejdere vil undertiden bevare samtaler eller dele deraf til optagelse eller arkivering. Separat fra dette, hvis der er et særligt behov herfor, kan TomTom bevare en kopi af samtalens indhold og metadata, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, i mindst 15 år.


Opkald til os

Når du ringer til TomTom, registrerer vi undertiden samtalen enten til personaleuddannelse og undervisning eller til registrering af oplysninger i forbindelse med salgstransaktioner I tilfælde hvor vi optager opkald, vil du blive underrettet på forhånd, og du vil blive tilbudt muligheden for ikke at acceptere. Hvis du ikke accepterer, kan vi muligvis ikke betjene dig, afhængigt af omstændighederne. Vi vil forklare det for dig under de gældende omstændigheder. TomTom beholder optagelser i en periode på maks. 3 måneder til undervisningsformål. Vi beholder optagelser, der vedrører salgstransaktioner, i en periode på op til 10 år.


Besøg hos os

Når du besøger TomTom, registrerer vi tidspunkt og dato for dit besøg, dit navn, den virksomhed eller organisation, du repræsenterer, en e-mailadresse, et telefonnummer, og hvem du besøger hos TomTom. Vi bruger kun de oplysninger, du giver, i forbindelse med dit besøg, der omfatter sikkerhed. Data om besøgende og besøg slettes tre måneder efter dit besøg.