close

Intellektuel ejendomsret

Læs mere om, hvad TomToms ejendomsretligt beskyttede oplysninger er, og find retningslinjerne for korrekt brug af TomToms varemærker, logoer og ophavsrettigheder.

Intellektuel ejendomsret

TomToms innovative tilgang til navigationsteknologi er beskyttet af forskellige intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. patenter, varemærker og ophavsrettigheder.

TomTom International B.V. ("TomTom") og dets associerede selskaber er en gruppe grundlagt af innovative mennesker, og den fortsætter med at vokse og bevæge sig fremad baseret på intellektet og kreativiteten hos et stort antal ingeniører og forskere. Som resultat har vi et stort antal patenter, varemærker og ophavsrettigheder. De støtter TomToms forretningsbestræbelser om at kunne skelnes fra konkurrenterne.

"TomTom" er et registreret varemærke tilhørende TomTom International BV. Alle vores varemærker, servicemærker, varenavne og varedesign er værdifulde aktiver, som ejes af TomTom, og som er afgørende for beskyttelsen af vores varemærkes identitet. (Ved brug af mærkerne i publikationer skal du sørge for at bruge TomToms navn i kombination med den relevante fællesbetegnelse.)

Medmindre andet er angivet, er patenteret teknologi, ophavsrettigheder, varemærker, databaserettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på alt software og indhold på vores produkter, hjemmeside og reklamemateriale beskyttede rettigheder, som ejes af TomTom eller TomToms associerede selskaber. Brug af vores intellektuelle ejendomsrettigheder er udelukkende forbeholdt TomTom og dets officielle forhandlere og licenstagere. Enhver brug af TomTom-mærket og eller TomTom-materiale (undtagen når det er udtrykkeligt autoriseret af TomTom på skrift) er strengt forbudt.

TomTom har særlige retningslinjer for brugen af sin intellektuelle ejendom. Hvis du ønsker at bruge nogen af TomToms varemærker, servicemærker eller billeder i reklame-, undervisnings- eller referencemateriale, eller hvis du har spørgsmål om brugen af TomTom-varemærket samt ophavsretsligt beskyttet eller patenteret materiale, skal du indsende din detaljerede skriftlige anmodning til Legal@tomtom.com.

Undlad venligst at sende uopfordrede ideer eller forretningsforslag til denne e-mailadresse. De vil ikke blive behandlet.