Jak vám můžeme pomoci?

Vyhledání produktů, služeb a podpory

close

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak používáme vaše data

WEBFLEET

Pokud je vaše zařízení nakonfigurováno na připojení ke službám TomTom WEBFLEET, bude shromažďovat informace pro účely služby WEBFLEET po dobu, kdy se vozidlo používá ve spojení s dalším vybavením WEBFLEET nainstalovaným ve vozidle.

Neustále se shromažďují následující informace: poloha vozidla, data o přetížení/zrychlení a data vztahující se k motoru, jako například spotřeba paliva, pozice ventilů, otáčky motoru a hodnota počitadla kilometrů. Jaké informace se konkrétně shromažďují, závisí na vybavení WEBFLEET, které je ve vozidle nainstalováno.

Majitel smlouvy o službě WEBFLEET rozhoduje o účelech, ke kterým se informace následně využívají, o tom, kdo bude mít k informacím přístup a jak dlouho se uchovávají. Veškeré další informace vám poskytne majitel smlouvy o službách WEBFLEET. Obecně se bude jednat o majitele nebo nájemce vozidla.

Společnost TomTom používá software Google Analytics 360 pro shromažďování informací o tom, jak software, stránky a aplikace TomTom používáte. Informace typu o používání shromažďované společností TomTom neobsahují informace o poloze ani vámi zadané nebo odeslané informace. Společnost TomTom je vázána smlouvou se společností Google, která omezuje použití vašich informací pouze na společnost TomTom a nikoli Google k jakémukoliv jinému účelu, např. reklamě.


Curfer

Aplikace TomTom LINK 100 umožňuje shromažďovat během používání informace z vašeho automobilu za účelem získání hlášení a zpětné vazby ohledně vašich cest a stylu jízdy. Abyste mohli získat hlášení a zpětnou vazbu, informace se prostřednictvím aplikace pro smartphone TomTom CURFER odesílají společnosti TomTom prostřednictvím internetového připojení, které zajišťuje váš telefon. Informace se uchovávají na vašem účtu tak dlouho, dokud tento účet existuje. Pokud není k dispozici připojení k internetu, jsou informace bezpečně ukládány v aplikaci LINK 100, aby mohly být odeslány později.

Vaše informace jsou uloženy v EU a podléhají evropským zákonům o ochraně údajů. Společnost TomTom za účelem ochrany vašich informací před neoprávněným přístupem během uložení a během přenosu uplatňuje bezpečnostní opatření na bázi oborových standardů.

Slibujeme, že nikomu dalšímu neposkytneme přístup k informacím, které získáváme, ani je nepoužijeme za jiným účelem, pokud nám nedáte svolení nebo pokud to nebude výslovně a ze zákona nařízeno z důvodu soudního procesu.

Jiní řidiči vašeho vozidla

Pokud své vozidlo sdílíte s jinými řidiči, zatímco je zapojeno zařízení LINK 100, nesete odpovědnost za to, abyste tyto řidiče informovali o skutečnosti, že se u vozidla shromažďují údaje o jízdě a vozidle a že máte přístup k hlášením o nich.

Informace, které shromažďujeme

Vaše zařízení LINK 100 a aplikace TomTom CURFER budou shromažďovat:
    • informace, které identifikují vás, vaše vozidlo, vaše zařízení LINK 100 a váš smartphone.
    • Informace vztahující se k vašemu vozidlu a způsobu, jak jej řídíte, jako je čas startu/zastavení, doba nečinnosti, rychlost a distribuce rychlosti, ujetá vzdálenost, brzdění, zatáčení, zrychlování, úroveň nabití a stav baterie, zatížení motoru a úrovně motorového plynového pedálu.
    • Informace používané k diagnostickým účelům, jako jsou verze softwaru, typy zařízení, odpojení od sítě, chybové protokoly.

Vaše zařízení LINK 100 neshromažďuje žádné informace o pozici ani informace týkající se nehody vozidla, přičemž se žádné z těchto informací nesdílí se společností TomTom.

Informace dostupné pouze ve vašem smartphonu

Zařízení LINK 100 odesílá do vašeho smartphonu doplňující informace, zatímco je aplikace spuštěna. Jedná se například o podrobný tok parametrů v reálném čase přečtených z vašeho vozidla, včetně rychlosti, otáček motoru za minutu, teploty motoru, zatížení motoru, hladinu palivové nádrže a další údaje ke zobrazení těchto informací v aplikaci. Tyto podrobné informace se neukládají ve smartphonu ani se neodesílají na servery TomTom.

Pokud souhlasíte s tím, aby aplikace využívala informace o poloze, používá se k zaznamenání polohy smartphonu, když je vozidlo zaparkováno (motor vypnutý nebo smartphone přesunutý mimo dosah zařízení LINK 100). Ukládá se pouze poslední poloha, nikoli trasa pohybu vašeho vozidla, přičemž se poloha nikdy nesdílí se společností TomTom.

Váš účet CURFER

Při prvním použití aplikace TomTom CURFER si musíte vytvořit svůj osobní účet na základě uvedení uživatelského jména, e-mailové adresy a hesla. Společnost TomTom doporučuje, abyste údaje účtu uchovávali v tajnosti a používali heslo, které nepoužíváte jinde.

Váš účet se používá k bezpečnému ukládání dat, která TomTom CURFER shromáždí na serverech TomTom. Vaši e-mailovou adresu budeme občasně používat k zasílání informací ohledně zařízení TomTom CURFER nebo souvisejících produktů/služeb nebo v případě, že budou k dispozici aktualizace, o kterých byste měli vědět kvůli bezpečnému, spolehlivému a nepřerušovanému používání, nebo v případě, že budeme ze zákona povinni vás kontaktovat.

Svůj účet CURFER můžete kdykoli smazat prostřednictvím aplikace pro smartphone.

Nebudeme sdílet podrobnosti účtu CURFER s nikým dalším, pokud to nebude výslovně a ze zákona nařízeno z důvodu soudního procesu.

Kdy se data odesílají na naše servery

Aplikace pro Smartphone odesílá data shromážděná v zařízení LINK 100 na servery TomTom automaticky. Při každém vypnutí motoru vozidla, pokud je k dispozici mobilní datové připojení, přečte aplikace všechna uložená data ze zařízení LINK 100 a odešle je na servery TomTom. Tento postup probíhá na pozadí, i když aplikaci právě aktivně nepoužíváte. Pokud si nepřejete, aby se postup prováděl, můžete zakázat využívání mobilních dat pro aplikaci nebo použít v aplikaci funkci „Odhlásit“.

Využití vaší polohy

Ačkoli zařízení LINK 100 samo o sobě nedokáže uložit informace o vaší poloze a ani se společností TomTom žádné informace o poloze nesdílí, měli byste vědět, že v době, kdy používáte mobilní telefon k připojení zařízení LINK 100 k internetu, může být v mobilním telefonu spuštěn software operačního systému nebo jiné aplikace nebo může telefon používat komunikační sítě, které shromažďují, přenášejí nebo ukládají osobní informace a informace o poloze. Společnost TomTom to nemůže nijak ovlivnit. Další podrobnosti získáte v informacích a nastaveních, které poskytuje váš mobilní operátor a prodejci vašeho systému a aplikací.


Aplikace TomTom MyCar

Aby bylo možné používat aplikaci TomTom MyCar, musí být ve vozidle nainstalováno zařízení TomTom LINK a musí být aktivní. Zařízení TomTom LINK neustále shromažďuje data z vozidla a vytváří zprávy a zpětnou vazbu týkající se vašich cest, stylu jízdy a technického stavu vozidla. Tyto údaje o vozidle doplňují informace o poloze ze snímače GPS v zařízení TomTom LINK a časové razítko, u veškerých událostí a zpráv tak lze označit polohu a čas. Aby vám tyto informace bylo možné poskytnout, odesílají se na servery TomTom pomocí datového připojení zařízení TomTom LINK. Tato data uchovává společnost TomTom v rámci účtu, který patří správci vozového parku. Správce vozového parku je organizace, která vlastní vozidlo nebo vás podporuje při jeho užívání, zpravidla jde o leasingovou společnost, dovozce automobilů, prodejce nebo výrobce.

Pokud aplikaci TomTom MyCar povolíte používání připojení k internetu svého smartphonu, neustále odesílá data na servery TomTom a získává data z nich. Aplikace TomTom MyCar podává zprávy a grafické výstupy ze shromážděných dat prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní ve smartphonu.

Informace shromažďované zařízením TomTom LINK a aplikací TomTom MyCar

Zařízení TomTom LINK a aplikace TomTom MyCar budou shromažďovat tyto informace:

  • datum, čas a poloha,
  • informace označující vás, vaše vozidlo, vaše zařízení a váš smartphone,
  • informace vztahující se k vašemu vozidlu a způsobu jízdy, jako je čas startu/zastavení, počitadlo kilometrů, doba chodu naprázdno, ot./min, rychlost a distribuce rychlosti, ujetá vzdálenost, brzdění, zatáčení, zrychlení, úroveň nabití a stav baterie, zatížení motoru, úroveň motorového plynového pedálu, používání tempomatu, volný dojezd, spotřeba paliva, hladina palivové nádrže, nutná údržba a technické stavové zprávy vydávané interními diagnostickými systémy vozidla,
  • informace používané k diagnostickým účelům, jako jsou verze softwaru, typy zařízení, odpojení od sítě a chybové protokoly,
  • informace, jako je poloha a směr vozidla, které lze použít v případě nehody nebo krádeže.

Využití dat

Správce vozového parku určuje, k jakým účelům budou shromážděná data z vašeho vozidla a aplikace TomTom MyCar použita, kdo k nim bude mít přístup a po jak dlouhou dobu budou uchovávána. Konzultujte informace poskytnuté vaším správcem vozového parku.

Jiní řidiči vašeho vozidla

Pokud své vozidlo vybavené zařízením TomTom LINK sdílíte s jinými řidiči, je vaší zodpovědností informovat je o tom, že dochází ke sběru dat o řízení a vozidle a že vy a správce vozového parku máte přístup k hlášením o nich.

Informace dostupné pouze ve vašem smartphonu

Zařízení TomTom LINK odesílá do vašeho smartphonu doplňující informace, zatímco je aplikace spuštěna. Jedná se například o podrobný tok parametrů v reálném čase přečtených z vašeho vozidla, včetně rychlosti, otáček motoru za minutu, teploty motoru, zatížení motoru, hladiny palivové nádrže a dalších údajů, které tak mohou být zobrazeny v aplikaci. Tyto podrobné informace se neukládají ve smartphonu.

Váš účet TomTom MyCar

Přihlašovací údaje uživatele do aplikace TomTom MyCar obdržíte od správce vozového parku. Společnost TomTom doporučuje následující:

  • změňte si po prvním přihlášení heslo,
  • informace o svém účtu nerozšiřujte,
  • použijte dlouhé heslo, které nepoužíváte jinde.

Váš účet poskytuje přístup k datům uloženým na serverech TomTom. Informace se uchovávají na vašem účtu tak dlouho, dokud tento účet existuje, nebo podle rozhodnutí vlastníka vozového parku.

Kdy se data odesílají na naše servery

Zařízení TomTom LINK automaticky odesílá shromážděná data společnosti TomTom. Dochází k tomu často, zpravidla každou minutu.

Využití vaší polohy

Aplikace TomTom MyCar nabízí speciální nastavení ochrany údajů o poloze, které umožňuje povolit nebo zakázat určitá využití dat o poloze. Konkrétní informace o této funkci vám poskytne správce vozového parku.

Rovněž je třeba vědět, že při používání smartphonu může být na zařízení spuštěný také software operačního systému, další aplikace nebo komunikační sítě, které získávají, přenášejí nebo ukládají osobní informace a informace o poloze. Společnost TomTom to nemůže nijak ovlivnit. Další podrobnosti získáte v informacích a nastaveních, které poskytuje váš mobilní operátor a prodejci vašeho systému a aplikací.

Ochrana vašich informací

Vámi odeslané informace jsou uloženy v EU a podléhají evropským zákonům o ochraně údajů. Společnost TomTom používá bezpečnostní postupy založené na oborových standardech, včetně technologií jako pseudoanonymizace, hashing a šifrování pro ochranu vašich dat před neoprávněným přístupem, když jsou uchovávána, odesílána a získávána ze zařízení TomTom LINK a aplikace TomTom MyCar.

Společnost TomTom neposkytne nikomu dalšímu přístup k vašim informacím, ani je nepoužije za jiným účelem, pokud to nebude výslovně a ze zákona nařízeno z důvodu soudního procesu.

Kontaktování společnosti TomTom

Pokud se domníváte, že vaše informace nejsou používány za účelem, za jakým jste je poskytli, nebo máte dotazy či požadavky, kontaktujte správce vozového parku.

Můžete rovněž kontaktovat společnost TomTom na následující adrese:

TomTom International B.V.
Firemní zabezpečení a ochrana soukromí
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nizozemsko

Pokud se domníváte, že ostatní příjemci mimo společnost TomTom vaše informace nepoužívají za účelem, za kterým jste jim je poskytli, kontaktujte prosím tyto ostatní příjemce.