Obchod
close

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak používáme vaše data

TomTom Sports

Když používáte službu TomTom Sports prostřednictvím zařízení nebo aplikace, nepřetržitě se zaznamenávají a ukládají informace. Ty zahrnují informace o vaší poloze, srdečním tepu a rychlosti kroků.

Můžete zapnout různé funkce TomTom Sports a schválit způsoby využívání svých informací. Informace budeme používat pouze pro zajištění chodu funkcí a účely, které jste zapnuli a povolili. Stav oprávnění je možné kdykoli změnit v nastavení produktu nebo prostřednictvím účtu TomTom.

Když funkci vypnete, informace odeslané dříve společnosti TomTom zůstanou nadále dostupné. Informace, které uložíte ve službě TomTom Sports, můžete kdykoli odstranit.

Můžete se podívat na Další informace, kde je uvedeno, kdo má přístup k vašim údajům, jaká jsou vaše práva a kde uchováváme vaše data.


Aplikace Sports

Následující aplikace TomTom Sports můžete používat společně se svým zařízením TomTom Sports:


Software operačního systému může požadovat další povolení přístupu k vašemu adresáři, historii volání, textovým zprávám, fotoaparátu, fotografiím a poloze, které potřebuje pro povolení upozornění, konektivitu, nahrávání informací a sdílení na sociálních médiích, když se kompatibilní zařízení TomTom Sports spojí s vaším mobilním zařízením. Tyto informace nebudou odeslány společnosti TomTom. Stav je možné kdykoli změnit v mobilním nastavení.

Po zaregistrování vašeho jména a e-mailové adresy na adrese MySports.tomtom.com budete moci využít podporu, zapojit se do našich uživatelských fór a stahovat aktualizace softwaru. Můžete připojit své zařízení k počítači nebo mobilnímu zařízení, povolit odesílání informací společnosti TomTom nebo autorizovat jiné aplikace pro příjem těchto dat. Po každém odeslání se informace odstraní z vašeho zařízení TomTom Sports. Informace nashromážděné vaším zařízením mohou být odesílány při každém připojení vašeho zařízení k aplikacím TomTom Sports. Vaše informace si budete moci zobrazit prostřednictvím různých hlášení a grafů, které znázorní, jaký jste udělali pokrok a jaké máte výsledky. Pokud používáte zařízení TomTom Sports, které zjišťuje vaši polohu, můžete také na mapě zobrazovat místa, kde jste byli, pokud jste povolili funkci určování polohy.

Pokud se rozhodnete sdílet své aktivity a pokrok na sociálních médiích, ostatní lidé uvidí vaše uživatelské jméno, informace o aktivitách a podrobnosti o lokaci. Můžete také konfigurovat automatický export vašich aktivit na jiné sportovní weby. Sdílení informací můžete kdykoli ukončit v nastavení produktu nebo prostřednictvím účtu TomTom.

Pomocí aplikací můžete vytvářet statistiky a žebříčky zahrnující vaše pohlaví, hmotnost, výšku, tělesnou skladbu, věk, umístění aktivit a historii a porovnat svůj výkon a pokrok s ostatními anonymizovanými a agregovanými uživateli TomTom Sports s podobnými profily. Vaše agregovaná anonymizovaná data budou použita pro další žebříčky v budoucnosti. Pokud tuto funkci zakážete, společnost TomTom již nebude vytvářet vaše statistiky a žebříčky a nebudete mít přístup k žádným agregovaným datům od ostatních uživatelů TomTom Sports.


Sportovní hodinky a fitness tracker

Funkce a nastavení hodinek TomTom Sports a fitness trackeru můžete konfigurovat tak, že výslovně povolíte zařízení shromažďovat a ukládat následující typy informací po úspěšné registraci v aplikaci TomTom Sports:

  • Váš uživatelský profil obsahující věk, pohlaví, výšku a hmotnost
  • Délka aktivity, spálené kalorie a vzdálenost
  • Srdeční tep, délka spánku, poloha, rychlost, tempo, nadmořská výška, stoupání a klesání
  • Diagnostické informace o nehodách a chybách

Upozorňujeme, že tyto informace mohou poskytovat podrobnosti o vašem zdraví, a tato data budou odeslána společnosti TomTom pouze pro potřeby uvedené po výslovném povolení sdílení těchto dat. Data jsou ve výchozím nastavení zpracovávána v zařízení pomocí měření polohy zařízení a snímačů pohybu a srdečního tepu.

Když připojíte zařízení ke službě TomTom, můžete odeslat protokoly o nehodách a chybách zařízení, které nám pomohou poskytovat služby bez jakéhokoli přerušení. Hlášení nehod obsahují informace umožňující identifikaci vašeho zařízení, ale žádná osobní uživatelská data. Tato hlášení budou sdílena s naším partnerem Firebase Crashlytics a mohou být uložena v USA, kde podléhají zásadám ochrany osobních údajů zmíněného partnera: https://firebase.google.com/support/privacy.


Akční kamera Bandit

Aby mohla akční kamera TomTom fungovat správně, při nahrávání videa nepřetržitě zaznamenává a ukládá informace, včetně informací o vaší poloze, datech akcí a srdečním tepu, je-li zapnutý a povolený. Upozorňujeme, že tyto informace mohou poskytovat podrobnosti o vašem zdraví a tato data budou odeslána společnosti TomTom pouze pro potřeby uvedené po výslovném povolení sdílení těchto dat.

Své informace můžete snadno získat pomocí doprovodných aplikací a odstranit data ze souboru videa, když použijete mobilní aplikaci Bandit k vytvoření příběhu. Můžete aktivně odeslat informace společnosti TomTom, když spárujete akční kameru s mobilním zařízením nebo vložíte paměťové zařízení USB s baterií do počítače. Můžete také sdílet videa s platformami jako YouTube, Facebook nebo Vimeo. Poskytovatelé sociálních médií budou využívat vaše údaje podle svých vlastních zásad ochrany osobních údajů, společnost TomTom nad tím nemá žádnou kontrolu.

Po zaregistrování vašeho jména a e-mailové adresy budete moci využít podporu, zapojit se do našich uživatelských fór a stahovat aktualizace softwaru. Vaše agregované statistiky užívání můžeme použít k poskytování tipů a návrhů pro zlepšení vašich videí a příběhů. Poskytování dat můžete kdykoli zrušit v nastavení MySports.


Spravujte své údaje

Své údaje můžete kdykoli odstranit nebo stáhnout v účtu TomTom, aplikacích TomTom nebo svém zařízení. Zrušení registrace znamená automatické odstranění veškerých vašich informací bez možnosti jejich obnovení.