close

Ochrana Osobních Údajů | Jak používáme vaše data

Zařízení a aplikace TomTom Sports

Když používáte zařízení TomTom Sports a aplikace TomTom Sports, neustále se sbírají a ukládají informace. Obsahují informace o tom, kde se nacházíte a další informace, např. srdeční tep, rychlost kroků a tělesná skladba. Více informací o sběru dat a použití vašeho zařízení TomTom Sports a aplikacích TomTom Sports naleznete níže.


Aplikace TomTom Sports

Následující aplikace TomTom Sports můžete používat společně se svým zařízením TomTom Sports:


Když své zařízení TomTom Sports připojíte k počítači nebo mobilnímu zařízení, informace nashromážděné vaším zařízením TomTom Sports a informace nashromážděné aplikacemi TomTom Sports mohou být odeslány společnosti TomTom. Informace mohou být také odesílány do jiných aplikací, ale pouze tehdy, když k tomu dáte výslovný souhlas. Po každém odeslání se informace odstraní z vašeho zařízení TomTom Sports. Můžete zapnout různé funkce aplikací TomTom Sports a udělit povolení pro způsoby použití vašich informací. Níže si můžete přečíst, pro jaké funkce a účely nám můžete povolit používat své informace. Budeme používat pouze informace pro funkce a účely, které jste zapnuli nebo k nimž jste udělili povolení. Tato nastavení můžete kdykoli změnit a oprávnění můžete kdykoli zrušit.

Upozorňujeme, že pokud funkci vypnete, zůstanou informace odeslané společnosti TomTom při zapnuté funkci nadále dostupné.

Všechny informace, které ukládáte v aplikaci TomTom Sports, můžete kdykoli odstranit.


Informace o hodinkách TomTom Sports

Hodinky TomTom Sports v závislosti na specifických funkcích vašeho zařízení a pro něj nastavených konfiguracích pomocí aplikace TomTom Sports ukládají a shromažďují následující informace po úspěšné registraci zařízení:

1. Informace uložené ve vašem zařízení po úspěšné registraci zařízení pomocí aplikace TomTom Sports:

     a. Vámi zadaný profil uživatele, který zahrnuje věk, pohlaví, výšku a hmotnost.

2. Informace automaticky a nepřetržitě shromažďované, když nosíte zařízení:

     a. Čas, kdy jste aktivní.
     b. Spálené kalorie.
     c. Počet kroků a vzdálenost chůze.

3. Informace nashromážděné při používání přidružené funkce na hodinkách TomTom Sports:

     a. Srdeční tep.
     b. Čas vašeho spánku.
     c. Častější shromažďování časů vaší aktivity, srdečního tepu, spálených kalorií, kroků a vzdálenosti během sportovní aktivity.
     d. Vaše poloha, rychlost, tempo, nadmořská výška, stoupání a klesání během sportovní aktivity, když se používají snímače polohy a tlaku vzduchu.

4. Diagnostické informace:

     a. Protokoly o nehodách a chybách.

Nashromážděné informace jsou zpracovávány samotným zařízením. Jsou založené na vámi poskytnutém profilu uživatele a měřeních prováděných snímači polohy zařízení, tlaku vzduchu, pohybu a srdečního tepu.

Vaše hodinky TomTom Sports také zaznamenávají protokoly o nehodách a chybách, když nosíte zařízení. Tyto protokoly jsou získávány z vašeho zařízení aplikacemi TomTom Sports. Můžete si zvolit, zda se protokoly o nehodách a chybách budou odesílat společnosti TomTom, aby nám pomohly zlepšovat naše produkty.


Informace o fitness trackeru TomTom

Fitness tracker TomTom v závislosti na specifických schopnostech vašeho zařízení a pro něj nastavených konfiguracích pomocí aplikace TomTom Sports ukládá a shromažďuje následující informace po úspěšné registraci zařízení:

1. Informace uložené ve vašem zařízení po úspěšné registraci zařízení pomocí aplikace TomTom Sports:

     a. Vámi zadaný profil uživatele, který zahrnuje věk, pohlaví, výšku a hmotnost.

2. Informace automaticky a nepřetržitým způsobem shromažďované, když nosíte zařízení:

     a. Čas, kdy jste aktivní.
     b. Spálené kalorie.
     c. Počet kroků a vzdálenost chůze.

3. Informace nashromážděné při používání přidružené funkce na fitness trackeru TomTom:

     a. Měření podílu tělesného tuku a svalstva.
     b. Srdeční tep.
     c. Čas vašeho spánku.
     d. Častější shromažďování časů vaší aktivity, srdečního tepu, spálených kalorií, kroků a vzdálenosti během sportovní aktivity

4. Diagnostické informace:

     a. Protokoly o nehodách a chybách

Nashromážděné informace jsou zpracovávány samotným zařízením. Jsou založené na vámi poskytnutém profilu uživatele a měřeních prováděných snímači pohybu zařízení a srdečního tepu. Fitness tracker TomTom nezaznamenává vaši polohu.

Váš fitness tracker TomTom také zaznamenává protokoly o nehodách a chybách, když nosíte zařízení. Tyto protokoly jsou získávány z vašeho zařízení aplikacemi TomTom Sports. Můžete si zvolit, zda se protokoly o nehodách a chybách budou odesílat společnosti TomTom, aby nám pomohly zlepšovat naše produkty.


Importujte své aktivity z jiných sportovních aplikací

Informace z ostatních využívaných sportovních aplikací můžete automaticky importovat do aplikace TomTom Sports. Importované informace budou uloženy na vašem účtu TomTom Sports a budou přístupné pomocí aplikace TomTom Sports stejným způsobem jako při uložení a zobrazení informací nashromážděných zařízením TomTom Sports. Chcete-li se dozvědět, jak používáme vaše informace, přečtěte si ostatní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Importování informací z ostatních sportovních aplikací můžete kdykoli zastavit změnou nastavení importování v aplikaci TomTom Sports.


Zaregistrujte se, získejte podporu, zobrazte si své aktivity

Zaregistrováním vaším jménem a e-mailovou adresou pomocí aplikací TomTom Sports budete moci dostávat podporu, účastnit se fór uživatelů a stahovat aktualizace softwaru pro vaše zařízení TomTom Sports a aplikace TomTom Sports.

Informace nashromážděné vaším zařízením TomTom Sports budou automaticky odesílány při každém připojení vašeho zařízení TomTom Sports k aplikacím TomTom Sports. Vaše informace si budete moci zobrazit prostřednictvím různých hlášení a grafů, které znázorní, jaký jste udělali pokrok a jaké máte výsledky. Pokud používáte zařízení TomTom Sports, které zjišťuje vaši polohu, můžete také na mapě zobrazovat místa, kde jste byli.


Sdílejte své aktivity v sociálních médiích

V aplikacích TomTom Sports můžete své aktivity a pokroky sdílet na vámi zvolených sociálních médiích. Sdílením vašich informací umožníte ostatním lidem vidět vaše uživatelské jméno TomTom Sports, místo aktivity a informace o aktivitě. Společnost TomTom nebude vaším jménem automaticky sdílet vaše informace na žádných sociálních médiích. Způsob, jakým jsou využívány informace, které sdílíte se sociálními médii, je závislý na způsobu fungování daných sociálních médií a na tom, jakými zásadami ochrany soukromí se řídí. Seznamte se s nimi před sdílením potenciálně citlivých informací. Společnost TomTom to nemůže nijak ovlivnit.


Exportujte své aktivity do jiných sportovních aplikací

V aplikacích TomTom Sports můžete konfigurovat automatický export vašich aktivit do jiných sportovních aplikací. Sdílení vašich informací s těmito aplikacemi můžete kdykoli přerušit nebo zastavit. Způsob, jakým jsou využívány informace, které sdílíte s jinými aplikacemi, je závislý na způsobu fungování daných služeb a na tom, jakými zásadami ochrany soukromí se řídí. Seznamte se s nimi před sdílením potenciálně citlivých informací. Společnost TomTom to nemůže nijak ovlivnit.


Mobilní aplikace TomTom Sports

Když nainstalujete mobilní aplikaci TomTom Sports nebo ji používáte v zařízení se systémem Android nebo iOS, může zařízení se systémem Android nebo iOS požádat o následující povolení:

  • Přístup k vašemu adresáři, historii volání a textovým zprávám v systému Android nebo iOS. Toto je nutné k zapnutí upozornění telefonu pro kompatibilní zařízení TomTom Sports.
  • Přístup k vaší poloze na vašem zařízení se systémem Android. Systém Android toto potřebuje k zapnutí spojení Bluetooth mezi vaším zařízením se systémem Android a vaším zařízením TomTom Sports pro odesílání informací.
  • Přístup k vašemu fotoaparátu a fotografiím. Toto je nutné kvůli zapnutí sdílení na sociálních médiích.
  • K nahrávání údajů ze zařízení TomTom Sports do aplikace TomTom Sports a poté do služby TomTom Sports Cloud je potřeba přístup k úložišti vašeho zařízení se systémem Android.

Žádné z výše zpřístupněných informací nebudou odesílány společnosti TomTom. Zapnutí přístupu k těmto funkcím můžete v nastavení mobilních aplikací TomTom Sports provést kdykoli.


Povolení statistik a žebříčků

V aplikacích TomTom Sports můžete vytvářet statistiky a žebříčky s využitím svých informací, jako je například pohlaví, hmotnost, výška, tělesná skladba, věk, umístění aktivit a historie. Statistiky a žebříčky budete moci využít k porovnání svého výkonu a postupu podle anonymizovaných a souhrnných výsledků uživatelů aplikací TomTom Sports, jejichž profily s podobají tomu vašemu. Podobně budou vaše anonymizované statistiky a žebříčky využity v souhrnných porovnáních, která využívají jiní uživatelé aplikací TomTom Sports. Vaše informace budeme používat tak, aby nebylo možné nijak identifikovat vás ani jiné uživatele. Povolení funkcí statistik a žebříčků můžete v nastavení aplikací TomTom Sports provést kdykoli. Pokud funkci zakážete, společnost TomTom již nebude vytvářet vaše statistiky a žebříčky a vy již nebudete mít přístup k souhrnným statistikám a žebříčkům jiných uživatelů aplikací TomTom Sports.


Pomozte nám zlepšit se

Společnosti TomTom můžete povolit použití odeslaných informací o vaší aktivitě, informací o způsobu použití aplikací a diagnostických informací, abyste nám pomohli zlepšovat zkušenosti uživatelů aplikace TomTom Sports, produkty a služby. Tyto produkty a služby zahrnují zařízení TomTom Sports a aplikace TomTom Sports. K tomuto účelu společnost TomTom používá také níže uvedený software a služby. Vaše informace budeme používat až poté, co se ujistíme, že nejsou spojené s vámi a nemůžete podle nich být identifikováni.

Společnost TomTom používá software Google Analytics Premium pro shromažďování informací o tom, jak software TomTom a aplikace TomTom Sports používáte. Informace o používání shromažďované společností TomTom neobsahují informace o poloze ani vámi zadané nebo odeslané informace. Společnost TomTom je vázána smlouvou se společností Google, která omezuje použití vašich informací pouze na společnost TomTom a nikoli Google k jakémukoliv jinému účelu, např. reklamě.

Software TomTom rovněž odesílá diagnostické informace, například o pádech aplikace, které obsahují údaje identifikující vaše zařízení, společnosti Crashlytics. Diagnostické informace podléhají zásadám ochrany osobních údajů společnosti Crashlytics, které naleznete na adrese: http://try.crashlytics.com/terms/. Shromážděné diagnostické informace jsou zpracovány v USA na použity společností TomTom pro vylepšení softwaru TomTom.

K odesílání nebo zrušení odesílání informací o používání a diagnostických informací se můžete kdykoli rozhodnout prostřednictvím nastavení vašich aplikací TomTom Sports.


Zasílat tipy a návrhy

Vaše informace využijeme také k tomu, abychom vám poskytli tipy a návrhy podle vašich individuálních aktivit a výsledků a pomohli vám vylepšit způsob, jakým cvičíte a jakého výkonu dosahujete. Mohou také obsahovat návrhy na nákup dalších produktů nebo služeb. Zasílání komunikace z naší strany můžete kdykoli ukončit v nastaveních aplikací TomTom Sports.


Stahování a odstranění vašich informací

Informace, které ukládáte v aplikaci TomTom Sports můžete kdykoli stáhnout nebo odstranit – k těmto funkcím máte přístup z aplikací TomTom Sports. Můžete také kdykoli zrušit svou registraci u nás. Tím se také automaticky odstraní všechny vaše informace z aplikace TomTom Sports bez možnosti jejich obnovy.

Pokud svůj účet nepoužijete déle než tři roky a my jsme nebyli schopni vás kontaktovat, společnost TomTom zruší váš účet a odstraní vaše informace v něm obsažené.


Ochrana vašich informací

Vámi odeslané informace jsou uloženy v EU a podléhají evropským zákonům o ochraně údajů. Společnost TomTom používá bezpečnostní postupy založené na oborových standardech, včetně technologií jako pseudoanonymizace, hashing a šifrování pro ochranu vašich dat před neoprávněným přístupem, když jsou uchovávána, odesílána a získávána z vašich zařízení a aplikací.

Neposkytneme nikomu dalšímu přístup k vašim informacím, ani je nepoužijeme za jiným účelem, pokud to nebude výslovně a ze zákona nařízeno z důvodu soudního procesu.