close

BALÍČEK SLUŽEB TOMTOM TRAFFIC A RYCHLOSTNÍ RADARY – EVROPA (1 ROK)


Funkce

Pokrytí 100 % silnic

Služba TomTom Traffic pokrývá 100 % zmapovaných silnic.

Podporováno rozsáhlou komunitou

Služba TomTom Traffic je aktualizována v reálném čase komunitou řidičů po celém světě.

Vysoká přesnost

S každou novou aktualizací služba TomTom Traffic s přesností na 10 metrů ukazuje, kde začínají a končí dopravní zácpy.

Upozornění na stálé rychlostní radary

Dostávejte přesná upozornění na stálé rychlostní radary.

Upozornění na mobilní radary*

Dostávejte aktualizace mobilních radarů od naší komunity čítající 5 milionu členů.

Kontroly průměrné rychlosti

Ujistěte se, že je vaše průměrná rychlost nižší než povolená rychlost.

Zapojte se

Připojte se ke komunitě 5 milionu řidičů, kteří sdílejí hlášení o rychlostních radarech.

Udržujte si přehled

Dostáváte pravidelné aktualizace prostřednictvím aplikace MyDrive Connect / TomTom HOME nebo v reálném čase.*

Spolehlivé informace při jízdě v zahraničí

Užijte si cestování s upozorněními na rychlostní radary v 36 zemích Evropy.**


Pokrytí službou Traffic

Rakousko 

Belgie 

Česká republika 

Dánsko 

Finsko 

Francie 

Německo 

                              Gibraltar 

                              Řecko 

                              Maďarsko 

                              Irsko 

                              Itálie 

                              Lichtenštejnsko 

                              Lucembursko 

                              Malta 

                              Monako 

                              Nizozemsko 

                              Norsko 

                              Polsko 

                              Portugalsko 

                              Rusko 

                              San Marino 

                              Slovensko 

                              Španělsko 

                              Švédsko 

                              Švýcarsko 

                              Turecko 

                              Spojené království 

Pokrytí služby Rychlostní radary

Podrobné pokrytí

Andorra 

Rakousko 

Belgie 

Bulharsko 

Chorvatsko 

Francie 

Česká republika 

Dánsko 

Estonsko 

                              Finsko 

                              Německo 

                              Gibraltar 

                              Řecko 

                              Maďarsko 

                              Irsko 

                              Itálie 

                              Lotyšsko 

                              Litva 

                              Lucembursko 

                              Malta 

                              Monako 

                              Nizozemsko 

                              Norsko 

                              Polsko 

                              Portugalsko 

                              Rumunsko 

                              Rusko 

                              San Marino 

                              Srbsko 

                              Slovensko 

                              Slovinsko 

                              Španělsko 

                              Švédsko 

                              Ukrajina 

                              Spojené království 

                              Vatikán 

Další informace

Služba Nebezpečné zóny je dostupná pro Francii.

Kompatibilita zařízení

Plně kompatibilní

TRUCKER 500 

                              TRUCKER 5000 

                              TRUCKER 6000 

                              GO Professional 6200