close

Prywatności | Jak korzystać z danych

Urządzenia i aplikacje TomTom Sports

Podczas korzystania z urządzenia TomTom Sports i aplikacji TomTom Sports dane są cały czas rejestrowane i przechowywane. Są to między innymi informacje o pozycji oraz inne dane, takie jak np. tętno, częstotliwość kroków, skład ciała itp. Poniżej możesz dowiedzieć się więcej na temat informacji rejestrowanych i przechowywanych w urządzeniu TomTom Sports i aplikacjach TomTom Sports.


Aplikacje TomTom Sports

Z urządzeniem TomTom Sports można używać następujących aplikacji TomTom Sports:


Po podłączeniu urządzenia TomTom Sports do komputera lub urządzenia mobilnego informacje zarejestrowane przez urządzenie TomTom Sports i aplikacje TomTom Sports mogą być przesyłane do firmy TomTom. Informacje te mogą być także przesyłane do innych aplikacji, ale tylko po wyraźnym wrażeniu na to zgody. Po każdym takim transferze dane są usuwane z urządzenia TomTom Sports. Możesz włączyć różne funkcje aplikacji TomTom Sports i udzielić pozwoleń dotyczących sposobu wykorzystywania Twoich danych. Poniżej znajdują się informacje o tym, do jakich celów firma może wykorzystać poszczególne dane za zgodą użytkownika. Dane te będą wykorzystywane tylko przez wybrane przez Ciebie funkcje i w celach, na które została udzielona Twoja zgoda. W dowolnym momencie można zmienić te ustawienia i cofnąć udzielone zgody.

Warto pamiętać, że po wyłączeniu funkcji dane przesłane w czasie, kiedy była ona aktywna, pozostaną dostępne.

Możesz usunąć dane przechowywane w TomTom Sports w dowolnym momencie.


Informacje dotyczące TomTom Sports

Zegarek TomTom Sports, w zależności od funkcji danego urządzenia i skonfigurowanych ustawień, po udanej rejestracji urządzenia w TomTom Sports przechowuje i rejestruje następujące dane:

1. Informacje przechowywane w urządzeniu po udanej rejestracji urządzenia w TomTom Sports:

     a. Wprowadzony profil użytkownika, w tym wiek, płeć, wzrost i waga.

2. Informacje zarejestrowane automatycznie i w sposób ciągły podczas noszenia urządzenia:

     a. Twój czas aktywności.
     b. Spalone kalorie.
     c. Pokonane kroki i odległości.

3. Informacje zarejestrowane podczas korzystania z powiązanych funkcji w zegarku sportowym TomTom:

     a. Tętno.
     b. Czas snu.
     c. Częstsze rejestrowanie czasu aktywności, tętna, spalonych kalorii, kroków i odległości podczas aktywności sportowej.
     d. Twoja pozycja, prędkość, tempo, wysokość, wznios i spadek w czasie aktywności sportowej, podczas której wykorzystywane były czujniki pozycji i ciśnienia.

4. Informacje diagnostyczne:

     a. Dzienniki błędów i awarii.

Zarejestrowane informacje są przetwarzane w urządzeniu. Odbywa się to w oparciu o wprowadzony profil użytkownika oraz pomiary dokonywane przez czujniki pozycji, ciśnienia, ruchu i tętna.

Zegarek TomTom Sports rejestruje także dzienniki błędów i awarii podczas noszenia urządzenia. Dzienniki te są pobierane z urządzenia przez aplikacje TomTom Sports. Możesz zezwolić na wysyłanie dzienników błędów i awarii do firmy TomTom, aby pomóc w ulepszeniu produktów i usług.


Informacje dotyczące monitora fitness firmy TomTom

Monitor fitness TomTom, w zależności od funkcji danego urządzenia i skonfigurowanych ustawień, po udanej rejestracji urządzenia w TomTom Sports przechowuje i rejestruje następujące dane:

1. Informacje przechowywane w urządzeniu po udanej rejestracji urządzenia w TomTom Sports:

     a. Wprowadzony profil użytkownika, w tym wiek, płeć, wzrost i waga.

2. Informacje rejestrowane automatycznie i w sposób ciągły podczas noszenia urządzenia:

     a. Twój czas aktywności.
     b. Spalone kalorie.
     c. Pokonane kroki i odległości.

3. Informacje rejestrowane podczas korzystania z powiązanych funkcji na monitorze fitness TomTom Sports:

     a. Odczyty procentowe tkanki tłuszczowej i mięśniowej.
     b. Tętno.
     c. Czas snu.
     d. Częstsze rejestrowanie czasu aktywności, tętna, spalonych kalorii, kroków i odległości podczas aktywności sportowej

4. Informacje diagnostyczne:

     a. Dzienniki błędów i awarii

Zarejestrowane informacje są przetwarzane w urządzeniu. Odbywa się to w oparciu o wprowadzony profil użytkownika oraz pomiary dokonywane przez czujniki ruchu i tętna. Monitor fitness TomTom nie rejestruje Twojej pozycji.

Monitor fitness TomTom rejestruje także dzienniki błędów i awarii podczas noszenia urządzenia. Dzienniki te są pobierane z urządzenia przez aplikacje TomTom Sports. Możesz zezwolić na wysyłanie dzienników błędów i awarii do firmy TomTom, aby pomóc w ulepszeniu produktów i usług.


Importuj aktywności z innych aplikacji sportowych

W aplikacjach TomTom Sports możesz automatycznie importować informacje z innych aplikacji sportowych. Ważne informacje będą przechowywane na koncie TomTom Sports. Będzie można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem aplikacji TomTom Sports w taki sam sposób, w jaki informacje zarejestrowane przez urządzenie TomTom Sports będą automatycznie przechowywane i wyświetlane. Aby dowiedzieć się, jak wykorzystujemy Twoje dane, przeczytaj pozostałe części oświadczenia o ochronie prywatności. Możesz zaprzestać importowania informacji z innych aplikacji sportowych w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia importu w aplikacji TomTom Sports.


Zarejestruj się, korzystaj z pomocy technicznej i przeglądaj aktywności

Dzięki podaniu swojego imienia i adresu e-mail podczas rejestracji w aplikacjach TomTom Sports masz możliwość korzystania z pomocy technicznej, uczestniczenia w naszych forach użytkowników i pobierania aktualizacji oprogramowania dla urządzeń TomTom Sports i aplikacji TomTom Sports.

Informacje rejestrowane przez urządzenie TomTom Sports będą automatycznie przesyłane przy każdym połączeniu urządzenia TomTom Sports z aplikacjami TomTom Sports. Możesz wyświetlać te informacje w postaci różnych raportów i wykresów pokazujących wyniki i postępy. Jeśli korzystasz z urządzenia TomTom Sports, które rejestruje lokalizację, możesz także przeglądać na mapie przebytą trasę.


Udostępniaj aktywności w serwisach społecznościowych

W aplikacjach TomTom Sports możesz udostępniać aktywności i informacje o swoich postępach w wybranych serwisach społecznościowych. Udostępniając informacje, umożliwiasz innym wyświetlanie nazwy użytkownika TomTom Sports, lokalizacji aktywności i informacji o aktywności. TomTom nie udostępnia automatycznie żadnych danych żadnym serwisom społecznościowym w Twoim imieniu. Sposób, w jaki wykorzystywane są informacje udostępniane przez użytkownika mediom społecznościowym, zależy od sposobu działania danego portalu społecznościowego i podlega zasadom ochrony prywatności, które obowiązują w przypadku danego portalu. Zapoznaj się z tymi informacjami przed udostępnieniem potencjalnie wrażliwych danych. Firma TomTom nie ma na to żadnego wpływu.


Eksportuj aktywności do innych aplikacji sportowych

W aplikacjach TomTom Sports możesz skonfigurować automatyczny eksport aktywności do innych aplikacji sportowych. Możesz wstrzymać lub wyłączyć udostępnianie informacji na takich aplikacjach w dowolnym momencie. Sposób, w jaki wykorzystywane są udostępniane przez użytkownika innym aplikacjom informacje, zależy od sposobu działania danego usługodawcy i podlega zasadom ochrony prywatności, które obowiązują w przypadku danego dostawcy. Zapoznaj się z tymi informacjami przed udostępnieniem potencjalnie wrażliwych danych. Firma TomTom nie ma na to żadnego wpływu.


Aplikacja mobilna TomTom Sports

Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej TomTom Sports lub podczas jej używania w urządzeniu z systemem Android lub iOS, urządzenie Android lub iOS może poprosić o następujące pozwolenia:

  • Dostęp do książki adresowej, rejestru połączeń i spisu wiadomości w urządzeniu z systemem Android lub iOS. Jest to wymagane w celu włączenia powiadomień z telefonu w zgodnych urządzeniach TomTom.
  • Dostęp do Twojej lokalizacji w urządzeniu z systemem Android. Jest to wymagane przez system Android w celu włączenia łączności Bluetooth między urządzeniem z systemem Android a urządzeniem TomTom Sports i przesyłania informacji.
  • Dostęp do aparatu i zdjęć. Jest to wymagane w celu udostępniania treści w serwisach społecznościowych.
  • Dostęp do pamięci urządzenia z systemem Android jest wymagany przez aplikację TomTom Sports do przeniesienia informacji z podłączonego urządzenia TomTom Sports do aplikacji TomTom Sports, a następnie do usługi TomTom Sports cloud.

Żadne z powyższych informacji nie są przesyłane do firmy TomTom. Możesz włączyć dostęp do tych funkcji w dowolnej chwili, korzystając z ustawień aplikacji mobilnej TomTom Sports.


Włącz statystyki i rankingi

Możesz także zezwolić nam na tworzenie w aplikacji TomTom Sports statystyk i rankingów uwzględniających takie informacje jak płeć, waga, wzrost, skład ciała, wiek, lokalizacje aktywności i historia. Możesz korzystać ze statystyk i rankingów w celu porównania swoich wyników i postępów z anonimowymi i zbiorczymi danymi innych użytkowników aplikacji TomTom Sports o podobnych profilach. Podobnie, anonimowe statystyki i rankingi zostaną wykorzystane do stworzenia zbiorczych porównań, z których będą mogli korzystać inni użytkownicy aplikacji TomTom Sports. Będziemy wykorzystywać te informacje w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników. Możesz włączyć statystyki i rankingi w dowolnej chwili, korzystając z ustawień aplikacji TomTom Sports. Po wyłączeniu tej funkcji firma TomTom nie będzie już generować statystyk i rankingów, a użytkownik nie będzie miał dostępu do zbiorczych statystyk i rankingów innych użytkowników aplikacji TomTom Sports.


Pomóż nam ulepszać usługi

Możesz zezwolić aplikacji TomTom na wykorzystywanie informacji o przesłanych aktywnościach, informacji na temat sposobu korzystania z aplikacji oraz informacji diagnostycznych w celu poprawy jakości naszych produktów i usług. Dotyczy to urządzeń TomTom Sports oraz aplikacji TomTom Sports. W tym celu firma TomTom wykorzystuje także poniższe oprogramowanie i usługi. Informacje zostaną wykorzystane dopiero po upewnieniu się, że nie są już połączone z Tobą i identyfikacja Twojej osoby nie jest możliwa.

Firma TomTom wykorzystuje oprogramowanie Google Analytics Premium do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z oprogramowania TomTom i aplikacji TomTom Sports. Informacje dotyczące użycia gromadzone przez firmę TomTom nie zawierają pozycji ani danych wprowadzonych lub przesłanych przez użytkownika. Firma TomTom ma podpisaną umowę z firmą Google, na mocy której Twoje dane wykorzystywane są tylko przez firmę TomTom, a nie Google w jakichkolwiek innych celach, np. reklamowych.

Oprogramowanie TomTom wysyła także informacje diagnostyczne — na przykład, gdy aplikacja ulegnie awarii, dane umożliwiające zidentyfikowanie urządzenia są wysyłane do Crashlytics. Informacje diagnostyczne podlegają zasadom dotyczącym prywatności firmy Crashlytics, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej http://try.crashlytics.com/terms/. Zgromadzone informacje diagnostyczne są przetwarzane na terytorium Stanów Zjednoczonych i są wykorzystywane przez firmę TomTom do udoskonalania oprogramowania TomTom.

Wysyłanie informacji na temat użytkowania i danych diagnostycznych można w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć, korzystając z ustawień aplikacji TomTom Sports.


Czy chcesz otrzymywać wskazówki i sugestie

Firma TomTom korzysta z informacji użytkowników także w celu dostarczenia im wskazówek i sugestii związanych z indywidualnymi aktywnościami i wynikami, aby pomóc im w udoskonaleniu treningu oraz w poprawie osiągnięć. Mogą też zawierać sugestie dotyczące zakupu dodatkowych produktów i usług. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości od nas, wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach aplikacji TomTom Sports.


Pobieranie i usuwanie informacji

Informacje przechowywane w urządzeniach TomTom Sports można pobierać i usuwać w dowolnym momencie — dostęp do tych funkcji możesz uzyskać w aplikacjach TomTom Sports. Możesz także usunąć swoją rejestrację w naszej firmie w dowolnym momencie. Spowoduje to automatyczne usunięcie wszystkich informacji zapisanych w TomTom Sports bez możliwości ich przywrócenia.

Jeśli Twoje konto nie było używane przez okres dłuższy niż trzy lata i nie było możliwości skontaktowania się z Tobą, firma TomTom usunie to konto oraz informacje w nim przechowywane.


Ochrona informacji

Przesłane przez Ciebie dane przechowywane są na terenie Unii Europejskiej i podlegają europejskim przepisom dotyczącym ochrony danych. Firma TomTom stosuje zgodne z obowiązującymi standardami metody zabezpieczające (w tym technologie takie jak pseudoanonimizacja, haszowanie i szyfrowanie) w celu ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem w czasie, gdy są one przechowywane oraz przesyłane do lub z urządzenia i aplikacji.

Firma TomTom nie udostępnia innym osobom tych informacji ani nie wykorzystuje ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.