close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jak korzystać z danych

Dla użytkowników naszych produktów lub usług

Jeśli Twoim zdaniem informacje przesłane z Twojego urządzenia do firmy TomTom nie są wykorzystywane we właściwym celu lub jeśli masz pytania lub żądania, skontaktuj się z nami pod adresem http://tomtom.com/support

Można także napisać na adres:
TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Holandia

Jeśli Twoim zdaniem informacje przesłane z Twojego urządzenia nie są wykorzystywane przez ich odbiorców (strony inne niż firma TomTom) we właściwym celu, skontaktuj się z tymi odbiorcami.


Dla organów państwowych i organów ochrony porządku publicznego

Napisz na adres:
TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Holandia

W razie potrzeby szczegółowe dane kontaktowe prześlemy drogą elektroniczną.


Kontakt drogą elektroniczną

Korzystanie z poczty e-mail w celu komunikacji z firmą TomTom i jej pracownikami przy użyciu adresu e-mail zakończonego na @tomtom.com oznacza wymianę danych osobowych. Obejmuje ona wykorzystywane adresy e-mail, zawartość wysyłanych lub otrzymywanych wiadomości oraz metadane związane z wymianą wiadomości. Firma TomTom zachowuje dane poczty e-mail, dopóki istnieje skrzynka e-mail powiązana z adresem zakończonym na @tomtom.com. Zdarza się, że nasi pracownicy zachowują wymianę wiadomości, lub ich części, na potrzeby ewidencji lub archiwizacji. Firma TomTom usuwa skrzynkę e-mail pracownika w ciągu 3 miesięcy od ustania stosunku pracy. Pracownicy firmy TomTom mogą również usunąć pojedyncze wiadomości z jego skrzynki e-mail. Poza tym firma TomTom zachowuje kopię wszystkich wiadomości e-mail w celu ustanowienia, egzekucji lub obrony roszczeń prawnych przez co najmniej 15 lat.


Kontakt przez komunikatory

Używanie komunikatorów, wiadomości bezpośrednich, czatu lub podobnych sposobów kontaktu z firmą TomTom oznacza wymianę danych osobowych. Obejmuje ona identyfikatory internetowe charakterystyczne dla narzędzia lub usługi, z których korzysta użytkownik, zawartość rozmowy i metadane związane z wymianą informacji. Zdarza się, że nasi pracownicy zachowują rozmowy, lub ich części, na potrzeby ewidencji lub archiwizacji. Poza tym, jeśli zachodzi taka potrzeba, firma TomTom może zachować kopię zawartości rozmowy oraz metadane w celu ustanowienia, egzekucji lub obrony roszczeń prawnych przez co najmniej 15 lat.


Kontakt telefoniczny

Może się zdarzyć, że będziemy nagrywać rozmowę telefoniczną do celów szkoleniowych lub aby zarejestrować szczegóły związane z transakcją sprzedaży. Poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o naszym zamiarze rejestracji rozmów i zaoferujemy możliwość rezygnacji. Jeśli jednak zrezygnujesz, w zależności od okoliczności, możemy nie być w stanie Ci pomóc. Wyjaśnimy Ci tę kwestię w stosownych okolicznościach. Firma TomTom zachowuje zapis rozmowy do celów szkoleniowych przez maksymalnie 3 miesiące. Nagrania związane z transakcjami sprzedaży przechowujemy przez okres do 10 lat.


Kontakt osobisty

W przypadku kontaktu osobistego odnotujemy godzinę i datę Twojej wizyty, imię i nazwisko, firmę lub organizację oraz imię i nazwisko pracownika, który z Tobą rozmawiał. Informacje otrzymane od Ciebie wykorzystamy tylko w kontekście Twoich odwiedzin (w tym ze względów bezpieczeństwa i ochrony). Dane gościa i jego wizyty usuwamy po upływie trzech miesięcy od tego wydarzenia.