Butikk
close

PERSONVERN

Slik bruker vi dataene dine

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

Kontakt

Du kan ta kontakt med TomTom via e-post eller chat. Vi kan knytte støttehistorikk og kommunikasjon til din TomTom-konto og kan beholde kopier av samtaler for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav i minst 15 år. Når du besøker et av våre kontorer, registrerer vi på forhånd navnet ditt, e-posten din, firmaopplysningene dine og TomTom-kontaktpersonen din for sikkerhetsformål og oppbevarer disse dataene i en begrenset periode etter besøket. Vi bruker også CCTV-overvåking av innganger og kontorområder av sikkerhetsmessige årsaker, og sletter disse dataene innen 48 timer med mindre vi trenger dem lengre for ytterligere granskninger.


Søke på en jobb

Når du søker på en jobb hos TomTom, trenger vi litt informasjon fra deg for å starte søknadsprosessen. I løpet av denne prosessen ber vi om navn, fødselsdato, e-postadresse, CV med utdannelse og erfaring, følgebrev, lønnsangivelse og tilgjengelighet. Vi kan også kontakte deg for å fylle ut en kandidatundersøkelse for å høre mer om erfaringen din. Disse (samlede) resultatene vil bli brukt til en intern analyse og rapportering, og oppbevares gjennom kommunikasjonsperioden. For noen av de ledige stillingene kan det være behov for en test, vurdering eller en forretningssak, og vi behandler resultatene for å avgjøre om du kan fortsette til neste runde. Denne informasjonen blir lagret i samsvar med gjeldende datalagringsregime med mindre du uttrykkelig godtok en annen lagringsperiode.

Når vi gir deg et jobbtilbud, kan vi be om henvisning og ytterligere detaljer for å sikre en jevn registrering, som for eksempel identitetsdokumentasjon og nummer, sivilstand, sertifikater, bankopplysninger og annen informasjon som vi kommer til å be om i vår registreringsdokumentasjon. Vi har utnevnt en tjenesteleverandør til å utføre en bakgrunnsundersøkelse som er avgjørende for å beskytte vår bedrift og våre kunder, siden vi jobber med høysensitiv teknologi og konfidensiell informasjon. Ytterligere detaljer om denne ansettelsesprosessen vil bli delt med deg på forhånd.

Hvis du vil lese hvem som har tilgang til din informasjon, få informasjon om dine rettigheter og hvor vi lagrer dataene dine, kan du gå til mer informasjon.