close

PERSONVERN OG DATAENE DINE

Slik bruker vi dataene dine

Våre prinsipper

TomTom handler om hvor du er, og om å komme deg dit du vil. Vi hjelper deg med å oppnå mer. For å kunne hjelpe deg må vi noen ganger vite enkelte ting om deg. Når vi samler inn og bruker data om deg, er vi veldig bevisst på at du verdsetter personvernet.

Vår tankegang er at personvern handler om frihet, og om at du skal kunne bestemme selv hvordan, og av hvem, dataene om deg brukes. Derfor har vi utarbeidet våre retningslinjer for personvern:

1. Vi vil alltid holde deg fullt informert om dataene dine

Vi sørger for at du forstår hvilke data fra eller om deg vi bruker, hvorfor vi bruker dem, hvor lenge vi bruker dem, og hvem som kan bruke dem.

2. Vi sørger for at du beholder kontrollen over dataene dine

Vi anser data fra eller om deg som dine. Vi bruker dem kun til formålene du har gitt oss opplysningene til, eller som vi har samlet dem inn til. Du kan når som helst reservere deg mot, eller tillate, bruk av opplysningene dine, via programvaren og nettstedene våre.

3. Vi beskytter dataene dine

Dataene tilhører deg. Vi opprettholder det ved etter beste evne å beskytte dem mot å havne i feil hender.