Installera Flash Player för att kunna använda TomTom.com

Du måste ha Flash installerat i din webbläsare.

Hämta Adobe Flash Player

FRIA Livstids Kartuppdateringar

Kom fram snabbare med FRIA Livstids Kartuppdateringar


Om du köper en ny TomTom-enhet eller smartphone-app som omfattar FRIA Livstids Kartuppdateringar under din produkts livslängd kan du ladda ner 4 eller fler fullständiga uppdateringar av din karta varje år. Du får alla uppdateringar för vägnätet, adresser och intressepunkter 


Vad innebär Fria Livstids Kartuppdateringar?
  • Fria – det innebär att det inte tillkommer några ytterligare kostnader för uppdatering av kartorna på din enhet eller smartphone-app. Alla uppdateringar tillhandahålls kostnadsfritt.

  • Livstid – det innebär den tid som man kan använda enheten, den period som TomTom fortsätter att förse din enhet med programuppdateringar, tjänster, innehåll och tillbehör. En enhets livslängd är slut när detta inte är tillgängligt längre. Den tid som man kan använda smartphone-appen innebär den tid som TomTom fortsätter att förse appen med uppdateringar. 

  • Kartor – det innebär alla fullständiga uppdateringar till den karta som är förinstallerad på enheten eller som medföljer smartphone-appen (geografisk täckning och funktioner i kartan fortsätter att överensstämma med originalet, där detta är kommersiellt möjligt). Det kommer minst 4 nya kartuppdateringar per år. Du får alla uppdateringar för vägnätet, adresser och intressepunkter i dessa versioner.

FRIA Livstids Kartuppdateringar

Kom fram snabbare med FRIA Livstids Kartuppdateringar


Navigeringsenheter:
Om du vill aktivera dina Livstids Kartuppdateringar behöver du bara ansluta enheten till en dator med internet och skapa ett MyTomTom-konto för att registrera dig. Då får du åtkomst till alla kartuppdateringar som ingår i tjänsten Livstids Kartuppdateringar. Vi skickar dig ett e-postmeddelande i kvartalet (så länge du har ett MyTomTom-konto) som informerar om när nya kartor finns tillgängliga.

Mer information om hur du registrerar enheten får du genom att klicka här.

Vid någon tidpunkt under enhetens livslängd kan du behöva installera extra minne (genom att lägga till ett minneskort) om kartuppdateringarna blir för stora för att få plats. Alternativt kan du använda Kartzoner för att installera mindre avsnitt av den senaste kartan på din enhet utan att du behöver ett minneskort. 

För TomTom RIDER (2013):

Om du vill aktivera dina Livstids Kartuppdateringar behöver du bara ansluta enheten till en dator med internet och skapa ett MyTomTom-konto för att registrera dig. Länka en navigeringsenhet till ditt MyTomTom-konto. Då får du åtkomst till alla kartuppdateringar som ingår i tjänsten Livstids Kartuppdateringar.

Vi skickar dig ett e-postmeddelande i kvartalet (så länge du har ett MyTomTom-konto) som informerar om när nya kartor finns tillgängliga.

Navigeringsapp för iPhone/iPad: 
Den här appen levereras med din Livstids Kartuppdateringar aktiverad. Du behöver inte ens skapa ett MyTomTom-konto. Du får ett App Store-meddelande när det finns en ny appversion att hämta. Varje appversion inkluderar den senaste kartan.

Allteftersom vi förbättrar våra kartor ökar de i storlek. Framtida kartuppdateringar tillhandahålls så länge de kan distribueras av App Store.


Navigeringsapp för Android: 
Den här appen levereras med din Livstids Kartuppdateringar aktiverad. Du behöver inte ens skapa ett MyTomTom-konto. Du får ett meddelande i appen när en ny karta finns tillgänglig att hämta.

Allteftersom vi förbättrar våra kartor ökar de i storlek. Framtida kartuppdateringar kan kräva extra lagringsutrymme. Om du inte kan lägga till extra lagringsutrymme på din smartphone kanske du inte kan installera kartuppdateringar.

FRIA Livstids Kartuppdateringar

Kom fram snabbare med FRIA Livstids Kartuppdateringar


Navigeringsenheter:
Du måste köpa en ny TomTom-enhet som omfattar FRIA Livstids Kartuppdateringar för att vara berättigad till det här erbjudandet.

Under din produkts livslängd kan du ladda ner 4 eller fler fullständiga uppdateringar av kartan på din enhet varje år. Du behöver en dator med Internetanslutning och ett MyTomTom-konto för att ladda ned kartuppdateringar och kartändringar varje dag.

Livstids Kartuppdateringar kan bara användas på en enhet och kan inte överföras till en ny enhet eller smartphone-app.

Livstids Kartuppdateringar kommer att överföras till den nya användaren om enheten ges bort eller säljs.


Navigeringsapp för iPhone/iPad: 
Du måste ha köpt version 1.0 eller senare av TomTom Navigationsapp för iPhone/iPad för att ta del av erbjudandet.

Under din apps livslängd kan du ladda ner 4 eller fler fullständiga uppdateringar av kartan på din iPhone eller iPad varje år. Du behöver bara uppdatera appen via iTunes App Store.

Livstids Kartuppdateringar kan bara användas av ett Apple ID och kan inte överföras till ett nytt Apple ID eller till en ny navigeringsenhet.


Navigeringsapp för Android: 
Du måste köpa version 1.0 eller senare av TomTom Navigationsapp för Android för att ta del av erbjudandet.

Under din apps livslängd kan du ladda ner 4 eller fler fullständiga uppdateringar av kartan på din smartphone varje år. Du behöver bara ha appen installerad på din smartphone och vi rekommenderar att du laddar ner kartorna via en Wi-Fi-internetanslutning.
 
Livstids Kartuppdateringar kan bara användas på ett Google-konto och kan inte överföras till ett nytt Google-konto eller smartphone-app.