Zainstaluj odtwarzacz Flash, aby strona TomTom.com wyświetlała się bez problemu

W przeglądarce należy zainstalować odtwarzacz Flash.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

TomTom Map Share

Ulepszaj swoją mapę na co dzień dzięki funkcji Map Share

Firma TomTom rozumie, że zmiany na drodze mogą zajść z dnia na dzień i opóźnić Twoją podróż. Usługa Map Share pozwala pokonać trudności związane z częstymi zmianami na drogach oraz uniknąć objazdów, umożliwiając jeszcze szybsze dotarcie do miejsca docelowego.

Usługa TomTom Map Share umożliwia dokonywanie zmian na mapach bezpośrednio w urządzeniu lub zgłaszanie zmian przez Internet. Zmiany wprowadzane w urządzeniu błyskawicznie ulepszają trasy, można się też nimi dzielić z 21 milionami użytkowników usługi Map Share.

Bezpłatne codzienne zmiany odbierane od członków społeczności Map Share to nagłe i częste zmiany na drogach:

 • Zmiany ograniczeń prędkości
 • Nowe nazwy ulic
 • Nieprzejezdne drogi
 • Nowe kierunki ruchu
 • Zmienione zakazy skrętu

Korzystasz z wiedzy lokalnej społeczności TomTom Map Share, której członkowie obserwują i wprowadzają zmiany, pomagając dotrzeć do celu bez przykrych niespodzianek.

Zmiany są dostępne każdego dnia: wystarczy tylko podłączyć urządzenie do komputera, aby uaktualnić mapę.

Jakie zmiany mogę wprowadzać i odbierać?

Można wprowadzać wiele różnych zmian bezpośrednio w urządzeniu lub za pomocą internetowego narzędzia Map Share Reporter. Trafiają one do naszego zespołu zajmującego się tworzeniem map, który wykorzystuje je w ramach trwających programów ulepszeń. Jednak niektóre zmiany zostają naniesione bezpośrednio na mapę w urządzeniu, ale nimi również można dzielić się ze społecznością Map Share:

 • Zmiany ograniczeń prędkości
 • Nowe nazwy ulic
 • Nieprzejezdne drogi
 • Nowe kierunki ruchu
 • Zmienione zakazy skrętu

TomTom Map Share

Ulepszaj swoją mapę na co dzień dzięki funkcji Map Share

Jak rozpocząć korzystanie z usługi Map Share

Aby w pełni skorzystać z usługi Map Share i rozpocząć dokonywanie, udostępnianie i odbieranie BEZPŁATNYCH codziennych zmian map od społeczności TomTom Map Share, wystarczy:

 • Potwierdzić chęć przystąpienia do społeczności Map Share w urządzeniu, gdy pojawi się zapytanie o to. Zazwyczaj można tego dokonać podczas wprowadzania ustawień przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, można też odpowiednio dostosować ustawienia korekty mapy.

 • Upewnić się, że w urządzeniu zainstalowana jest najnowsza mapa.

 • Usługa Map Share jest obecnie dostępna dla wszystkich map z ostatnich 12 miesięcy.

 • Ulepszenie tej usługi gwarantuje, że najnowsze mapy (wersja 8.85 i nowsze) będą dostępne w usłudze przez cały okres korzystania z urządzenia. Dowiedz się więcej.

 • Upewnij się, że na Twoim komputerze jest zainstalowane oprogramowanie MyDrive lub TomTom HOME (do pobrania za darmo). Dowiedz się, które oprogramowanie jest odpowiednie dla Twojego urządzenia.

 • W urządzeniu powinna być zainstalowana najnowsza bezpłatna wersja oprogramowania dla urządzenia TomTom (do pobrania w serwisie MyDrive lub TomTom HOME, jeśli dostępna).

 • Pamiętaj, że zmiany stają się dostępne każdego dnia i że wystarczy tylko podłączyć urządzenie do komputera, aby uaktualnić mapę.

Wybieranie poziomu zaufania

Po dołączeniu do społeczności Map Share, możesz wybrać „poziom zaufania” dla otrzymywanych zmian. Możesz na przykład wybrać, że chcesz otrzymywać wyłącznie zmiany potwierdzone przez firmę TomTom. Możesz też zdecydować się na otrzymywanie zmian zgłoszonych przez jednego lub wielu członków społeczności Map Share.

Dzięki temu kontrolujesz zmiany, które odbierasz na swoim urządzeniu.

TomTom Map Share

Ulepszaj swoją mapę na co dzień dzięki funkcji Map Share

Dostępność usługi Map Share w określonych urządzeniach

W przypadku urządzeń TomTom Start 60 Via 130 lub Via 135 od dnia 31 maja 2012 można pobierać BEZPŁATNE codzienne zmiany map wprowadzane przez członków społeczności Map Share. Aby to zrobić, wystarczy podłączyć urządzenie do komputera. Przy pierwszym połączeniu oferowana jest aktualizacja oprogramowania oraz BEZPŁATNE codzienne zmiany map. Jako że firma TomTom daje gwarancję najnowszej mapy, pod koniec maja 2012 zaoferujemy też najnowszą w tym kwartale mapę, którą można pobrać za darmo.

Z końcem czerwca 2012 BEZPŁATNE codzienne zmiany map wprowadzane przez członków społeczności Map Share będą dostępne dla następujących urządzeń:

 • Serie GO 800, 1000 i 2000
 • Serie Via 100 i 1000
 • Start 20 i 25

Usługa Map Share jest nadal dostępna na starszych urządzeniach TomTom z oprogramowaniem TomTom Home preferowanym zamiast MyDrive.

Usługa Map Share jest dostępna w następujących krajach:

Coverage_banner_Mapshare_PL

TomTom Map Share

Ulepszaj swoją mapę na co dzień dzięki funkcji Map Share

Zgłaszaj zmiany map przez Internet

Aby umożliwić użytkownikom optymalne wykorzystanie nawigacji, firma TomTom dokłada wszelkich możliwych starań, aby tworzyć jak najlepsze mapy. Zgłoszenia dokonywane przez użytkowników pozwalają nam wykryć zmiany w ich okolicy, dzięki czemu kolejne wersje naszych map są tak dokładne, jak to tylko możliwe.

Nasze nowe internetowe narzędzie Map Share Reporter do dokonywania zgłoszeń daje użytkownikom możliwość prostego zgłaszania zmian na mapach TomTom. Narzędzie pozwala zgłaszać zmiany związane z szeroką gamą funkcji map za pośrednictwem komputera*. Z narzędziem Reporter, oprócz zgłaszania błędów w urządzeniu, można robić wiele innych rzeczy:

 • Powiększaj mapy na większym ekranie
 • Szybciej twórz raporty
 • Dodawaj komentarze dla zespołu ds. korekt map w firmie TomTom

Zasięg globalny

Coverage_banner_Mapshare_PL

Śledź przesłane zgłoszenia

Zgłoszenia dokonywane przez naszych użytkowników są dla nas bardzo ważne. Każde z nich jest przez nas starannie sprawdzane. Teraz dzięki narzędziu Map Share Reporter do dokonywania zgłoszeń użytkownicy mogą sprawdzać nasze postępy. Istnieje możliwość prostego sprawdzenia, czy pracujemy nad zgłoszeniem. Użytkownik otrzyma informację natychmiast po zatwierdzeniu przez nas jego zgłoszenia.

Co oznacza, że moje zgłoszenie zostało zaakceptowane?

Po sprawdzeniu sugestii zawartych w zgłoszeniu zaktualizujemy naszą bazę danych map. Wtedy zmienimy status zgłoszenia na „zaakceptowane”. Naniesienie poprawki na mapy dostępne przez Internet i uwzględnienie jej w aktualizacjach map dostępnych dla urządzeń nawigacyjnych może zająć trochę czasu.

Zostaw po sobie ślad na najlepszych mapach

Zgłoszenia przesyłane przez użytkowników za pomocą aplikacji Map Share Reporter pomagają zapewnić naszym mapom możliwie największą dokładność i aktualność. Nowa internetowa aplikacja Map Share Reporter sprawia, że z Twoją pomocą jeszcze łatwiej jest utrzymać ten stan rzeczy.

* Aby korzystać z aplikacji Map Share Reporter, może być konieczne włączenie obsługi języka JavaScript w przeglądarce. Już wkrótce: użyteczne miejsca i ograniczenia prędkości.

TomTom Map Share

Ulepszaj swoją mapę na co dzień dzięki funkcji Map Share

Dlaczego nie mogę odbierać zmian na mapach od społeczności Map Share™, gdy wersja mojej mapy jest starsza niż 8.65?

Firma TomTom zdecydowała się rozszerzyć z końcem czerwca 2012 r. usługę Map Share tak, by była dostępna przez cały okres użytkowania urządzenia dla wszystkich nowych modeli. Aby mieć pewność, że użytkownicy, którzy niedawno zakupili nowe urządzenie lub mapę, nie będą pokrzywdzeni, przewidziane zostały korzyści dla użytkowników map wydanych w ostatnich 12 miesiącach. Korzyści obejmują mapy w wersji 8.65 lub nowszej. Starsze mapy były obsługiwane jedynie przez 12 miesięcy.

Sieć dróg zmienia się bardzo szybko. Po upływie roku duża liczba zmian strukturalnych — na przykład nowych dróg — powoduje fundamentalne zmiany na mapie. W celu zapewnienia aktualności mapy można skorzystać z usługi aktualizacji map. Oznacza to, że przez określony czas możesz jednorazowo otrzymać zależną od wersji mapy zniżkę od rocznej ceny za aktualizację.

Wróć na górę