Zainstaluj odtwarzacz Flash, aby strona TomTom.com wyświetlała się bez problemu

W przeglądarce należy zainstalować odtwarzacz Flash.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zasady ochrony prywatności

Informacje prawne

Zakres

TomTom International B.V. oraz jej firma macierzysta, spółki zależne i stowarzyszone (wspólnie "TomTom" lub "my") doceniają zainteresowanie, jakim Państwo (dalej "Państwo" lub "Państwa") obdarzyli nasze produkty i usługi odwiedzając nasze strony internetowe, www.tomtom.com lub powiązane kanały komunikacji, takie jak TomTom HOME, TomTom WORK, planer trasy TomTom oraz route widget (wspólnie zwane "Stronami internetowymi"). Niniejsze Zasady ochrony prywatności przedstawiają zarys naszych wytycznych, mających zastosowanie do informacji, które TomTom gromadzi w chwili nawiązania łączności z TomTom, jak w przypadku odwiedzania naszych Stron, korzystania z produktów i usług oferowanych przez TomTom, takich jak usługi TomTom HOME lub TomTom LIVE, subskrypcji naszego biuletynu lub kontaktu z naszym Działem pomocy technicznej.

"Informacje osobiste" to informacje dotyczące Państwa, które umożliwiają Państwu osobistą identyfikację, np. Państwa imię, adres, adres e-mail lub numer telefonu.

"Informacje anonimowe" oznaczają informacje, które nie są związane z Państwa Informacjami osobistymi.  Informacje anonimowe uniemożliwiają Państwa identyfikację.  Informacje anonimowe, takie jak podstawowa statystyka użytkowania dotycząca Państwa użytkowania produktów i usług, które oferuje TomTom, nie identyfikują samoczynnie Państwa w systemie TomTom, chociaż takie informacje mogą być unikalne, składać się z lub zawierać informacje, które uznawane są przez Państwo za osobiste.
Łącząc się ze Stronami internetowymi, akceptują Państwo wszystkie warunki i postanowienia niniejszych Zasad ochrony prywatności. Ponadto, wyrażają Państwo zgodę, na wnoszenie przez TomTom zmian i/lub poprawek w niniejszych Zasadach ochrony prywatności według uznania firmy, a także na związanie niniejszymi zmianami i poprawkami. Państwa Informacje osobiste mogą być przetwarzane w kraju, w którym zostały zgromadzone, bądź w innych krajach (łącznie ze Stanami Zjednoczonymi), gdzie przepisy prawne dotyczące przetwarzania Informacji osobistych mogą być mniej rygorystyczne, niż przepisy prawne w obowiązujące w Państwa kraju.
W przypadku braku akceptacji warunków i postanowień niniejszych Zasad ochrony prywatności prosimy o natychmiastowe zaprzestanie łączenia się z oraz użytkowania Stron internetowych oraz produktów i usług, w przypadku których wymagane jest dostarczenie Informacji osobistych.

Gromadzenie Informacji przez TomTom


Zbierane od Państwa Informacje osobiste pozwalają nam poznać naszych gości oraz klientów. Informacje te wykorzystujemy w celu dostarczania Państwu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych starannie dobranych partnerów; opracowywania nowych produktów i usług; lepszego dostosowywania właściwości, wydajność i wsparcia naszych produktów i usług, a także aby dostarczać Państwu dodatkowych informacji i możliwości.
Gromadzimy Informacje osobiste dostarczane nam przez Państwa dobrowolnie za pomocą naszych Stron internetowych oraz użytkowania prze Państwa naszych produktów i usług. Informacje anonimowe możemy gromadzić pasywnie lub aktywnie. Informacje osobiste i anonimowe, które gromadzimy obejmują następujące rodzaje:

 • Po założeniu przez Państwa konta "MyTomTom", będziemy gromadzić Państwa dane teleadresowe, takie jak nazwisko, adres, płeć, adres e-mail oraz kraj i numer seryjny Państwa urządzenia TomTom, a także - o ile będzie to uznane - informacje, które nam Państwo dostarczą w celu otrzymywania biuletynu według Państwa gestii.

 • Po nabyciu przez Państwa produktów lub usług z naszego sklepu internetowego, pobierzemy Państwa nazwisko, nazwę Państwa firmy (w stosownych przypadkach), adres pocztowy (do doręczeń i w celu naliczania opłat), adres e-mail, numer telefoniczny, a także wszelkie informacje, których potrzebujemy do realizacji Państwa zapłaty kwoty zakupu oraz realizacji Państwa zakupu i/lub subskrypcji, takie jak numer rachunku bankowego lub numer karty kredytowej.

 • W przypadku wystąpienia o usługi wsparcia technicznego w zakresie produktów i/lub usług TomTom, zgromadzimy Informacje osobiste (obejmujące Państwa nazwisko, adres pocztowy, numer telefoniczny, adres e-mail oraz preferencje dotyczące kontaktu) umożliwiające nam świadczenie Państwu usług wsparcia technicznego. Ponadto, pobierzemy inne informacje dotyczące posiadanych przez Państwa produktów TomTom, takie jak numery seryjne, datę zakupu i informacje związane z kwestią wsparcia lub usługi, z których to informacji część może obejmować Informacje osobiste.

 • Wykorzystując biuletyn informacyjny lub chat room na naszych Stronach internetowych, należy pamiętać, że wszelkie przesyłane przez Państwa informacje w takich biuletynach informacyjnych lub chat roomach są dzielone z innymi użytkownikami, łącznie z wszelkimi Informacjami osobistymi, którymi zdecydują się Państwo dzielić, a które staną się informacjami jawnymi. Proszę ostrożnie wybrać informacje, którymi będą się Państwo dzielić.  TomTom nie ma kontroli nad informacjami i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie, nadużywanie, gromadzenie lub ujawnianie informacji dostarczanych przez Państwa w biuletynie informacyjnym lub na chat roomie przez jakiekolwiek strony trzecie. Informacje przedstawiane w biuletynach informacyjnych i chat roomach odzwierciedlają poglądy użytkowników indywidualnych.

 • Dołączając do społeczności TomTom, np. TomTom MapShare, TomTom będzie gromadzić Informacje osobiste, takie jak Państwa adres e-mail oraz wszelkie dobrowolnie dostarczone przez Państwa informacje firmie TomTom, jak np. poprawki map. Niniejsze Informacje osobiste wykorzystywane są w takim celu, w jakim zostają dostarczone firmie TomTom.

 • Nazwa konta użytkownika może być wyświetlana na naszych Stronach internetowych (dostępnych dla ogółu) i jest związana z wszelkimi Państwa działaniami w systemie TomTom. Państwa wiadomości, przesłane informacje, opinie, oceny oraz komentarze mogą być widoczne dla innych osób. Uwagi wysyłane innym członkom społeczności, dotyczące podejrzanej aktywności oraz naruszania zasad na naszych Stronach internetowych odnoszą się do kont użytkowników i określonych wiadomości. Jeśli skojarzą Państwo swoje nazwisko z kontem użytkownika, osoby, którym udostępnili Państwo swoje nazwisko, będą oni mogli zidentyfikować Państwa działania w systemie TomTom.

 • Mogą Państwo również zostać poproszeni o podanie Informacji osobistych o innych osobach (na przykład, w przypadku chęci zakupu upominku innej osobie, a takie Informacje osobiste są wymagane w celu realizacji dostawy zakupu), takich jak nazwisko, adres, adres e-mail. Niniejsze Informacje osobiste wykorzystywane są w takim celu, w jakim zostają dostarczone firmie TomTom.

 • TomTom może gromadzić Informacje osobiste za pomocą ankiety w celu badania rynku, aby lepiej zrozumieć naszych klientów, udoskonalać nasze produkty i usługi oraz opracowywać nowe produkty i usługi. Informacje, które gromadzimy w takich przypadkach zależą od ankiety, jednak mogą uwzględniać Państwa nazwisko, adres, wiek, informacje o naszych usługach i produktach użytkowanych przez Państwa itp.

 • W przypadku subskrypcji usług TomTom opartych o lokalizację, takich jak HD Traffic, TomTom może gromadzić dane dotyczące lokalizacji pochodzące z Państwa urządzenia TomTom, w celu dostarczenia Państwu żądanych usług.

 • W przypadku przesłania nam wiadomości elektronicznej z podaniem o pracę w firmie TomTom, pobierzemy Państwa adres e-mail oraz pełną treść e-maila wraz z załączonymi plikami, takimi jak resume oraz inne informacje wymagane do rozpatrzenia Państwa podania.

Oświadczają Państwo, że wszelkie Informacje osobiste dostarczone przez Państwa firmie TomTom są prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem. Wyrażają Państwo zgodę na natychmiastowe powiadomienie firmy TomTom o wszelkich zmianach dotyczących Informacji osobistych poprzez Stronę internetową.

Polityka dotycząca plików cookie

Nasze Strony internetowe wykorzystują pliki cookie, aby umożliwić firmie TomTom gromadzenie danych dotyczących odwiedzających Strony internetowe oraz użytkowników naszych usług (których możemy kojarzyć z Informacjami osobistymi otrzymanymi od Państwa) oraz personalizować i dostosowywać nasze Strony internetowe do indywidualnych wymagań widzów. Plik "cookiem" to mały plik tekstowy, który serwer sieci www umieszcza na Państwa dysku twardym i który jest wykorzystywany przez nasze Strony internetowe w celu identyfikacji Państwa komputera w trakcie każdej Państwa wizyty. TomTom wykorzystuje pliki cookie do zachowania preferencji oraz innych powiązanych informacji. TomTom nie wykorzystuje plików cookie w celu gromadzenia innych informacji pochodzących z Państwa osobistego komputera. Pliki cookie można usunąć postępując zgodnie z instrukcjami pochodzącymi z pliku pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku wyłączenia plików cookie, część obszarów Stron internetowych może być niezdolna do poprawnego działania.

Informacje gromadzone za pomocą technologii

Podczas nawigacji naszych Stron internetowych, pewne Informacje anonimowe mogą być gromadzone pasywnie, łącznie z Państwa adresem protokołu internetowego, rodzajem przeglądarki oraz systemem operacyjnym. Wykorzystujemy też pliki cookie oraz dane, takie jak Uniform Resource Locator (URL) w celu gromadzenia informacji dotyczących daty i godziny wizyty oraz poszukiwanych i przeglądanych przez Państwa informacji. Takie Informacje anonimowe wykorzystujemy do pomiaru ruchu na naszych Stronach internetowych oraz ich udoskonalania. Po pewnym okresie informacje te zostają przez nas usunięte.
TomTom może gromadzić Informacje anonimowe pochodzące z Państwa urządzenia TomTom w trakcie jego użytkowania lub podłączenia go do komputera przy użyciu aplikacji TomTom HOME. Takie Informacje anonimowe obejmują informacje o Państwa lokalizacji, informacje dotyczące czasu poświęconego na przebycie określonej trasy, ruchu oraz wszelkich napotkanych usterek technicznych. Charakter Informacji anonimowych przekazywanych do nas przez Państwa urządzenie TomTom nie pozwoli nam na jego śledzenie jego osobę możliwą do zidentyfikowania; pod warunkiem, że zezwolą Państwo na kojarzenie takich Informacji anonimowych z Informacjami osobistymi, które pobraliśmy od Państwa w celu dostarczenia określonych usług opartych o lokalizację, które dostosowane są do Państwa potrzeb i zainteresowań, w celu udoskonalania naszych produktów i usług oraz egzekwowania umów, warunków i postanowień mających związek z naszymi Stronami internetowymi, produktami i usługami.

Informacje osobiste otrzymywane z innych źródeł

Informacje osobiste dotyczące Państwa możemy otrzymywać od stron trzecich, które dostarczają nam dane ze swoich baz danych. Możemy dodać te informacje do informacji, które już od Państwa pobraliśmy w celach opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.

W jaki sposób TomTom przetwarza Informacje osobiste i anonimowe?

 • Informacje osobiste będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez TomTom w celach, które określają niniejsze Zasady ochrony prywatności.

 • TomTom wykorzystuje Informacje osobiste w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z dostarczania Państwu produktów i/lub usług TomTom na mocy Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, Ograniczonej gwarancji bądź innych warunków, które mogą mieć zastosowanie. TomTom wykorzystuje Informacje osobiste do udzielania odpowiedzi na Państwa pytania oraz realizacji żądań lub zarządzania programami klientów interaktywnych. TomTom ma prawo zawierać umowę ze stronami trzecimi w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; TomTom nie udostępni Państwa Informacji osobistych stronom trzecim bez Państwa zgody, z wyjątkiem konieczności realizacji Państwa zamówienia, spełnienia żądania lub zarządzania programami klientów interaktywnych bądź w wyniku prawnego zobowiązania. Takie strony trzecie mogą pomóc firmie TomTom przetwarzać informacje, realizować zlecenia klientów, dostarczać Państwu produkty, zarządzać oraz powiększać zakres danych dotyczących klientów, świadczyć ich obsługę, weryfikować Państwa zainteresowania w zakresie naszych produktów i usług lub prowadzić badania klientów bądź ankietę poziomu ich zadowolenia. Takie strony trzecie zobowiązane są chronić Państwa Informacje osobiste zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności. Firma TomTom jest i pozostanie odpowiedzialna za wykorzystanie państwa Informacji osobistych.

 • TomTom wykorzystuje Informacje osobiste w celu kontaktowania się z Państwem drogą pocztową, poprzez e-mail lub telefonicznie, aby powiadamiać Państwa o oferowanych przez nas (nowych) produktach i/lub usługach, promocjach, przedkładać badania klienta oraz informować o wszelkich innych działaniach marketingowych. TomTom ma prawo zawierać umowę ze stronami trzecimi, w celu realizacji swoich bezpośrednich działań marketingowych. TomTom może wykorzystywać Państwa Informacje osobiste w celu przeprowadzania badań rynkowych, udoskonalania naszych produktów i/lub usług, świadczenia szybszej obsługi klienta oraz udoskonalania naszych Stron internetowych i powiązanych Kanałów komunikacyjnych, produktów i usług.

 • TomTom wykorzystuje również Informacje osobiste do kontaktowania się z Państwem drogą pocztową, poprzez e-mailem lub telefonicznie zawsze na zasadzie "opt-in" [po wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości reklamowych – przyp. tłum], w celu informowania Państwa o produktach i usługach naszych starannie wyselekcjonowanych partnerów.

 • TomTom może udostępniać Państwa Informacje osobiste stronom trzecim w przypadku racjonalnego uznania, ze jest to wymagane, do podporządkowania się wymogom prawnym lub postępowania procesowego, do ochrony praw lub własności firmy TomTom lub innych stron trzecich, do egzekwowania niniejszych Zasad ochrony prywatności lub działania w celu ochrony interesów użytkowników. TomTom ma również prawo ujawniać Informacje osobiste w celu bezpieczeństwa narodowego lub innych spraw mających znaczenie dla społeczeństwa.

 • Informacje osobiste i anonimowe są przechowywane przez TomTom w centralnej bazie danych. Tę centralną bazę danych TomTom wykorzystuje według faktycznych potrzeb zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

 • TomTom ma prawo wymieniać wszelkie Informacje osobiste pomiędzy spółkami należącymi do firmy TomTom, wraz z tymi, które są zlokalizowane w krajach na i poza terenem UE, w celach, które określają niniejsze Zasady ochrony prywatności.

 • TomTom może tworzyć dokumentację Informacji anonimowych pochodzących z Informacji osobistych wyłączając informacje (takie jak nazwisko), które powodują przypisanie ich Państwu. Takie Informacje anonimowe możemy wykorzystywać w celu analizy wzorców użytkowania, udoskonalania wszystkich naszych usług, opracowywania nowych usług, a także zachowujemy prawo wykorzystywania i ujawniania Informacji anonimowych stronom trzecim.
 • Informacje osobiste możemy również wykorzystywać w celu rozstrzygania sporów, poboru opłat oraz usuwania problemów lub zapobiegania działaniom potencjalnie niedozwolonym lub niezgodnym z prawem, a także w celu egzekwowania naszych warunków i postanowień.
 • W przypadku nabycia naszej firmy lub aktywów przez inną firmę, firma ta stanie się posiadaczem Informacji osobistych zgromadzonych przez nas oraz przejmie prawa i obowiązki wobec Państwa Informacji osobistych, jak określają to niniejsze Zasady ochrony prywatności.

Ujawnianie przez nas Państwa informacji

Mamy prawo ujawniać Informacje osobiste w celu podporządkowania się wymogom prawnym, egzekwowania naszych zasad, odpowiedzi na roszczenia dotyczącego naruszania przez ogłoszenie lub inne treści praw innych osób, a także w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa innych. Takie Informacje osobiste zostaną ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i rozporządzeniami.
Informacje osobiste możemy również dzielić z:

 • Członkami programu firmy TomTom zajmującego się obsługą stron skarżących w przypadku uznania przez nas, że ujawnienie takie jest słusznie konieczne lub właściwe w związku z naruszeniem własności intelektualnej, piractwem lub inną działalnością niezgodną z prawem. W takich przypadkach ujawnimy nazwisko, ulicę, miejscowość, stan / prowincję, kod pocztowy, kraj, numer telefoniczny, adres e-mail oraz nazwę firmy.

 • Organami ścigania lub innymi organami państwowymi w odpowiedzi na potwierdzony wniosek w związku z dochodzeniem karnym lub domniemaną działalnością niezgodną z prawem. W takich przypadkach ujawnimy informacje istotne dla dochodzenia, takie jak nazwisko, miejscowość, stan, kod pocztowy, numer telefoniczny, adres e-mail, historia konta użytkownika oraz adres IP.

 • Bez ograniczenia powyższych postanowień, starając się uszanować Państwa prywatność oraz dokładając starań, aby wyeliminować z naszej społeczności sprawców wykroczeń, nie ujawnimy Państwa Informacji osobistych organom ścigania, inny organom państwowym bądź osobom trzecim bez oficjalnego żądania, nakazu sądowego lub merytorycznie podobnego postępowania sądowego, chyba że uznamy w dobrej wierze, że ujawnienie Informacji osobistych jest konieczne do zapobieżenia bezpośredniej uszkodzenia ciała lub straty finansowej lub w celu zgłoszenia podejrzanych działań, które są niezgodne z prawem.

Prosimy uwzględnić fakt, że łącząc się z naszymi Stronami internetowymi za pośrednictwem komputerów współużytkowanych lub dostępnych publicznie, tj. w kawiarenkach internetowych, pewne informacje dotyczące Państwa, takie jak konto użytkownika, mogą być widoczne dla innych osób, które następnie b użytkują komputer.

Państwa wybór w zakresie Informacji osobistych

Oferujemy Państwu wybór w zakresie gromadzenia, wykorzystania i dzielenia przez nas Państwa Informacji osobistych. Po otrzymaniu od nas biuletynów lub wiadomości o charakterze promocyjnym, mogą Państwo zaznaczyć rezygnację z otrzymywania od nas dalszych wiadomości; rezygnacji można dokonać postępując według instrukcji dotyczących rezygnacji dostarczonych e-mailem, który Państwo otrzymają lub kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem www.tomtom.com/support. Niemniej jednak, bez względu na zaznaczone przez Państwa preferencje dotyczące e-maili, możemy Państwu przesyłać e-maile o produktach i usługach lub powiadomienia o wszelkich uaktualnieniach warunków i postanowień lub Zasad ochrony prywatności.
Mogą Państwo dokonywać zmian wszelkich Informacji osobistych na swoim koncie edytując informacje dotyczące Państwa konta.

Dostęp do Informacji osobistych, ich weryfikacja oraz zmiana

Logując się na koncie TomTom można przeglądać, weryfikować i zmieniać wiele swoich Informacji osobistych. Generalnie, nie będziemy modyfikować Państwa Informacji osobistych, ponieważ trudno jest zdalnie weryfikować Państwa tożsamość (np. telefonicznie). W przypadku zmiany lub niepoprawności Informacji osobistych należy je niezwłocznie aktualizować. Po umieszczeniu treści, możliwe jest, że nie będą Państwo mogli ich zmieniać lub usuwać. Na Państwa prośbę, zamkniemy Państwa konto oraz możliwie szybko usuniemy z widoku Informacje osobiste na podstawie aktywności konta oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Informacje osobiste z zamkniętych kont zachowujemy w celu przestrzegania prawa, zapobiegania oszustwom, pobierania wszelkich należnych opłat, rozstrzygania sporów, usuwania problemów, pomocy we wszelkich dochodzeniu, egzekwowania naszych warunków i postanowień oraz podejmowania prawnie dozwolonych działań.

Cesja aktywów przedsiębiorstwa

W przypadku zmiany w kontroli nad firmą TomTom lub jej sprzedaży lub jej przeniesienia bądź w przypadku, gdy zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną sprzedane lub cedowane na rzecz strony trzeciej, strona internetowa firmy TomTom, produkty i usługi, a także wszelkie informacje umożliwiające osobistą identyfikację gromadzone przez firmę TomTom, będą wchodzić w skład cedowanych aktywów. Używając naszych Stron internetowych, produktów i/lub usług niniejszym zgadzają się Państwo na taką cesję Informacji osobistych zebranych przez firmę TomTom lub na zmianę w kontroli nad firmą TomTom, a także zrzekają się Państwo roszczeń, które z tego tytułu mogą zostać przeciwko nam wniesione.

Opinia

Jeżeli podzielą się Państwo z nami opinią, możemy ją wykorzystać w dowolnym celu, pod warunkiem, że taka opinia nie będzie kojarzona z Państwa Informacjami osobistymi. TomTom będzie gromadzić wszelkie informacje zawarte w takiej komunikacji i będzie traktować Informacje osobiste w komunikacji zgodnie z Zasadami ochrony prywatności.

Inne strony

Dostarczane przez nas linki do innych stron lub lokalizacji służą dla Państwa wygody i nie oznaczają naszej rekomendacji tych stron, lokalizacji lub ich treści. Nie mamy kontroli, nie weryfikujemy i nie możemy być odpowiedzialni za takie strony i ich treść, które należą do stron trzecich. Proszę pamiętać, że warunki naszych Zasad ochrony prywatności nie mają zastosowania do takich zewnętrznych stron internetowych.

Dzieci

Celowo nie gromadzimy Informacji osobistych na temat użytkowników poniżej 16. roku życia. Jeżeli uznają Państwo, że zebraliśmy Informacje osobiste o użytkowniku poniżej 16. roku życia, prosimy o kontakt pod adresem www.tomtom.com/support, dzięki czemu takie Informacje zostaną usunięte.

Zabezpieczenie informacji, które dzielą Państwo z nami

Uznajemy naszą odpowiedzialność za ochronę Informacji osobistych, które nam Państwo powierzają. Podejmujemy kroki ostrożności, łącznie z administracyjnymi, technicznymi i fizycznymi w celu zabezpieczenia Państwa osobistych Informacji przed ich utratą, kradzieżą oraz użyciem niezgodnym z celem, a także przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. Nie możemy jednak całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z bezpieczeństwem Informacji osobistych; firma TomTom nie może ponosić odpowiedzialności za jakikolwiek nieautoryzowany dostęp lub wykorzystanie danych dostarczonych nam przez Państwa.
Państwo również mogą podejmować środki ostrożności w celu ochrony Informacji osobistych w trakcie korzystania z Internetu. Należy często zmieniać hasła stosując kombinację liter i cyfr oraz pamiętać o korzystaniu z bezpiecznej przeglądarki internetowej.

Pytania dotyczące prywatności

Jeśli sądzą Państwo, że wykorzystywanie Informacji osobistych jest niezgodne z celami w jakich zostały one nam dostarczone, jak opisano to w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem www.tomtom.com/support.

Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Niniejsze Zasady ochrony prywatności podlegają sporadycznej weryfikacji; w przypadku dokonania przez nas jakichkolwiek zmian merytorycznych w sposobie, w jaki wykorzystujemy Państwa Informacje osobiste, zamieścimy na tej stronie powiadomienie. W przypadku sprzeciwu wobec takich zmian, należy zaprzestać korzystania z naszych Stron internetowych oraz produktów i usług, w których gromadzone są Informacje osobiste. Dalsze korzystanie z naszych Stron internetowych oraz produktów i usług po zawiadomieniu o takich zmianach będzie wskazywać na potwierdzenie zmian oraz zgodę na związanie nowymi warunkami i zasadami.