Hvordan kan vi hjelpe deg?

     Finn produkter, tjenester og støtte

     close

     TREDJEPARTSLISENSER

     Se gjennom tredjepartslisensene som TomTom bruker for produktene sine.

     Lisenser for programvare med åpen kildekode

     Les mer om hvordan TomTom bruker programvare med åpen kildekode i sine produkter og tjenester.

     Du er klar over at TomTom kan levere produkter eller programvare som helt eller delvis er underlagt lisenser for programvare med åpen kildekode.

     Rettighetene til å bruke slike produkter eller slik programvare er helt eller delvis underlagt vilkårene i de aktuelle lisensene for programvare med åpen kildekode. Dette er nærmere beskrevet på www.tomtom.com/opensource, http://www.tomtom.com/page/openLR.

     Du og TomTom har ansvar for å overholde forpliktelsene deres under de aktuelle lisensene for programvare med åpen kildekode.

     Verken du eller TomTom skal gjøre noe som medfører at den andre parten misligholder forpliktelsene sine under de aktuelle lisensene for programvare med åpen kildekode.

     Det er ikke noe i lisensavtalen som hindrer TomTom i å iverksette tiltakene selskapet anser for å være nødvendige for å oppfylle vilkårene i de aktuelle lisensene for programvare med åpen kildekode.

     På din anmodning vil TomTom gi deg den tilsvarende, maskinlesbare, åpne kildekoden på en CD. Kontakt TomToms nærmeste kundestøttesenter hvis du vil ha mer informasjon.


     Google-vilkår

     Der det leveres tjenester fra Google, er bruken av slike tjenester underlagt følgende:
     I. Vilkår for Google-tjenester
     II.  Tjenestevilkår for Google Maps / Google Local
     III. Juridiske merknader for Google Maps / Google Local
     IV. Googles personvernerklæring