Installeer Flash Player om optimaal te genieten van deze site.

Flash moet zijn geïnstalleerd in je browser.

Adobe Flash Player downloaden

Privacybeleid

Juridische informatie

Strekking

TomTom International BV en haar moedermaatschappij, dochtermaatschappijen en gelieerde maatschappijen (gezamenlijk "TomTom", "ons" of "we"/"wij") waarderen de belangstelling die U ("U" of "Uw") voor onze producten en diensten toont met uw bezoek aan onze websites, www.tomtom.com of gerelateerde communicatiekanalen, zoals TomTom HOME, TomTom WORK en de routeplanner en route-widget van TomTom (gezamenlijk, de "Websites"). Dit Privacybeleid is een samenvatting van onze richtlijnen voor de informatie die TomTom verzamelt als U met TomTom informatie uitwisselt, zoals bij Uw bezoek aan onze Website, als U gebruik maakt van de door TomTom aangeboden producten en diensten, zoals TomTom HOME of onze TomTom LIVE-diensten, als U zich op onze nieuwsbrief abonneert of als U met onze Klantenservice telefoneert.

"Persoonlijke Gegevens" zijn gegevens over U, waarmee U persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals Uw naam, adres, e-mailadres, of telefoonnummer.

"Anonieme Informatie" betekent informatie die niet wordt geassocieerd met of gekoppeld aan Uw Persoonlijke Gegevens. Met Anonieme Informatie kunt U niet worden geïdentificeerd. Met Anonieme Informatie, zoals eenvoudige gebruiksstatistieken betreffende Uw gebruik van de producten en diensten die TomTom aanbiedt, kan TomTom U niet identificeren, hoewel deze informatie uniek kan zijn of kan bestaan uit informatie die U persoonlijk vindt, of dit soort informatie kan bevatten.
Met Uw bezoek aan de Websites, accepteert U alle algemene voorwaarden van dit Privacybeleid. Bovendien stemt U ermee in dat TomTom naar eigen inzicht dit Privacybeleid kan aanpassen en/of herzien, en stemt U ermee in dat U aan deze herzieningen en aanpassingen bent gebonden. Uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden verwerkt in het land waar deze zijn verzameld, maar ook in andere landen (zoals de Verenigde Staten van Amerika) waar de wetgeving betreffende de verwerking van Persoonlijke Gegevens minder streng kan zijn dan de wetgeving in Uw land.
Als U niet instemt met de algemene voorwaarden van dit Privacybeleid, verzoeken wij U onmiddellijk te stoppen met het gebruik van en het bezoek aan de Websites te stoppen en de producten en diensten waarvoor U Persoonlijke Gegevens dient te verstrekken.

Het verzamelen van informatie door TomTom


De Persoonlijke Gegevens die wij van U verzamelen, helpen ons informatie te krijgen over onze bezoekers en klanten. Wij gebruiken deze informatie om U onze producten en diensten en de producten en diensten van onze zorgvuldig geselecteerde partners te leveren, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, om de eigenschappen, prestatie en ondersteuning van onze producten en diensten beter af te stemmen, en om U extra informatie en mogelijkheden te bieden.
Wij verzamelen Persoonlijke Gegevens die U ons vrijwillig verstrekt via onze Websites en Uw gebruik van onze producten en diensten. We kunnen passief of actief Anonieme Informatie verzamelen. Hieronder volgen de soorten Persoonlijke Gegevens en Anonieme Informatie die wij verzamelen:

 • Als U een "MyTomTom" account opent, verzamelen wij Uw contactgegevens zoals naam, adres, geslacht, e-mailadres en land, en het serienummer van Uw TomTom apparaat evenals, waar dit wordt verzocht, de informatie die U ons geeft om de nieuwsbrief van Uw voorkeur te ontvangen.

 • Als U producten of diensten van onze webwinkel koopt, verzamelen wij Uw volledige naam, de naam van Uw bedrijf (waar toepasselijk), Uw postadres (voor verzending en facturering), e-mail, telefoonnummer, en alle informatie die wij nodig hebben om Uw betaling van het aankoopbedrag en de uitvoering van Uw aankoop en/of abonnement te verwerken, zoals een nummer van een bankrekening of een creditcard.

 • Als U om klantenservice voor producten en/of diensten van TomTom verzoekt, verzamelen wij Persoonlijke Gegevens waarmee wij U klantenondersteuning kunnen bieden, inclusief Uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, en de manier waarop u wenst dat wij contact met u opnemen. We verzamelen bovendien andere informatie over de producten van TomTom die U bezit, zoals het serienummer, aankoopdatum en informatie betreffende een support- of servicekwestie, en een deel daarvan kan uit Persoonlijke Gegevens bestaan.

 • Als U een bulletin board of een chat room op onze Website gebruikt, dient U zich ervan bewust te zijn dat U alle informatie die U op dit bulletin board of in de chat rooms post, met andere gebruikers deelt, met inbegrip van Persoonlijke Gegevens die U wenst te delen, en die daardoor openbaar worden. Wees voorzichtig met de keuze van de informatie die U deelt. TomTom heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor het gebruik, misbruik, verzamelen of onthullen door derden van informatie die U op een bulletin board of in een chat room verstrekt. De informatie op de bulletin boards en in de chat rooms geeft de mening van de individuele gebruikers weer.

 • Als U aan de TomTom-gemeenschap, zoals TomTom MapShare, deelneemt, verzamelt TomTom Persoonlijke Gegevens zoals Uw e-mailadres en alle informatie die U vrijwillig aan TomTom verstrekt, zoals kaartcorrecties. Deze Persoonlijke Gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor U ze aan TomTom verstrekt.

 • De naam van uw gebruikersaccount kan overal op de Website worden getoond (en dus beschikbaar voor het publiek zijn) en is verbonden met alle activiteiten die U op de TomTom-website uitvoert. Andere personen kunnen Uw mededelingen, uploads, feedback, ratings en gerelateerde opmerkingen zien. Kennisgevingen die naar andere leden van de gemeenschap worden gezonden over verdachte activiteiten en overtredingen van het beleid op onze Websites, verwijzen naar gebruikersaccounts en specifieke berichten. Als U uw naam in verband met Uw gebruikersaccount brengt, kunnen de personen aan wie U Uw naam heeft bekendgemaakt Uw TomTom-activiteiten waarnemen.

 • U kunt bovendien worden gevraagd Persoonlijke Gegevens over een ander persoon dan Uzelf te verstrekken (bijvoorbeeld als U een geschenk voor iemand wilt kopen en deze Persoonlijke Gegevens nodig zijn om Uw aankoop te bezorgen), zoals naam, adres, e-mailadres. Deze Persoonlijke Gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor U ze aan TomTom verstrekt.

 • TomTom kan Persoonlijke Gegevens verzamelen door middel van enquêtes voor marktonderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, voor de verbetering van onze producten en diensten, en voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De door ons in die gevallen verzamelde informatie hangt af van de enquête, maar kan bestaan uit Uw naam, adres, leeftijd, informatie over Uw gebruik van onze diensten en producten en dergelijke.

 • Als U zich abonneert op de diensten van TomTom op locatie, zoals HD Traffic, kan TomTom locatiegegevens van Uw TomTom-apparaat verzamelen om U de verzochte diensten te verstrekken.

 • Als U ons een e-mail stuurt om op een vacature bij TomTom te solliciteren, verzamelen wij Uw e-mailadres en de volledige inhoud van Uw e-mail, inclusief meegestuurde bestanden, zoals Uw CV en andere informatie die nodig is om Uw sollicitatie te verwerken.

U verklaart, waarborgt en verbindt zich dat alle Persoonlijke Gegevens die U aan TomTom verstrekt in alle opzichten waar, volledig en juist zijn. U stemt ermee in TomTom onmiddellijk via onze Websites in kennis te stellen van wijzigingen in Uw Persoonlijke Gegevens.

Beleid ten aanzien van Cookies

Onze Websites maken gebruik van Cookies zodat TomTom gegevens kan verzamelen over de bezoekers van de Websites en gebruikers van onze diensten (die we in verband kunnen brengen met de Persoonlijke Gegevens die we van U hebben verzameld) en om onze Websites voor de bezoekers aan te passen en persoonlijk te maken. Een "Cookie" is een klein tekstbestand dat door een webserver op Uw harde schijf wordt geplaatst en door onze Websites wordt gebruikt om Uw computer te identificeren telkens wanneer U onze Websites bezoekt. TomTom gebruikt Cookies om Uw voorkeuren en andere gerelateerde informatie op te slaan. TomTom gebruikt Cookies niet om andere informatie van Uw persoonlijke computer te verzamelen. Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van de Internetbrowser te volgen. Als U ervoor kiest Cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Websites niet goed werken.

Via technologie verzamelde informatie

Tijdens het navigeren door U van onze Website kan bepaalde Anonieme Informatie passief worden verzameld, zoals uw Internet protocoladres, browsertype en besturingssysteem. We gebruiken Cookies en gegevens zoals Uniform Resource Locators (URL) bovendien om informatie te verzamelen over de datum en tijd van Uw bezoek en de door U gezochte en bekeken informatie. We gebruiken deze Anonieme Informatie om het verkeer op onze Websites te meten en ons te helpen onze Websites bruikbaarder te maken. Na een bepaalde periode wissen wij deze informatie.
TomTom kan Anonieme Informatie van Uw TomTom-apparaat verzamelen als U het gebruikt of als U het met gebruik van TomTom HOME aan een computer koppelt . Deze Anonieme Informatie omvat locatie-informatie (informatie over Uw locatie), informatie over de tijd die U nodig had om bepaalde routes te rijden, verkeerspatronen en over eventuele technische storingen die zich hebben voorgedaan. De aard van de Anonieme Informatie die uw TomTom-apparaat naar ons zendt, maakt het ons niet mogelijk om deze terug te voeren naar een identificeerbare persoon; u kunt er echter voor kiezen ons toestemming te geven om deze Anonieme Informatie met de Persoonlijke Gegevens die wij van U hebben verzameld in verband te brengen om U specifieke lokale diensten te leveren die zijn afgestemd op Uw behoeften of belangstelling, om onze producten en diensten te verbeteren en om de contracten, algemene voorwaarden met betrekking tot onze Websites, producten en diensten uit te voeren.

Persoonlijke Gegevens die we van andere bronnen ontvangen

Wij kunnen Persoonlijke Gegevens over U van derden ontvangen die ons gegevens uit hun database leveren. Deze gegevens kunnen we toevoegen aan de gegevens die we al over U hebben verzameld voor het doel dat in dit Privacybeleid is beschreven.

Hoe verwerkt TomTom Persoonlijke Gegevens en Anonieme Informatie?

 • Persoonlijke Gegevens worden door TomTom verzameld, verwerkt en gebruikt voor het doel dat in dit Privacybeleid is beschreven.

 • Uw Persoonlijke Gegevens worden door TomTom gebruikt om de verplichtingen uit te voeren die voortkomen uit het leveren van producten en/of diensten van TomTom aan U, krachtens de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers, (eventuele) Beperkte Garantie, of andere voorwaarden die van toepassing zijn. TomTom gebruikt uw Persoonlijke Gegevens om op Uw vragen te reageren en om aan Uw verzoeken te voldoen of om interactieve klantenprogramma's te beheren. TomTom mag derden contracteren om haar verplichtingen krachtens dit beleid uit te voeren, maar zal Uw Persoonlijke Gegevens niet zonder Uw goedkeuring aan derden verstrekken, behalve wanneer dit noodzakelijk is om Uw bestelling te verwerken, Uw verzoeken uit te voeren of de interactieve klantenprogramma's te beheren, of als de wet dit voorschrijft. Deze derden kunnen TomTom helpen om bijv. informatie te verwerken, bestellingen van klanten uit te voeren, producten bij U te bezorgen, klanteninformatie te beheren en verbeteren, klantenservice te geven, Uw belangstelling in onze producten en diensten te beoordelen of onderzoek of tevredenheidenquêtes onder klanten uit te voeren. Deze derden zijn verplicht Uw Persoonlijke Gegevens te beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid. TomTom is en blijft verantwoordelijk voor het gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens.

 • TomTom gebruikt Persoonlijke Gegevens om U per post, e-mail of telefoon te bereiken om U te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten, promoties die wij aanbieden, een klantenenquête toe te sturen and voor eventuele andere marketingactiviteiten. TomTom kan derden contracteren om haar direct-marketingactiviteiten uit te voeren. TomTom kan Uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om marktonderzoek uit te voeren, om onze producten en/of diensten te verbeteren, om een responsieveren klantenservice te bieden en om onze Websites en gerelateerde communicatiekanalen, producten en diensten te verbeteren.

 • TomTom gebruikt Persoonlijke Gegevens bovendien om u per post, e-mail of telefoon te bereiken om U informatie te geven over producten en diensten van onze zorgvuldig gekozen partners. Dit gebeurt echter altijd op een "opt-in" basis.

 • TomTom kan uw Persoonlijke Gegevens aan derden verstrekken, distribueren of bekendmaken als TomTom in redelijkheid gelooft dat zij vereist is dit te doen om te voldoen aan wettelijke voorschriften of rechtspraak, teneinde de rechten of het eigendom van TomTom of andere derden te verdedigen, dit Privacybeleid uit te voeren of handelingen te verrichten om de belangen van haar gebruikers te beschermen. TomTom heeft tevens het recht Uw Persoonlijke Gegevens bekend te maken ter wille van de nationale veiligheid of andere kwesties van algemeen belang.

 • Uw Persoonlijke Gegevens en Anonieme Informatie worden door TomTom in een centrale database opgeslagen. Deze centrale database wordt door TomTom op een "need-to-know" basis in overeenstemming met dit Privacybeleid gebruikt.

 • TomTom mag Persoonlijke Gegevens uitwisselen tussen de maatschappijen van TomTom inclusief die welke in landen binnen en buiten de EU zijn gevestigd, voor het doel dat in dit Privacybeleid is beschreven.

 • TomTom kan Anonieme Informatiebestanden uit Persoonlijke Gegevens creëren door informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd (zoals Uw naam) daaruit weg te laten. TomTom kan naar eigen inzicht deze Anonieme Informatie gebruiken om gebruikspatronen te analyseren om al onze diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen, en behoudt zich het recht voor om Anonieme Informatie aan derden bekend te maken.
 • We kunnen Persoonlijke Gegevens bovendien gebruiken om geschillen te beslechten, betalingen te incasseren en problemen op te lossen of potentieel verboden of illegale activiteiten te voorkomen en onze algemene voorwaarden uit te voeren.
 • Als onze maatschappij of onze activa door een andere maatschappij worden gekocht, dan zal deze maatschappij de Persoonlijke Gegevens die door ons zijn verzameld bezitten en de rechten en verplichtingen ten aanzien van uw Persoonlijke Gegevens zoals in dit Privacybeleid is beschreven overnemen.

Bekendmaking door ons van Uw informatie
Wij kunnen Persoonlijke Gegevens bekendmaken om aan wettelijke eisen te voldoen, om ons beleid uit te voeren, om te reageren op claims dat een vermelding of ander materiaal inbreuk op de rechten van derden vormt, of om de rechten, eigendommen of de veiligheid van eenieder te beschermen. Deze Persoonlijke Gegevens worden bekendgemaakt in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving.
We kunnen uw Persoonlijke Gegevens bovendien delen met:

 • Leden van de betrouwbare klachtenafdeling van TomTom wanneer we naar eigen goeddunken geloven dat deze bekendmaking in redelijkheid noodzakelijk of toepasselijk is in verband met een inbreuk op intellectueel eigendom, piraterij of andere onrechtmatige daad. In die gevallen maken we naam, straatadres, stad, provincie, postcode, land, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam bekend.

 • Ordehandhavers of andere overheidsfunctionarissen, in reactie op een geverifieerd verzoek met betrekking tot een strafrechterlijk onderzoek of vermeende onwettige handeling. In die gevallen maken we informatie bekend die relevant is voor het onderzoek, zoals naam, stad, provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersaccount en IP-adres.

 • Zonder beperking van het bovenstaande, in een poging om Uw privacy te respecteren en ons vermogen om de gemeenschap vrij te houden van personen die op illegale wijze handelen, zullen we Uw Persoonlijke Gegevens niet anderszins bekendmaken aan ordehandhavers, andere overheidsfunctionarissen of derden zonder een officieel verzoek, gerechtelijk bevel of wezenlijk overeenkomstige wettige procedure, behalve als we in goed vertrouwen geloven dat de bekendmaking van Persoonlijke Gegevens noodzakelijk is om dreigend fysiek letsel of financiële schade te voorkomen of om een vermoeden van illegale handelingen te melden.

Wij wijzen U erop dat als U onze Website bezoekt op een gedeelde computer of een openbare computer, zoals computers in Internetcafé's, bepaalde informatie over U, zoals uw gebruikersaccount, zichtbaar kan zijn voor andere personen die de computer na U gebruiken.

Uw keuzes ten aanzien van Uw Persoonlijke Gegevens

Wij bieden U keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruik en delen van Uw Persoonlijke Gegevens. Als U nieuwsbrieven of promotionele berichten van ons ontvangt, kunt U een voorkeur aangeven om niet langer verdere communicatie van ons te ontvangen, en heeft U de mogelijkheid om communicatie te weigeren door de instructies voor het opzeggen van uw abonnement te volgen in de e-mail die U ontvangt als U direct contact met ons opneemt op www.tomtom.com/support. Wij kunnen U ondanks de door U aangegeven e-mailvoorkeuren, toch service e-mails sturen met betrekking tot onze producten en diensten of kennisgevingen van wijzigingen in de algemene voorwaarden of het Privacybeleid.
U kunt de Persoonlijke Gegevens wijzigen in Uw account door Uw accountinformatie te bewerken.

Toegang tot, herziening en wijziging van uw Persoonlijke Gegevens

U kunt veel van uw Persoonlijke Gegevens zien, herzien en wijzigen door op uw TomTom account in te loggen. Over het algemeen, wijzigen wij Uw Persoonlijke Gegevens niet, omdat het zeer moeilijk is om Uw identiteit op afstand (bijv. via de telefoon) te verifiëren. U moet uw Persoonlijke Gegevens onmiddellijk bijwerken als deze veranderen of onjuist zijn. Als U een openbare mededeling heeft gepost, kunt U deze wellicht niet wijzigen of verwijderen. Op Uw verzoek, sluiten wij Uw account en verwijderen wij Uw Persoonlijke Gegevens van het beeld zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, op basis van Uw accountactiviteit en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We bewaren echter Persoonlijke Gegevens van gesloten accounts om te voldoen aan de wet, fraude te voorkomen, verschuldigde betalingen te incasseren, geschillen te beslechten, problemen op te lossen, te assisteren bij onderzoeken, onze algemene voorwaarden uit te voeren en andere door de wet toegestane handelingen te verrichten.

Overdracht van de activa van de maatschappij


In het geval dat TomTom een bestuurlijke wijziging ondergaat of wordt verkocht of overgedragen, of in het geval dat goeddeels alle activa van TomTom aan een derde worden verkocht of overgedragen, behoren de website, producten en diensten, en alle persoonlijk identificeerbare informatie die door TomTom is verzameld tot de overgedragen activa. Door het gebruik van onze Websites, producten en/of diensten stemt U in met en geeft toestemming voor deze overdracht of toekenning van Uw Persoonlijke Gegevens die door TomTom zijn verzameld of met een wijziging in bestuur van TomTom, en doet U bovendien afstand van eventuele claims die tegen ons zouden kunnen worden ingesteld met betrekking daartoe.

Feedback


Als U ons feedback geeft, mogen wij deze feedback voor elk doel gebruiken, op voorwaarde dat we deze feedback niet in verband brengen met Uw Persoonlijke Gegevens. TomTom verzamelt alle informatie die in deze mededelingen zijn vervat en behandelt de Persoonlijke Gegevens in de mededelingen in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Andere sites


Wij verstrekken links naar andere Websites of locaties voor Uw gemak en geven daarmee niet onze goedkeuring ten aanzien van deze andere websites, locaties of de inhoud ervan aan.We hebben geen controle over, voeren geen onderzoek uit wat betreft, en kunnen niet verantwoordelijk zijn voor deze Websites van derden. De bepalingen van ons Privacybeleid zijn niet van toepassing op deze Websites van derden.

Kinderen


We verzamelen niet doelbewust Persoonlijke Gegevens over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als U gelooft dat wij Persoonlijke Gegevens hebben verzameld over een bezoeker die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via www.tomtom.com/support, waarna deze Persoonlijke Gegevens worden gewist.

Beveiliging van de informatie die U met ons deelt


Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Persoonlijke Gegevens die U ons heeft toevertrouwd. Wij treffen voorzorgsmaatregelen zoals administratieve, technische en fysieke maatregelen om Uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. We kunnen echter niet alle beveiligingsrisico's die verbonden zijn met Persoonlijke Gegevens uitsluiten en TomTom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang van of gebruik door onbevoegden van de gegevens die U ons heeft verstrekt.
U kunt zelf op Internet ook voorzorgsmaatregelen treffen om Uw Persoonlijke Gegevens te beschermen. Wijzig Uw wachtwoorden vaak, gebruik voor wachtwoorden een combinatie van letters en cijfers, en zorg ervoor dat U een veilige Internetbrowser gebruikt.

Vragen omtrent privacy

Als U vindt dat het gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens niet in overeenstemming is met het doel waarvoor U deze aan ons heeft verstrekt, zoals beschreven in dit Privacybeleid, of als U vragen of suggesties betreffende dit Privacybeleid heeft, dan kunt U contact met ons opnemen via www.tomtom.com/support.

Wijzigingen in het Privacybeleid


Dit Privacybeleid wordt incidenteel herzien en als we enige wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij Uw Persoonlijke Gegevens gebruiken, dan posten we een kennisgeving op deze pagina. Als U bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, dient U het gebruik te staken van onze Websites en onze producten en diensten waar Persoonlijke Gegevens worden verzameld. Doorgaand gebruik van onze Websites en onze producten en diensten na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geven aan dat U de wijzigingen bekrachtigt en ermee instemt door de nieuwe algemene voorwaarden te zijn gebonden.