Din kundvagn

Din kundvagn är tom

Många svenskar kör bil osmart

Jun 24 2008

Många svenskar kör bil osmart

Många svenskar skulle kunna köra bil smartare genom att planera sin rutt bättre, med tid-, bensin- och miljöbesparningar som följd*. Synovate Temo har på uppdrag av världens ledande navigatortillverkare TomTom funnit att endast en av fem svenskar kör till okända destinationer med hjälp av en navigator. Tre av fyra svenskar kör också alltid samma väg till återkommande destinationer, trots att det i många fall går att köra en annan mer effektiv väg.

– Bästa vägvalet varierar från dag till dag. För att få den effektivaste och därmed minst miljöpåverkande bilkörningen bör man ruttplanera intelligent, genom att till exempel ta hjälp av TomToms nya navigatorteknik IQ Routes, säger TomToms Nordenchef Jens Henriksen.

Få planerar sitt vägval
Att köra bil till en helt ny destination innebär ofta en stor osäkerhet kring vägval. En navigator ger ett bra stöd i att komma fram direkt till rätt adress, med mindre tid- och bensinförbrukning som följd. I undersökningen av Synovate Temo svarade drygt hälften av svenskarna att de använder vanliga kartor för att hitta till en okänd destination. Drygt 10 procent att de frågar någon de känner, och drygt 10 procent kör bara iväg och följer skyltarna.

Att köra bil till en känd och frekvent besökt destination kan också innebära möjligheter till ett effektivare vägval. Undersökningen visar att tre av fyra svenskar kör samma väg som alltid till frekvent besökta destinationer. Endast en av fyra planerar sin resväg noggrant utifrån faktorer som veckodag, tid på dygnet, vägarbeten, trafiksituationen osv.

– Vi vet att man med en navigator får hjälp att hitta direkt till en okänd destination. Men med ny teknik som IQ Routes kan man nu även hitta just för den dagen mest effektiva vägen, fortsätter Jens Henriksen.

Intelligent ruttplanering med TomTom IQ Routes™
För att hjälpa bilister att hitta den optimala vägen från A till B har TomTom utvecklat IQ Routes, intelligent ruttplanering. Det är en teknik som, i tillägg till statisk kart- och väginformation, hjälper till med att optimera vägvalet i det ögonblick färden påbörjas.

Tekniken bakom IQ Routes™ - intelligent ruttplanering – är baserad på anonym data om användarnas färdvägar och den genomsnittliga hastigheten mellan A till B. Datan, insamlad under det gångna året, är baserad på över tio miljarder körda kilometer av flera miljoner TomTom-användare världen över, inklusive Sverige. IQ Routes™ tar även faktorer som exempelvis trafikljus, rondeller, branta backar och farthinder som kan påverka körtiden, i beräkning.

*Navigatorer kan minska miljöpåverkan
Flera studier och rapporter visar att navigatorer kan bidra till att minska miljöpåverkan från bilar. Rapporten ”Making Cars More Fuel Efficient” (2005), från den internationella energiorganisationen IEA och OECD, pekar mot att navigatorsystem kan bidra till att minska miljöpåverkan från bilar. Detta stöds även av den svenska organisationen Gröna Bilister och deras egna studier.

I förra veckan presenterade också TomTom en nyligen genomförd studie i ett flertal länder (TNO i Holland under 2007) av ledande aktörer som exempelvis TUV i Tyskland och Virginia Tech i USA. Studien visade inte bara att navigatorer bidrar till en ökad trafiksäkerhet, utan även att den totala körsträckan liksom tiden man kör minskar. Bilkörningen blir även smidigare, med färre stopp. Läs pressmeddelandet i sin helhet här: http://www.tomtom.com/news/category.php?ID=4&NID=533&Year=2008&Language=18

För mer information om IQ Route:
www.tomtom.com/iq-routes

Installera Flash Player för att kunna använda TomTom.com

Du måste ha Flash installerat i din webbläsare.

Hämta Adobe Flash Player