Din kundvagn

Din kundvagn är tom

Bilnavigatorer leder till ökad trafiksäkerhet

Jun 17 2008

Bilnavigatorer leder till ökad trafiksäkerhet

Satellitnavigeringslösningar har positiv inverkan på trafiksäkerheten. Detta visar en nyligen genomförd undersökning på uppdrag av navigatortillverkaren TomTom. Bilnavigatorer bidrar till minskade stressnivåer hos förare, kortare körsträckor och en behagligare körupplevelse.

Idag offentliggörs resultaten på en omfattande undersökning om hur satellitnavigering påverkar bilkörning och trafiksäkerhet. Undersökningen har genomförts av ledande forskningsinstitut i USA och Europa på uppdrag av TomTom.

Undersökningen visar bland annat att:

  • Användningen av bilnavigatorer ökar medvetenheten om trafiksituationer och minskar stressnivån hos bilförare
  • Användningen av bilnavigering förkortar körsträckan
  • Bilnavigering minskar restiden vid körning i områden där föraren inte hittar
  • Bilnavigering bidrar till mer avslappnade förare som kan koncentrera sig på körningen snarare än på att hitta vägen

– TomTom har lett utvecklingen av innovativa säkerhetslösningar, med det enkla gränssnittet och funktioner såsom ”Hjälp mig”-meny, trådlösa samtal för att slippa hantering av mobiltelefon, röstigenkänning och text-till tal-funktion. Nu bekräftar även oberoende forskning att navigatorer bidrar till ökad trafiksäkerhet. Att navigatorer dessutom bidrar till kortare körsträckor har positiva effekter både på miljön och på ekonomin, säger Harold Goddijn, vd på TomTom

Om undersökningen Två olika typer av test har genomförts för att fastställa hur användningen av bilnavigatorer påverkar trafiksäkerheten. Dels har ett representativt urval bilförare fått svara på enkätfrågor och dels har bilförare studerats av bisittare. Undersökningen genomfördes under tre månader och färdigställdes i maj 2008. Studien visar att bilnavigatorer har positiva effekter på trafiksäkerheten.

Sammanfattning av statistik från undersökningen

  • 80 procent av tyskarna uppger att de känner att de har mer kontroll när de kör med en navigator och 74 procent av dem upplever en minskad arbetsbörda
  • 74 procent av engelsmännen uppger att de känner sig mindre stressade när de kör med en navigator
  • En stor majoritet av bilförarna i alla länder som undersökts uppger att de känner sig lugnare när de kör om de tar hjälp av en navigator (t.ex. hela 70 procent av bilförarna i USA)

För mer statistik, se bifogat engelskt pressmeddelande.

Installera Flash Player för att kunna använda TomTom.com

Du måste ha Flash installerat i din webbläsare.

Hämta Adobe Flash Player