Din kundvagn

Din kundvagn är tom

Satellitnavigering i bil har en positiv effekt på trafiksäkerheten

Feb 14 2007

14 februari 2007 - Elektroniska produkter för satellitnavigering i bilar har ökat explosionsartat de senaste åren. Frågan om hur satellitnavigering i bilar påverkar trafiksäkerheten har undersökts av ett av de främsta holländska undersökningsföretagen, TNO, som idag meddelar resultatet; satellitnavigering i bil har en positiv effekt på trafiksäkerheten. Undersökningen är gjord på uppdrag av världens största leverantör av portabla navigationslösningar TomTom, biluthyrningsföretaget Aon, (Athlon Car Lease) och försäkringsbolaget Delta Lloyd (en del av Aviva Plc).

Undersöknings huvudresultat:
• Användning av en satellitnavigeringsenhet förbättrar förarens prestation vid körning på okända vägar till en okänd destination.
• Användning av en satellitnavigeringsenhet ökar uppmärksamheten på själva körningen och minskar stressen hos föraren.
• Förare som inte använder satellitnavigeringslösningar har tolv procent fler försäkringsärenden för skadade bilar.
• Genom att använda TomToms navigationslösningar minskar körsträckan med 16 procent och restiden minskar med 18 procent, om du kör till en okänd destination.
• Genom att använda TomTom minskar arbetsbördan för föraren om man kör mot en okänd destination.

– Vi har alltid designat våra produkter med säkerhet som hög prioritet. Våra egna test har alltid visat att våra produkter hjälper förare att köra säkrare, vilket resultaten i denna undersökning stödjer. TomTom-användare kan räkna med fördelar som ökad medvetenhet, mindre belastning, mindre stress, mindre tid att ta sig till destinationer. Dessutom kan TomTom-användare vinna fördelar inom miljö och ekonomi genom att använda mindre bensin vilket sparar både på miljön och pengarna, säger Alexander Ribbink, TomToms operativa chef.

Förbättrad körförmåga
Undersökningen visar att förare som använder satellitnavigering stannar 25 procent mindre och står stilla 35 procent mindre än dem som inte nyttjar satellitnavigering. Detta bidrar till att förare inte behöver vända lika många gånger efter felkörningar, vilket har visats är större risk att råka ut för om man använder vanliga kartor. Undersökningen visar också att körbeteendet förbättras, olämpliga ageranden minskar med över 50 procent (så som att exempelvis köra mot rött). Föraren kan i stället fokusera på vägen i stället för att hitta rätt väg.

Mer alert och mindre stressad bakom ratten
Undersökningen visar att satellitnavigation ökade medvetenheten och att förare var mer alerta och hade en ökad uppmärksamhetsförmåga, vilket bidrar till minskad stress. 78 procent av användarna kände att de hade läget under kontroll när de använde en TomTom-navigator. Användarna var även mer uppmärksamma mot bakomliggande trafik.

Mindre körbelastning
Undersökningen visar även att arbetsbördan på föraren minskade med 20 procent hos TomTom-användare och bidrog till mindre ansträngning. Att använda andra navigeringsverktyg så som karta och digital internetplanerare visade å andra sidan öka belastningen på föraren.

Färre försäkringsärenden
Undersökningen visar att förare som kör hyrbil och som inte har satellitnavigering har tolv procent fler försäkringsärenden än dem som har satellitnavigering i bilen.

Minskad körsträcka
Det har också blivit klart att antalet körda kilometer minskar med 16 procent för förare som använder satellitnavigationen samt att restiden minskar med 18 procent. Att använda TomToms navigationslösningar bidrar därför till en bättre miljö och en bättre privatekonomi i och med en minskad förbrukning av bensin.

Om undersökningen
Det ingick tre olika element i undersökningen för att klargöra svaret på den centrala frågeställningen ”Hur påverkar navigeringssystem i bil trafiksäkerheten?” - en användarundersökning; en analys av databas med skador; testkörningar. Hela undersökningen utfördes i Nederländerna under en sexmånadersperiod och var färdig i december 2006. Den övergripande slutsatsen i studien var att satellitnavigering har en positiv inverkan på trafiksäkerheten.

Undersökningens metoder, motiveringar och resultat har summerats i ett dokument som kan fås på begäran av respektive lokal kontakt, se nedan.

Installera Flash Player för att kunna använda TomTom.com

Du måste ha Flash installerat i din webbläsare.

Hämta Adobe Flash Player