Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Groningen blijft grootste filestad van Nederland

Apr 04 2013

Groningen blijft grootste filestad van Nederland

TomTom’s Congestion Index: Moskou grootste filestad wereldwijd met gemiddeld 66% extra reistijd

Amsterdam, 4 april 2013– Een autorit duurt in Groningen gemiddeld 21% procent langer vanwege files. Tijdens de ochtendspits is dit zelfs 49%, waardoor een rit dus gemiddeld bijna anderhalf keer zo lang duurt als normaal. Den Haag (20%) en Rotterdam (19%) complementeren de Nederlandse top drie, zo blijkt uit de jaarlijkse Congestion Index van TomTom.

TomTom’s Congestion Index is ’s werelds meest accurate weergave van verkeersopstoppingen in stedelijke gebieden. De Index is namelijk, als enige, volledig gebaseerd op daadwerkelijke reistijden van auto’s. De verkeersdatabase van TomTom bevat wereldwijd meer dan zes biljoen metingen en groeit iedere dag met vijf miljard metingen. De ranglijst van de wereldwijd meest ‘verstopte’ steden luidt als volgt:

1. Moscow 66%

2. Istanbul 55%

3. Warsaw 42%

4. Marseille 40%

5. Palermo 39%

6. Los Angeles 33%

7. Sydney 33%

8. Stuttgart 33%

9. Paris 33%

10. Rome 33%

De wereldwijde TomTom Congestion Index, inclusief rapportages per continent en stad, is terug te vinden op www.tomtom.com/congestionindex.

Avondspits Rotterdam drukst

De meeste vertraging ondervindt een reiziger in de avondspits in en rond Rotterdam. De vertraging bedraagt dan 55%. De Nederlandse cijfers staan overigens in schril contrast met die van Moskou, wat wereldwijd de grootste filestad is. Het Index-cijfer in de avondspits is hier maar liefst 138%, wat dus wil zeggen dat een rit hier bijna tweeënhalf keer zo lang duurt. In de wereldwijde top 10 staan geen Nederlandse steden.

De tien meest verstopte Nederlandse steden in 2012, gerangschikt naar fileniveau, zijn:

Congestie (1)Ochtendspits (2)Avondspits (3)Snelwegen (4)Niet-snelwegen

1. Groningen 21% 49% 36% 15% 27%

2. Den Haag 20% 46% 45% 11% 27%

3. Rotterdam 19% 38% 55% 13% 29%

4. Nijmegen 18% 37% 34% 13% 28%

5. Amsterdam 17% 35% 39% 10% 30%

6. Tilburg 16% 33% 32% 9% 22%

7. Eindhoven 15% 29% 37% 8% 21%

8. Utrecht 14% 33% 41% 8% 30%

9. Breda 13% 25% 32% 8% 25%

10. Almere 10% 25% 18% 6% 14%

Files oplossen

"TomTom’s jaarlijkse Congestion Index geeft duidelijk zicht op welke steden wereldwijd het meest verstopt zijn,” vertelt Ralf-Peter Schäfer, Head of Traffic bij TomTom. “Met deze gedetailleerde kennis van het gehele wegennetwerk kunnen bedrijven en overheden beter bepalen hoe ze verkeersopstoppingen kunnen vermijden of oplossen. TomTom’s toonaangevende verkeersinformatie helpt automobilisten tevens hun bestemming eerder te bereiken. Bovendien kan TomTom Traffic, als het op grotere schaal wordt gebruikt, in potentie verkeersinfarcten in steden en stedelijke gebieden oplossen door automobilisten weg te leiden van files.”

Over de TomTom Congestion Index

De methodiek die wordt gebruikt voor de Congestion Index, vergelijkt reistijden gedurende niet-drukke perioden (het verkeer kan gewoon doorrijden) met reistijden tijdens een spitsuur. Het verschil hiertussen wordt uitgedrukt in een percentage in tijd dat iemand langer onderweg is. De index neemt niet alleen snelwegen mee, maar ook lokale wegen en verkeersaders. Alle data is gebaseerd op metingen met GPS. Een vergelijking wordt gemaakt tussen de reistijden van een kwartaal en hetzelfde kwartaal van het jaar daarvoor.

In het rapport staan niet alleen de gemiddelde congestieniveaus van 58 Europese steden, maar ook een analyse van deze niveaus op verschillende tijdstippen op de dag en op momenten in de week. TomTom analyseert hoofdsteden en steden met meer dan achthonderdduizend inwoners. Daarnaast is er een selectie gemaakt van kleinere, maar wel voorname steden die een belangrijke regionale functie hebben in het verkeersnetwerk. Het doel van het toevoegen van deze steden is om een beter beeld te krijgen van de congestieniveaus in de afzonderlijke landen.

Afzonderlijke stadsrapporten bevatten gedetailleerde informatie, zoals de drukste dag, de gemiddelde snelheid als je kunt doorrijden, de vertraging per jaar voor forenzen en de congestieniveaus op de primaire en secundaire wegen.

Tevens zijn er afzonderlijke Congestion Index rapportages beschikbaar voor Noord-Amerika, Australië/Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.

Installeer Flash Player om optimaal te genieten van deze site.

Flash moet zijn geïnstalleerd in je browser.

Adobe Flash Player downloaden