Din kundvagn

Din kundvagn är tom

Bilköer kostar miljardbelopp

Oct 21 2010

Bilköer kostar miljardbelopp

~ Svenskar tillbringar i snitt minst 350 000 timmar i bilköer varje vecka, visar en undersökning genomförd av Synovate på uppdrag av TomTom, vilket blir miljardbelopp varje år om man multiplicerar timmarna med en beräkning av bilisternas värdering per timme, som Centrum för transportstudier vid KTH i Stockholm tagit fram ~

Stockholm, 21 oktober 2010 – Bilköer och trafikproblem innebär inte bara olägenheter för de trafikanter som drabbas. De bidrar dessutom till onödigt hög bränsleförbrukning, större miljöbelastning, stort slitage på bilar och vägar, orsakar olyckor och kostar därigenom stora belopp för bilister och samhälle.

TomTom, världens ledande leverantör av positionerings- och navigeringslösningar, har låtit analysföretaget Synovate genomföra en undersökning som visar att svenskar som kör bil varje dag tillbringar totalt minst 355 860 timmar i bilköer varje vecka.

Enligt professor Jonas Eliasson, chef för Centrum för transportstudier vid KTH i Stockholm, skapar bilköerna framför allt en stor välfärdsförlust. I en beräkning uppskattas värdet på restid för bilister på omkring 100 kronor i timmen. Är det dessutom kö stiger det till cirka 150 kronor i timmen, eller kanske något mer om man tar hänsyn till att restiden blir osäker, eftersom man måste ta till större marginaler när restiden är osäker. Det kan kosta upp till 300 kronor i timmen om det uppstår en oväntad restidsförlängning – exempelvis en bilkö som sällan brukar finnas där om det kanske har skett en olycka. Det betyder att köandet motsvarar ett värde på mer än 50 miljoner kronor varje vecka om man multiplicerar Centrum för transportstudier vid KTH:s beräkning av bilisternas värdering per timme (endast 150 kronor), med antalet timmar i bilköer. På ett år blir det minst två miljarder kronor. Därtill kommer kostnaderna för ökad miljöbelastning, onödigt slitage på bilar och vägar samt olyckor som ger stora merkostnader för samhället.

– 100 kronor i timmen är vad en genomsnittlig bilist uppskattar värdet av restid till, i form av förlorad arbetstid eller fritid, och andra olägenheter. Handlar det dessutom om oväntade förseningar och köer stiger värdet snabbt till uppåt 300 kronor i timmen – i vissa fall mer. Men förlorad tid är inte bara ett problem för den enskilde. Det påverkar även samhället genom sämre effektivitet och resursutnyttjande, till exempel genom att människor undviker att ta arbeten som skulle innebära mycket tid i köer, säger Jonas Eliasson på Centrum för transportstudier vid KTH i Stockholm.

I undersökningen uppger sex av tio svenska bilförare att de använder bilen minst fem dagar per vecka. En av tio uppger att de sitter i bilkö minst fem dagar per vecka. De uppger vidare att de i genomsnitt köar minst 15 minuter per dag. Mer än var tionde bilist uppger att de sitter i köer i upp till en timme. Det ger att de svenska biltrafikanterna i genomsnitt tillbringar mer än 355 860 timmar varje vecka i bilköer. Hälften av dem som sitter i bilkö uppger att de väljer att acceptera det, medan nästan en tredjedel väljer alternativa vägar. Av de som sitter i bilköer så blir närapå en tredjedel stressade av det och en tredjedel tycker det är dåligt för miljön.

Bilköer är ett problem som kan lindras på flera olika sätt. Kapaciteten i ett vägnät kan ökas genom att till exempel öka hastigheten, bredda vägen eller genom smartare trafiklösningar. Rondeller i stället för trafikljus är ett exempel på hur man kan effektivisera det befintliga nätet. Trafikslösningar där ett körfält kan reverseras efter behov är ett annat. Men en mycket stor besparingspotential finns enligt TomToms Nordenchef Jens Henriksen i att bara modifiera rutten efter trafiksituationen.

– Om bilisterna hade tillgång till uppdaterad information om trafikläget skulle de istället enkelt kunna välja de vägar som går snabbast, bäst för miljön och kostnadseffektivast för både den enskilde bilisten och samhället i stort, säger Jens Henriksen.

Många bilnavigatorer är idag utrustade med TMC (Traffic Message Chanel), där Trafikverket skickar ut meddelanden om trafikstörningar, vägarbeten etc. Tjänsten är gratis i Sverige men funktionen är bristfällig och aktuell information om trafiksituationen saknas oftast. Om alla bilar hade tillgång till kontinuerligt uppdaterad information som sänds exempelvis till en GPS i bilen, skulle förarna få hjälp med att välja en smartare väg och därmed reducera kötiden, minska miljöpåverkan och spara stora belopp för individ och samhälle (se separat pressmeddelande från TomTom).

Installera Flash Player för att kunna använda TomTom.com

Du måste ha Flash installerat i din webbläsare.

Hämta Adobe Flash Player