banner

Voorwoord

"Files vormen een probleem waar vrijwel elke bestuurder vroeger of later mee te maken krijgt."

"Dit probleem treft miljoenen mensen over de hele wereld en heeft grote gevolgen voor bestuurders op persoonlijk, zakelijk en sociaal niveau. "

"In de loop van de jaren heeft TomTom gewerkt aan de ontwikkeling van het allerbeste navigatiesysteem waarmee mensen sneller door het verkeer komen. We zijn al in staat om de reistijden van individuele TomTom-bestuurders tot 15% te verkorten."

"TomTom heeft nu al een haalbare, kosteneffectieve oplossing om op zeer grote schaal files te verminderen. Deze oplossing heeft niets te maken met het aanleggen van nieuwe wegen, maar heel simpel met het efficiënter gebruiken van de verkeersstromen. Miljoenen mensen die als een collectief rijden, zorgen voor minder verkeersproblemen voor iedereen."

Voorwoord

Files vormen een probleem waar vrijwel elke bestuurder vroeger of later mee te maken krijgt.

Dit probleem treft miljoenen mensen over de hele wereld en heeft grote gevolgen voor bestuurders op persoonlijk, zakelijk en sociaal niveau.

Het komt erop neer dat files verhinderen dat mensen kunnen gaan waar ze willen. Het betekent soms een gebrek aan tijd om de kinderen in te stoppen voor het slapengaan. Of een rampzalig begin van een vakantie die eigenlijk alleen maar leuk zou moeten zijn. Files hebben zelfs gevolgen voor de lichamelijke en psychische gezondheid - onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoenen.

Voor het bedrijfsleven zorgen verkeersopstoppingen voor miljardenverliezen in productiviteit. De impact op het milieu, in de zin van extra CO2 uitstoot en hoger brandstofverbruik, is enorm.

Vandaag de dag rijden er wereldwijd naar schatting een miljard auto's op de wegen. Dat zijn heel veel auto's. En files zijn een groot probleem waar vrijwel iedereen mee worstelt. Verkeersambtenaren moeten een moeizaam evenwicht zien te vinden tussen betaalbaarheid, toenemende CO2 uitstoot en toenemende behoeften van bestuurders.

Voor veel bestuurders zijn files onvermijdelijk geworden - het is iets waarop ze gewoon geen enkele invloed hebben.

Wij geloven dat het tijd is voor een totale switch in de manier waarop over files wordt nagedacht.

Er is een manier om files te verminderen.

In de loop van de jaren heeft TomTom gewerkt aan de ontwikkeling van het allerbeste navigatiesysteem waarmee mensen sneller door het verkeer komen. We zijn al in staat om de reistijden van individuele TomTom-bestuurders tot 15% te verkorten.

In de toekomst, als 10% van alle bestuurders gebruik maakt van TomTom's HD Traffic™ navigatiesysteem, ontstaat wat deskundigen het 'collectieve effect' noemen. Dit komt erop neer dat er een evenwicht ontstaat op onze wegen en dat verkeer voor iedereen een minder groot probleem wordt.

Dat is uiterst significant.

TomTom heeft nu al een haalbare, kosteneffectieve oplossing om op zeer grote schaal files te verminderen. Deze oplossing heeft niets te maken met het aanleggen van nieuwe wegen, maar heel simpel met het efficiënter gebruiken van de verkeersstromen. Miljoenen mensen die als een collectief rijden, zorgen voor minder verkeersproblemen voor iedereen.

Bovendien kan elke bestuurder in zekere mate bijdragen aan een afname van het verkeer door gebruik te maken van TomTom HD Traffic™ informatie - hiermee kunnen ze hun reis plannen op een tijdstip dat hun route het minst druk is.

We vinden oprecht dat TomTom een rol moet spelen bij het verminderen van de verkeersproblemen in landen overal ter wereld. Maar natuurlijk kunnen we dat niet alleen. TomTom is maar één organisatie in een groot ecosysteem van overheden, instanties, ondernemingen en personen. We hopen dat we door samenwerking sneller betere oplossingen kunnen vinden.

We staan nu nog maar aan het begin van de weg naar vermindering van verkeersopstoppingen. Onze missie is niet gemakkelijk, we zullen onderweg heel wat obstakels moeten overwinnen, maar we zijn vastbesloten om onze rol te spelen in de ontwikkeling van een wereld waarin iedereen meer bewegingsvrijheid heeft.

Harold Goddijn
CEO, TomTom

Onze missie

Op een missie om verkeersopstoppingen te verminderen, voor iedereen.

We zijn al in staat om de reistijden van individuele TomTom bestuurders tot 15% te verkorten.

In de toekomst, als 10% van alle bestuurders gebruik zal maken van TomTom's HD Traffic™ navigatiesysteem, ontstaat een 'collectief effect'. Ons streven is om de reistijden voor iedereen te verminderen met zo'n 5% als er files zijn.

Mensen die met een TomTom's HD Traffic navigatiesysteem rijden, zijn constant verbonden met het internet, dus als er snellere routes bekend worden, dan weten zij dat als eerste.

Onze missie

Op een missie om verkeersopstoppingen te verminderen, voor iedereen.

We zijn al in staat om de reistijden van individuele TomTom bestuurders tot 15% te verkorten.

In de toekomst, als 10% van alle bestuurders gebruik zal maken van TomTom's HD Traffic™ navigatiesysteem, ontstaat een 'collectief effect'. Ons streven is om de reistijden voor iedereen te verminderen met zo'n 5% als er files zijn.

Mensen die met een TomTom's HD Traffic navigatiesysteem rijden, zijn constant verbonden met het internet, dus als er snellere routes bekend worden, dan weten zij dat als eerste.

In de toekomst kunnen wij files verminderen door optimaal gebruik te maken van het bestaande wegennet - en dat voor iedereen.

We kunnen deze missie tot een succes maken dankzij de innovaties die wij in verkeersnavigatie hebben ingevoerd.

TomTom's HD Traffic navigatiesysteem combineert de meest nauwkeurige verkeersinformatie ter wereld met dynamische routeringtechnologie. In plaats van de bestuurder simpelweg te vertellen wat de huidige verkeerssituatie is, leidt TomTom's HD Traffic systeem de bestuurder actief langs de route met de minste files, wat weer een positief effect heeft op de reistijden van iedereen.

TomTom's HD Traffic informatie is de nauwkeurigste ter wereld, omdat het meer wegkilometers van zowel secundaire als hoofdwegen dekt. Het meldt files nauwkeuriger en heeft meer recente informatie dan welke andere service dan ook, met om de twee minuten een update.

TomTom is deze belangrijke missie aangegaan omdat wij houden van rijden, maar een hekel hebben aan verkeer. We weten dat miljoenen bestuurders over de hele wereld er precies zo over denken.

We weten dat files niet zullen verdwijnen, maar we kunnen er wel iets aan doen om deze files minder lang te maken.

De TomTom gemeenschap van bestuurders is essentieel voor het succes van onze missie. Miljoenen TomTom bestuurders zullen niet alleen de invloed van files op henzelf verminderen, maar ook voor alle bestuurders om hen heen.

We hopen dat we de kracht van de TomTom gemeenschap van bestuurders verder kunnen uitbreiden, als meer mensen onze uiterst nauwkeurige verkeersinformatie gebruiken om hun reis te plannen op een tijdstip waarop hun route het minst druk is.

We kunnen het fileprobleem niet alleen bestrijden. Daarom willen wij graag samenwerken met het bedrijfsleven, instanties en overheden om het verschil te kunnen maken.

We hopen dat wij in de loop van de tijd de invloed van ons verkeersnavigatiesysteem kunnen kwantificeren op drie belangrijke gebieden - tijd, gezondheid en milieu.

 • Tijd > kortere reistijden
 • Gezondheid > minder stress en nadelige invloed op het persoonlijke leven van bestuurders
 • Milieu > minder brandstofverbruik en CO2 uitstoot

Één jaar TomTom verkeersmanifest

Één jaar na de belofte van TomTom om files voor iedereen te verminderen, zoals vastgelegd in het verkeersmanifest, zijn er al diverse zaken gerealiseerd.

 • Het aantal bestuurders dat gebruikmaakt van TomTom HD Traffic is verdubbeld
 • Het wereldwijde bereik van TomTom HD Traffic is vergroot van acht naar 22 landen, waaronder de Verenigde Staten en Australië
 • Betere beschikbaarheid en grotere nauwkeurigheid van TomTom HD Traffic door de dienst ingebouwd in het dashboard aan te bieden. TomTom werkt hiervoor samen met partners in de auto-industrie en de entertainmentsector, waaronder Renault, Fiat, Toyota, Mazda en Sony

"Dit is slechts het begin. We doen er alles aan om de doelstelling van ons verkeersmanifest te realiseren: het verminderen van files voor iedereen."
Harold Goddijn, CEO van TomTom

De PDF 'The TomTom Traffic Manifesto: one year on' is hier te downloaden.
Download PDF

Manifest

Op een missie om verkeersopstoppingen te verminderen, voor iedereen

We zijn al in staat om de reistijden van individuele TomTom bestuurders tot 15% te verkorten.

In de toekomst, als 10% van alle bestuurders gebruik maken van TomTom's HD Traffic™ navigatiesysteem, ontstaat er een 'collectief effect'. Ons streven is om de reistijden voor iedereen te verminderen met zo'n 5% als er verkeer is.

Wij gaan files reduceren door optimaal gebruik te maken van het bestaande wegennet - voor iedereen.

Ons Verkeersmanifest behandelt de vier belangrijkste actiegebieden.

 1. We zullen consumenten stimuleren en inspireren om een rol te spelen bij het reduceren van verkeersopstoppingen.
 2. We zullen de beschikbaarheid van TomTom HD Traffic uitbreiden.
 3. We leiden de voortdurende verbetering van verkeers- en routeringstechnologie.
 4. We brengen de belangrijkste stakeholders op het gebied van verkeer bijeen om ideeën uit te wisselen en de belangrijkste actiepunten voorwaarts te stuwen.

Ons streven naar het verminderen van verkeersopstoppingen is oprecht. Voor ons is dit een project op de zeer lange termijn. Wij zullen er dan ook voor zorgen dat de voortgang op de vier actiegebieden die in ons manifest geformuleerd zijn op een open, transparante en stipte manier bekend worden gemaakt.

Download hier het Manifest PDF:
Download PDF

1. We zullen consumenten stimuleren en inspireren om een rol te spelen bij het reduceren van verkeersopstoppingen.

Onze missie gaat ver: we streven ernaar om verkeersopstoppingen voor iedereen te verminderen. We willen een gemeenschap opbouwen van bestuurders die als een collectief rijden en daarmee reistijden tot 5% voor alle bestuurders verminderen. Ons doel is om onze rijdende gemeenschap zover uit te breiden dat zij 10% van alle voertuigen op de weg vertegenwoordigen.

Today

TomTom's HD Traffic navigatiesysteem wordt al door meer dan een miljoen mensen in heel Europa gebruikt. Omdat we weten wat de voordelen zijn van het gebruik van ons verkeerssysteem op persoonlijk, maatschappelijk en milieutechnisch niveau, is het bekendmaken van onze missie de topprioriteit voor TomTom.

In the future

 • We starten een voorlichtingscampagne om consumenten te laten inzien hoe zij door hun huidige rijgedrag te veranderen een grote invloed kunnen hebben op hun eigen wereld en de wereld om hen heen in de toekomst.
 • We zullen het grootste rij-experiment ter wereld uitvoeren onder consumenten. De resultaten van dit experiment zullen nog krachtiger bewijzen wat de voordelen zijn van rijden met een navigatiesysteem, waardoor nog meer gebruik zal worden gemaakt van navigatiesystemen.
 • We zetten een educatieve traffic roadshow op, waarbij lifestyle deskundigen en bekende persoonlijkheden uitgebreid zullen praten over de voordelen van het rijden met intelligente navigatiesystemen met verkeersinformatie.
 • We werken samen met onze partners om mensen te stimuleren over te stappen naar TomTom's HD Traffic navigatiesysteem, waarbij zij hun bestaande, niet op het internet aangesloten apparaten bij ons kunnen inruilen.
 • We zullen actieve gebruikers van de TomTom gemeenschap belonen. We geven speciale aandacht aan gebruikers die hun connected apparaten altijd ingeschakeld hebben en aan de bestuurders die verkeersgerelateerde informatie doorgeven ten behoeve van de hele gemeenschap.

2. We zullen de beschikbaarheid van TomTom HD Traffic™ uitbreiden.

Om van onze missie een succes te maken, moet TomTom's HD Traffic navigatiesysteem beschikbaar zijn voor zoveel mogelijk mensen in de hele wereld. Het moet op zoveel mogelijk platforms gebruikt kunnen worden. Ons doel is om alle obstakels te overwinnen, zodat mensen, waar ze ook wonen, kunnen rijden met behulp van TomTom's HD Traffic navigatiesysteem, op welke manier ze dat ook willen.

We willen ook zoveel mogelijk mensen toegang bieden tot de TomTom HD verkeersinformatie voordat zij met hun reis beginnen. De beschikbaarheid van deze informatie dekt nu nog maar een fractie van de mogelijkheden, en wij willen samenwerken met iedereen die ons kan helpen om onze verkeersinformatie binnen handbereik te brengen van de mensen die daar het meest van kunnen profiteren.

Today

Onze verkeerstechnologie wordt op dit moment gebruikt door meer dan één miljoen bestuurders via smartphone, TomTom persoonlijke navigatiesystemen en in de toekomst via ingebouwde systemen in de auto. Onafhankelijke tests hebben uitgewezen dat onze technologie vele malen beter is dan de traditionele verkeersinformatie waar bestuurders tot nu toe gebruik van konden maken. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen door eigen gebruik het verschil merken. Uit ervaring weten wij dat zodra mensen zijn overgestapt op TomTom HD Traffic, ze niet meer zonder willen rijden.

In the future

De komende jaren gaan wij werken aan:

 • Toename van het aantal bestuurders dat gebruik maakt van TomTom's HD Traffic navigatiesysteem.
 • Uitbreiding van de dekking van TomTom HD Traffic tot 29 landen.
 • Het beschikbaar maken van onze technologie voor alle grote mobiele platforms. Ons streven is dat miljoenen mensen gebruik gaan maken van TomTom's HD Traffic navigatiesysteem via hun smartphone.
 • Het aangaan van partnerships met autofabrikanten die standaard TomTom's HD Traffic navigatiesysteem zullen gaan gebruiken voor ingebouwde navigatiesystemen.
 • Het aangaan van relaties met wereldwijde, regionale en lokale televisie- en radiozenders, internetkanalen en netwerkstations aan wie wij onze superieure HD Traffic informatie leveren. Ons doel is om hiermee tientallen miljoenen mensen te bereiken.

3. Wij leiden de voortdurende verbetering van verkeers- en navigatietechnologie.

TomTom is de maker van het meest nauwkeurige verkeersnavigatiesysteem ter wereld - het resultaat van jaren onderzoek en ontwikkeling.

In het TomTom's HD Traffic™ navigatiesysteem wordt de beste verkeersinformatie gekoppeld aan dynamische routeringstechnologie. Deze combinatie van de beste verkeersinformatie met de beste routeringstechnologie is absoluut uniek.

Verkeersdeskundigen zijn het erover eens en uit testen uit de industrie blijkt het steeds opnieuw: TomTom's HD Traffic verkeersinformatie is de beste die er is. TomTom heeft de grootste kilometerdekking op zowel secundaire als hoofdwegen. Het meldt files nauwkeuriger en heeft vaker updates dan welke andere service dan ook.

Cruciaal bij onze missie is het gegeven dat ons HD Traffic informatiesysteem steeds beter en nauwkeuriger wordt naarmate het door meer mensen gebruikt wordt. Onze inzet is om onze leidende positie in navigatie te handhaven en de volgende generatie van verkeerstalent te ondersteunen.

Today

Het is een feit dat TomTom's HD Traffic navigatiesysteem bestuurders sneller dan welke andere service dan ook door het verkeer leidt - dit wordt bevestigd door onafhankelijke tests van betrouwbare bronnen. In de afgelopen drie jaar hebben wij geïnvesteerd in de ontwikkeling van ons verkeersysteem om te komen tot de topkwaliteit die vereist is om op grote schaal grote invloed te hebben. Wij zijn continu bezig om ons verkeersnavigatiesysteem in alle opzichten te verbeteren, wij gebruiken de toptalenten uit de sector en gaan partnerships aan met toonaangevende wetenschappers op het gebied van verkeer. Wij sponsoren toekomstig verkeerstalent en ondersteunen algemene technologieprojecten om nieuwe oplossingen voor verkeersproblemen te vinden.

In the future

In de komende jaren gaan wij werken aan:

 • Voortdurende verbetering van de nauwkeurigheid van ons verkeersnavigatiesysteem in landen overal ter wereld.
 • Het opzetten en meefinancieren van een grootschalig experiment om de invloed van technologie op verkeersopstoppingen te meten en een technologische standaard te stellen voor andere landen.
 • De oprichting van een TomTom Traffic Foundation, een stichting voor het ontwikkelen van onze kennis van het verkeer.
 • Het uitbreiden van ons netwerk van verkeersnavigatiepartners van universiteiten en onderzoeksinstellingen over de hele wereld.
 • De geleidelijke ontwikkeling van betere modellen waarmee de afname van files kan worden voorspeld en andere gebieden ontdekt kunnen worden waarop ons HD Traffic navigatiesysteem verbeterd kan worden.

4. Wij brengen de belangrijkste stakeholders op het gebied van verkeer bijeen om ideeën uit te wisselen en de belangrijkste actiepunten voorwaarts te stuwen.

TomTom is maar één organisatie in een groot ecosysteem van overheden, instanties, ondernemingen en individuen. Alleen samen kunnen we het antwoord vinden op beheersing van verkeersopstoppingen in de toekomst. TomTom wil de belangrijkste spelers samenbrengen om te bestuderen wat de invloed is van verkeersopstoppingen op onze wereld, zodat we samen kunnen werken aan oplossingen die deze problemen beheersbaar maken.

Today

TomTom werkt al samen met overheden, instanties, ondernemingen en individuen aan een aantal initiatieven op diverse plaatsen in de wereld. Het gaat hierbij om innovatieve verkeersinitiatieven en pilots waarmee nieuwe benaderingen en ideeën worden uitgetest.

In the future

Onze plannen voor de toekomst zijn, onder andere:

 • Het organiseren van een jaarlijkse verkeerscongres waarbij de meest getalenteerde professionals uit de industrie bijeen komen.
 • Het aangaan van partnerships met overheden, het adviseren bij de planning van steden en routes, en helpen files te voorspellen en te verminderen.
 • Het aangaan van partnerships met milieu- en "groene" organisaties, om nieuwe manieren te vinden waarop verkeersmanagement kan bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.
 • Het opzetten van een website voor het grote publiek, waar mensen hun commentaar en ideëen kunnen achterlaten over wat naar hun mening de beste manier is om het verkeersprobleem op te lossen. Dit openbare forum zal een plaats worden voor constructieve discussies.
 • Het ondersteunen van regionale "files" waarbij het de bedoeling is dat studenten bij elkaar worden gebracht om met elkaar en met verkeersdeskundigen te leren, te ontdekken en te delen.

Ondersteunende documenten

Bestuurders die apparaten met TomTom HD Traffic™ gebruiken om files te vermijden, kunnen hun gemiddelde reistijd tot 15% verminderen.

Als 10% van alle bestuurders apparaten met HD Traffic zou gebruiken, ontstaat een collectief effect waardoor de gemiddelde reistijd voor alle bestuurders tot 5% minder wordt.

Dit komt doordat het gedrag van de geïnformeerde bestuurdersgemeenschap zorgt voor een efficiënter gebruik van het wegennet, waarvan alle bestuurders profiteren.

Geïnformeerde bestuurders dragen niet bij aan filevorming, want zij nemen een andere weg, met als gevolg dat de mensen die wel nog steeds via de verstopte wegen rijden minder lang in de file staan.

Download hier het Ondersteunende Documenten PDF:
Download PDF

banner

TomTom Route Planner

Blijf op de hoogte

 • "Onze inzet om verkeersopstoppingen op grote schaal te verminderen is oprecht. Wij willen ons hiervoor voor de lange termijn sterk maken. We hebben een zeer specifieke missie om verkeersopstoppingen voor iedereen te verminderen, door zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het bestaande wegennet."
 • Anne Frank schreef: 'Hoe prachtig is het, dat niemand een seconde hoeft te wachten om te beginnen met de wereld te verbeteren'.
 • "We zullen open en transparant zijn over de voortgang van onze initiatieven."
 • "Maar boven alles, en dit is onze belofte aan iedereen, zullen wij alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt in de strijd tegen het fileprobleem. "

Zo denken wij er ook over bij TomTom. Niets zal ons tegenhouden.

Alternative video content

Alternative video content