Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player

Az online eladások általános feltételei

Jogi információk

Az online eladások általános feltételei

TomTom International B.V.

De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollandia

(„TomTom”)

 

1) Hatáskör

A jelen dokumentumban foglalt Általános feltételek az Ön által már megtett vagy később megtenni szándékozott mindennemű rendelésre vonatkoznak, amely megrendelések bármilyen, a TomTom internetes honlapján vagy a TomTom HOME-ban, TomTom eszköz vagy más TomTom  alkalmazás által vagy előfizetésre kínált termékre vagy szolgáltatásra (a jelen Feltételek továbbiakban „Termékek”) irányulnak, ide értve, de nem korlátozva a (i) hardvereszközöket, azok hozzá tartozó tételeit és tartozékait, ide értve az előzetesen telepített szoftvert tartalmazó eszközöket, tételeket és tartozékokat („Hardver”), és (ii) a TomTom által időről időre kínált szolgáltatásokat („Szolgáltatások), ide értve  (egyedileg vagy csomagban) az Internet-alapú szolgáltatásokat, helyi szolgáltatásokat, adatszolgáltatásokat, valós idejű információs szolgáltatásokat, úgymint a közlekedési információk és meteorológiai előrejelzések, vagy más adatok, információk, (harmadik fél) funkcionalitások vagy tartalmak biztosítását tekintet nélkül arra, hogy ezt előfizetéses („Előfizetés”) vagy előrefizetett alapon szolgáltatják egy vagy több részben..

 

2) Rendelések
a) A megrendelésekhez a TomTom jóváhagyása szükséges. Az megállapodás csak a TomTom megrendelési visszaigazolás formájában történő jóváhagyása után köthető meg.

b) A TomTom fenntartja az adott rendelés egészének vagy részeinek visszautasítása jogát, illetve a maximális rendelhető mennyiség megállapítását.

c) A Hardver-rendelések mindegyike a rendelkezésre álló raktárkészlet függvénye.

 

3) Árak és fizetési feltételek
a) A honlapon található eladási árak az ÁFA-t tartalmazzák. A kezelési és szállítási költségeket (ha van ilyen) a honlapon feltüntetett árak nem tartalmazzák. A megrendeléshez kapcsolódó bármilyen helyi forgalmi adó, egyéb adó és kormányzati illeték (ha van ilyen) az Ön felelőssége. Az árak bármikor módosíthatók, de a változások nem érintik azokat a Hardver, előtelepített szoftver („Szoftver”) vagy Szolgáltatás megrendeléseket, amelyeket a változás életbe lépésének időpontja előtt tettek meg (a 7c záradék értelmében).

b) Minden egyes megrendelésért a TomTom által működtetett fizetési szolgáltatással („Fizetési szolgáltatás”) kell fizetni. A megrendelések benyújtása és a Fizetési szolgáltatás használata érdekében Önnek meg kell adnia a preferált fizetési módra vonatkozó információkat, a számlázási és szállítási (ha van ilyen) címet, valamint minden olyan egyéb információt, amely a vásárlás lebonyolításához szükséges.

c) Ha bármilyen okból a Fizetési szolgáltatáson keresztül történő meghiúsul, a TomTom postai úton juttatja el önnek a kifizetendő összegre vonatkozó számlát, amelyet csekken, postautalványon, vagy hitelkártyával kell kiegyenlíteni a számla dátumától számított 15 napon belül.

 

4) Szállítási feltételek és az elvesztés veszélyei
 a) A TomTom mindent megtesz azért, hogy a Terméket a megrendelés jóváhagyását követő 30 napon belül aktiválja vagy eljuttassa Önhöz. Ha egyidejűleg több Terméket rendelt, a TomTom fenntartja magának a jogot, hogy az egyes Termékeket külön szállítsa le vagy aktiválja.

b) A termékeket vagy a megadott szállítási címre vagy ingatlanra küldve juttatjuk el Önnek, vagy elektronikus úton. A Termékek elvesztésének vagy sérülésének kockázata Önre száll abban a pillanatban, amikor a Termékek kiszállításra kerülnek Önhöz.

c) Amennyiben Ön megtagadja, vagy elmulasztja a Termék átvételét, a TomTom fenntartja a jogot arra, hogy a Termék tárolására vonatkozó ésszerű költségeket felszámítsa Önnek, amíg az átvétel meg nem történik.

d) Amennyiben a leszállítás bármilyen, a TomTom hatáskörén kívül álló okból meghiúsul, a TomTom fenntartja a jogot a egyezmény érvénytelenítésére és a kifizetések visszajuttatására.

e) Ha a TomTom tévedésből szállít vagy aktivál Önnek valamilyen Terméket, Önnek haladéktalanul értesítenie kell a TomTom-ot email útján a http://www.tomtom.com/support címen keresztül, és a TomTom kívánságától függően azonnal lépéseket kell tennie a Termék visszajuttatása (amelynek költségeit a TomTom fedezi), törlése vagy megsemmisítése érdekében.

f) Egy meg nem rendelt Termék átvételével Ön nem mentesül az Ön által eredetileg megrendelt Termék átvételétől és kifizetésétől, hacsak más megegyezés nem született Ön és a TomTom között.

 

5) Visszavonási irányelvek
 a) A TomTom lehetővé teszi Önnek, hogy visszavonja a Hardverre vonatkozó szállítási egyezséget bármilyen okból, feltéve, hogy a szállítási címre történő kézbesítést követő 14 munkanapon belül semmilyen alkalommal nem használta a Hardvert, és a TomTom visszautalja a ténylegesen kifizetett beszerzési költséget. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy visszavonja a Hardver szállítási egyezségét, a kiszállítást követő 14 munkanapon belül kapcsolatba kell lépnie a TomTom-mal a http://www.tomtom.com/support címen, hogy Termék-visszajuttatási Engedélyezési számot igényelhessen, és a TomTom által megadott címre juttassa vissza a Hardvert az eredeti csomagolásban, kamatoktól, zálogjogtól és egyéb követelésektől mentesen. A TomTom felszámíthatja Önnek az esetleges, közvetlenül vonatkozó szállítási vagy postaköltségeket.

b) Ön elfogadja, hogy a TomTom által nyújtott Szolgáltatások azonnal életbe lépnek, amikor a TomTom jóváhagyja az Ön rendelését. A teljesítés megkezdése után Ön nem tudja lemondani ezeket a Szolgáltatásokat, amelyek – többek között – magukba foglalják a Szolgáltatás Ön által történő letöltését, telepítését vagy aktiválását.

 

6) Szabadalom, tulajdonjog és bizalmasság
 a) Ön engedélyt kap a Szoftver és/vagy adatok, információ, funkcionalitás vagy más egyéb, a Szolgáltatásokon keresztül vagy a Herdver részeként elérhető tartalom („Tartalom”) személyes felhasználásához a jelen, 6. cikkelyben foglalt feltételek szerint („Engedély”). Ön egyszerre csak egy számítógépen telepítheti a Szoftvert, és használhatja a Tartalmat, és csak egy navigációs rendszerrel. Nem adhatja tovább a Szoftvert vagy a Tartalmat közvetlenül vagy közvetve másoknak az ő, vagy bárki más használatára. A jelen Engedély nem kizárólagos és nem átruházható, ami azt jelenti, hogy a TomTom szabadon engedélyezheti a Szoftvert és a Tartalmat más vásárlóknak, és hogy az Ön, a Szoftverre és a Tartalomra vonatkozó Általános joga nem ruházható át másra. Az Engedély nem tartalmazza a jövőbeli fejlesztések, frissítések vagy kiegészítések hozzáféréséhez való jogot, hacsak a TomTom kifejezetten nem jelzi, hogy az ilyen fejlesztésekhez, frissítésekhez vagy kiegészítésekhez való hozzáférés a Termék szerves része. Ha a Szoftverhez vagy a Tartalomhoz tartozó fejlesztésekhez, frissítésekhez vagy kiegészítésekhez a hozzáférés engedélyezett, az ilyen fejlesztések, frissítések vagy kiegészítések használatára a jelen Általános Feltételek az irányadók, vagy olyan más Általános feltételek, amelyek elfogadására felkérték Önt, mielőtt a TomTom eljuttatta volna Önhöz a vonatkozó fejlesztést, frissítést vagy kiegészítést.

b) A TomTom külön értesítés nélkül fenntartja a jogot a fejlesztésekre, frissítésekre vagy kiegészítésekre vonatkozó, Önnek biztosított, vagy az Ön számára a Szoftver vagy a Tartalom használatán keresztül elérhetővé vált szolgáltatások felfüggesztését, hacsak az ilyen fejlesztések, frissítések vagy kiegészítések nem képezik a Termék nélkülözhetetlen részét, amit a TomTom az eladás időpontjában jelzett.

c) A TomTom külön kötelezettségek nélkül azonnal visszavonhatja az Engedélyt, ha Ön nem teljesítené a jelen Általános feltételek bármelyik kikötését, ide értve a 6. és 9. cikkelyeket. Ilyen esetben Önnek meg kell semmisítenie a Szoftver minden másolatát és annak elemeit, valamint bármilyen Tartalmat.

d) A Szoftverre, a Tartalomra, és bármely tartalmára vonatkozó copyright, szellemi, ipari és/vagy tulajdonjogok a TomTom-é és/vagy szállítóié. A TomTom a Szoftver és a Tartalom csak a jelen Általános feltételeknek megfelelő használatát engedélyezi Önnek. Minden, a jelen Általános feltételekben külön nem biztosított jogok a TomTom számára vannak fenntartva. Ön vagy (a) kizárólag biztonsági másolati vagy archiválási célból készít egy másolatot a Szoftverről, vagy (b) a Szoftver egy másolatát használja, és az eredeti példányt kizárólag biztonsági másolatként vagy archiválási célból használja. A termékleírás(ok) vagy nyomtatott anyagok nem másolhatók, csak az Ön személyes használatára. Ön nem készíthet másolatot a Tartalomról, nem töltheti le, vagy fel, nem sokszorosíthatja semmilyen más egyéb módon, kivéve egy, kizárólag biztonsági másolati vagy archiválási céllal készült másolatot. Ön nem nyer tulajdonjogot a Szoftver vagy a Tartalom felett.

e) Ön elismeri és elfogadja, hogy a Termékek kifejlesztésére a TomTom jelentős időt és költséget fordított, és így azok bizalmasnak és a TomTom és vagy más harmadik felek üzleti titkának tekintendők. Ön vállalja, hogy a Terméket szigorúan bizalmasan kezeli, és nem teszi elérhetővé, illetve nem adja közre a Terméket semmilyen más harmadik félnek.

 

7) Előfizetések
a) Az Előfizetési megállapodásokat határozatlan időtartamra kötik, hacsak a TomTom és Ön egy meg nem egyeznek egy határozott időtartamban.

b) Amennyiben az Ön Előfizetése határozatlan időtartamra szól, akkor mind Ön mind a TomTom és  felmondhatja a szerződést a 30 napos felmondási időszak figyelembevételével (amelyről a http://www.tomtom.com/support címre kell értesítést küldeni e-mailen). A felmondási időszak a felmondási értesítés TomTom általi kézhezvételét követő első beszedési napon kezdődik.  Amennyiben az Ön Előfizetése határozott időtartamra szól, úgy a lejárati idővel automatikusan véget ér.

c) A TomTom fenntartja a jogot arra, hogy megváltoztassa az árat vagy az Előfizetési feltételeket egy ésszerű időben Önnak adott előzetes értesítés mellett (e-mailben, a TomTom weboldalon vagy más módon). Amennyiben a változás magadósabb árat eredményez, vagy más módon előnytelen az Ön számára (kivéve, ha a magasabb árat magasabb állami közteher vagy adó eredményezi), Önnek jogában áll felmondani a Előfizetést az változás dátumának alapján és annak érvénybelépése előtt e-mailben a http://www.tomtom.com/support címen.

d) A TomTom felmondhatja az Ön Előfizetését vagy a Szolgáltatáscsomag részét képező külön szolgáltatást legalább 30 napos felmondási idővel amennyiben a TomTom úgy dönt, hogy megszünteti az Előfizetés vagy külön szolgáltatást szolgáltatását.

e) A TomTom azonnali hatállyal, mulasztási értesítés szükségessége nélkül felmondhatja vagy korlátozhatja az Ön Előfizetését, ha (i) Ön nem teljesítené a jelen Általános feltételek bármelyik kikötését, ide értve a 6. és 9. cikkelyeket, (ii)  ha bármilyen okból az Előfizetés Fizetési szolgáltatáson keresztül történő kétszer meghiúsul, illetve (iii) a Szolgáltatás felhasználása megsérti a TomTom Tisztessége felhasználásra vonatkozó irányelveit.

f) Az Ön Előfizetésének befejeztével egyidejűleg az Engedélye és megszűnik a 6. cikkely értelmében.

 

8) Harmadik felekre vonatkozó anyagok
A TomTom Termékek igényelhetnek más, harmadik féltől származó szoftverkódokat, adatokat, információt, funkcionalitást, egyéb tartalmat és algoritmusokat („Harmadik Fél Anyagok”). A Termékekhez tartozó Harmadik fél Anyagok használatára más felhasználói feltételek vonatkozhatnak. Az ilyen Harmadik Fél Anyagokra vonatkozó copyright megjegyzések és speciális engedélyezési feltételek a http://www.tomtom.com/legal honlapunkon találhatók. Ön ezennel elfogadja, hogy bármilyen termékmegrendelés elküldése azt jelenti, hogy Ön elolvasta és elfogadta a megrendelt Szoftverhez és Termékhez tartozó bármilyen Harmadik Fél Anyagra vonatkozó Általános feltételeket.

 

9) Egyéb megkötések
A Termékek bérbeadása, kölcsönzése, nyilvános bemutatása, használata, közvetítése vagy bármilyen más jellegű terjesztése tilos. A vonatkozó törvények adta lehetőségeken kívül Ön nem módosíthatja a Terméket és annak bármilyen részét, és nem engedélyezheti a módosítást más személyeknek, nem elemezheti, és nem elemeztetheti más személlyel a Terméket „reverse engineering” útján, nem szerelheti vagy szereltetheti szét mással a Terméket, nem törheti fel vagy kerülheti meg a titkosításokat, illetve nem teheti lehetővé harmadik felek számára, hogy ezt tegyék.

 

10) Korlátozott Jótállás
a) A TomTom-nak nem áll módjában, illetve szándékában jótállni azért, hogy a Termékek tökéletesen hibamentesen működnek, és az átadott információk minden esetben pontosak. A Szoftver vagy a Hardver használata során a navigációs rendszerekben számítási hibák felléphetnek, például a helyi környezeti feltételek és/vagy nem teljes vagy hibás adatok következtében.

b) A TomTom korlátozott jótállást biztosít arra, hogy a Hardver anyag- és gyártási hibáktól mentes („Hibák”) normális használat mellett, a Hardver beszerzésének dátumától számított egy (1) évig, vagy a beszerzés dátumától addig az időpontig, amikor Ön a jelen Általános feltételek bármelyikét megszegi, bármelyik is legyen a rövidebb időtartam („Korlátozott Jótállás”). A Jótállás időtartama alatt a Hardvert a TomTom javítja vagy cseréli („Korlátozott Jótállás”) alkatrész- vagy munkadíj felszámolása nélkül. Ha a Hardvert a Jótállási időszak lejárta után javítani kell, a javításra vonatkozó Jótállási időszak a javítás dátumától számított hat (6) hónap után jár le. A jelen jótállás nem vonatkozik a Szolgáltatásokra.

c) A jelen Korlátozott Jótállás nem vonatkozik a rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekre, vagy olyanokra, amelyek abból eredtek, hogy a Hardvert a TomTom által nem felhatalmazott személy nyitotta fel vagy javította, továbbá nem vonatkozik az alábbiak által okozott sérülésekre: helytelen használat, nedvesség, folyadékok, hő közelsége vagy közvetlen hőnek való kitettség, baleset, rongálás, nem a Hardverhez mellékelt használati utasítás szerinti alkalmazás, figyelmetlenség, vagy nem rendeltetésszerű használat. A Korlátozott Jótállás nem vonatkozik a Hardver felületének fizikai sérüléseire.

d) A TomTom nem áll jót a 10. cikkelyben foglalt Korlátozott Jótálláson felül a Termékek szempontjából. Részletesen, a TomTom és szállítói a vonatkozó törvények adta keretek maximális kihasználásával a Termékeket „JELEN FORMÁJÁBAN ÉS MINDEN HIBÁJÁVAL” szállítja, és ezennel visszautasít minden más jótállást vagy feltételt, legyen akár egyértelmű, vélelmezett vagy törvényes, ide érve, de nem korlátozva bármilyen (ha van ilyen) hallgatólagos jótállást, kötelezettséget vagy feltételt a kielégítő minőségre, adott célnak való megfelelésre, a megbízhatóságra vagy elérhetőségre, a pontosságra vagy a válaszok teljességére, az eredményekre, a szakszerű működésre, a vírusmentességre, és a Termékekre vonatkozó ésszerű gondosságra és szakértelemre vonatkozóan, továbbá a Termékekhez kapcsolódó, vagy a Termékek használatából eredő támogatások vagy más szolgáltatások, információ, szoftver és vonatkozó tartalom biztosítására, illetve biztosításának meghiúsulására vonatkozóan. Továbbá nincs jótállás a Termékek diszkrét élvezete, birtoklása és nem jogtalan sokszorosítására vonatkozóan. Ez a kivétel nem vonatkozik (i) a címhez kapcsolódó bármely vélelmezett feltételre, és (ii) bármely, a leíráshoz való megfelelésre vonatkozó vélelmezett jótállásra.

e) Bármely Hibára vonatkozó Korlátozott Jótállás-i igény érvényesítése érdekében kapcsolatba kell lépnie a TomTom-mal email útján a Jótállási Időszak alatt, a http://tomtom.com/support honlapon keresztül, hogy elmagyarázhassa a Hiba mibenlétét, és ha szükséges, Termék-visszajuttatási Engedélyezési számot kaphasson. A Szoftvert vagy Hardvert amilyen gyorsan csak lehet, vissza kell juttatni a TomTom-hoz a Hiba bejelentését követően, mellékelve a Hiba leírását, a TomTom által megadott címre. Önnek követnie kell a TomTom által megadott egyéb visszajuttatási eljárásokat, ha van ilyen.

f) A jelen Korlátozott Jótállás az egyetlen Önre vonatkozó közvetlen jótállás, és az olyan egyéb közvetlen jótállások vagy hasonló kötelezettségek (ha van ilyen) helyébe lép, amely bármilyen hirdetési, dokumentációs, csomagolási vagy egyéb közlési formában jelent meg.

g) A jelen 10. cikkelyben foglalt kikötések nem befolyásolják az Ön jogait a fogyasztói javak eladására vonatkozó helyi törvények szerint.

h) A jelen Korlátozott Jótállás nem átruházható.

 

11) A kötelezettségek korlátai
a) A vonatkozó törvények adta keretek maximális kihasználásával sem a TomTom, sem az ő szállítói vagy alvállalkozói nem kötelezhetők sem Ön sem más harmadik fél felé bármilyen, közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy következményes, vagy egyéb kár (ide értve bármely esetben, de nem korlátozva arra, a Termékek használatára vagy elérésre vonatkozó képtelenséget, adatvesztést, üzleti veszteséget, kapcsolatvesztést, stb.), amely a termék használatából, vagy használhatatlanságából ered, még ha a TomTom jelezte is az ilyen károk lehetőségét.

b) Mindazonáltal, bármely Önt vagy harmadik feleket érő, bármilyen okból (ide értve korlátozás nélkül az itt felsorolt károkat és minden közvetlen vagy általános kárt a szerződések tekintetében, vagy bármi más tekintetben) fellépő kárra vonatkozóan, a Termékek használatából eredően, vagy ahhoz kapcsolódóan, a TomTom és bármelyik szállítójának felelőssége az adott Termékért Ön által ténylegesen fizetett pénzösszegre korlátozódik.

c) A TomTom nem vállal felelősséget a (i) az alkalmazottai vagy ügynökei által elkövetett csalásokért, vagy (ii) az alkalmazottai vagy ügynökei rosszhiszemű félreértelmezéseiért.

d) A fentiek és a jelen Általános feltételekben megfogalmazottak ellenére a jelen Felhasználó feltételek egyike sem korlátozza mindkét fél felelősségét a gondatlanságából eredő halálesetekre vagy személyi sérülésekre vonatkozóan.

e) A fenti korlátozott felelősség nem érintheti a vonatkozó helyi törvények biztosította jogokat.

 

12) Force Majeure
A Force Majeure olyan körülményeket jelent, amelyek meggátolják a TomTom-ot a jelen Általános feltételek szerinti kötelezettségei teljesítésében, és amely körülményeket a TomTom nem tudja ésszerű keretek között kontrollálni, ide értve a TomTom által végzett, késői vagy késleltetett, vagy nem teljes szállításokat, amelyek okai olyan körülmények, amelyeket a TomTom nem tud ésszerű keretek között kontrollálni. Force majeure helyzetekben a TomTom kötelezettségei felfüggesztődnek. Amennyiben Force majeure következtében a TomTom kilencven (90) naptári napnál hosszabb ideig nem tudja teljesíteni kötelezettségeit, mindkét fél felbonthatja a beszerzési egyezséget írásban anélkül, hogy kompenzáció fizetésének bármilyen kötelezettsége lépne fel a felbontás következtében vagy ahhoz kapcsolódóan.

 

13) Titoktartás
A TomTom nem tesz közzé semmilyen információt az Ön személyes adataira, bankszámlájára vagy tranzakcióira vonatkozóan harmadik felek felé, kivéve a http://www.tomtom.com/legal honlapon található Titoktartási Irányelvekben megjelölteket. Ön ezennel elismeri, hogy elolvasta és elfogadta a Titoktartási Irányelvet.

 

14) Linkek Harmadik Felek Honlapjai felé
A TomTom nem vállal felelősséget harmadik felek honlapjainak vagy szolgáltatásainak tartalmáért, a harmadik felek honlapjain vagy szolgáltatásain keresztül elérhető linkekért, vagy a harmadik felek honlapjainak, szolgáltatásainak változtatásaiért, frissítéseiért. Ha a TomTom linkeket és/vagy hozzáférést biztosít harmadik felek honlapjaihoz és/vagy szolgáltatásaihoz, azt csak az Ön kényelme érdekében teszi, és az ilyen linkek vagy hozzáférések befoglalása nem jelenti a harmadik fél honlapjának vagy szolgáltatásának TomTom általi jóváhagyását.

 

15) Harmadik felekre vonatkozó jogok
A harmadik felek nem rendelkeznek jogokkal a harmadik felekre vonatkozó törvények szerint, hogy építsenek a jelen Általános feltételekre vagy érvényre juttassák annak feltételeit, ez azonban nem érinti a harmadik felekre vonatkozó bármilyen létező vagy a vonatkozó törvénytől függetlenül elérhető jogot vagy jogorvoslatot.

 

16) Továbbélés
A jelen Általános feltételek bármelyik kikötése, amely természeténél fogva tovább él a Termékek eladásainak vagy engedélyeinek megszüntetésénél vagy lejártánál, hatályban marad.

 

17) Elválaszthatóság
Amennyiben a jelen Általános feltételek bármelyik kikötése hiányosnak, érvénytelennek, végrehajthatatlannak, vagy törvénytelennek bizonyul, akkor a többi kikötés továbbra is teljes érvényben és hatályban marad. Ön és a TomTom új feltételekben kell, hogy megegyezzen az érvénytelen kikötések pótlása érdekében. Ezeket az új Általános feltételeket tartalmukban és hatályukban az eredeti írott szöveghez a lehető leghűbben kell értelmezni, de oly módon, hogy a jogok értelemszerűen fenntarthatók ezek alapján.

 

18) Irányadó törvények
A jelen Általános feltételek, és a hozzájuk, vagy a Termékek beszerzéséhez vagy használatához kapcsolódó bármilyen vitás eset a Magyar törvények hatálya alá esik. A Javak Nemzetközi Eladására vonatkozó Szerződésekről szóló, Egyesült Nemzetek Egyezmény ezennel nem kerül alkalmazásra a jelen Általános feltételek-ben. A jelen Általános feltételek kapcsán felmerülő bármilyen vitás kérdést az Ön jog szerinti állandó lakhelyén, illetve tartózkodási helyén illetékes bíróság dönti el, kizárólagos illetékességgel az ilyen jellegű viták esetén.

 

19) Fordítások
Az Ön beszerzése esetén a jelen Általános feltételek magyar nyelvű változata a hatályos.

 

20) Kérdések
Amennyiben bármilyen kérdése, javaslata, panasza lenne a rendelésével, a beszerzésével, a jelen Általános feltételek-kel kapcsolatban, vagy ha bármilyen más okból kapcsolatba kíván lépni a TomTom-mal, azt email útján teheti meg, a TomTom http://www.tomtom.com/support honlapon keresztül.

 

Verzió: Május 2009.