Nákupní košík

Košík je prázdný

Jak GPS funguje?

TomTom Education

GPS

Alternativní družicové systémy

GLONASS
Systém patřící Ruské federaci GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System) je plně funkční od prosince roku 1995.  Stejně jako GPS, používá i GLONASS 24 družice. Je o trochu přesnější než GPS, jeho nevýhodou je ale krátká trvanlivost družic, pouhé tři roky.

Během ruské ekonomické krize devadesátých let nebyly družice pravidelně vyměňovány, takže systém postupně ztrácel na efektivitě. V roce 2000 bylo ze 24 družic plně funkčních pouze 8. Během posledních několika let Rusko usilovalo o obnovení systému GLONASS a doufá, že v roce 2012 bude opět plně funkční .


GPS III
GPS BLOCK III je nová verze GPS. Nejvýraznějším vylepšením systému GPS je schopnost GPS III vysílat silnější signál. Zároveň se změní jeho oběžná dráha, takže země ve vyšších zeměpisných šířkách, například ve Skandinávii, získají lepší pokrytí. Další významnou výhodou je možnost jeho přesného fungování společně s novým evropským družicovým systémem GALILEO.


GALILEO
GALILEO je nový družicový systém Evropské unie. Jedním z hlavních motivů Evropské unie pro vytvoření vlastního družicového systému, byla nezávislost na GPS.
GALILEO nabízí větší přesnost a pokrytí než GPS a je určený především pro civilní využití. Systém má být dokončen v letech 2008/9 a první družice byla vyslána na oběžnou dráhu v roce 2005. V konečné fázi bude sestávat ze 30 družic obíhajících nad povrchem planety Země ve výšce 23 600 kilometrů.

Klikněte sem a dozvíte se více o systému GALILEO.


WAAS/EGNOS
Bez ohledu na působivou přesnost systémů GPS a GLONASS byly spuštěny další dva systémy, které jejich přesnost dále zvyšují. Systém WAAS (Wide Area Augmentation System) pro americký kontinent a EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) pro Evropu.
Každý z nich tvoří tři družice, které vysílají signály k přijímačům. Měřící stanice následně vypočítávají, zda se u signálu z družice vyskytla nepřesnost  a možná upřesnění vysílají do dvou ze tří „geostacionárních“ družic. Tyto geostacionární družice vysílají upřesněný signál zpět na Zemi, kde WAAS/EGNOS – přijímače s GPS tuto úpravu zakomponují do jejich vypočítané pozice GPS.

Nový GPS III a GALILEO ale se systémy WAAS nebo EGNOS nepracují, jelikož mohou vlastní nepřesnosti měřit a opravovat sami.

<<


Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player