Πώς λειτουργεί το GPS;

TomTom Education

Πώς λειτουργεί το TomTom μου;

Smart navigation on your PDA or smart phone

A smartphone is an electronic handheld device with the functionality of both a mobile phone and a PDA. A PDA is an electronic organizer that nowadays often also comes equipped with phone functionalities. The differences between the two devices are becoming less and less significant.

Generally speaking, smart phones are voice-centric devices that also offer PDA-like capabilities, and PDA’s data-centric devices that have secondary voice capabilities.

PDA's also generally have more processing power, and screens that are larger and touch sensitive, giving the user more functionality. Smart phones don’t have these features but are usually more compact and portable.

TomTom navigation software runs on most PDAs and smart phones today. However, because new devices are regularly being released onto the market, there is a possibility that specific devices are not supported. At www.tomtom.com/phones you can check if a specific device is compatible with TomTom navigation software.

In addition to software, two other items are needed for navigation on a PDA or smartphone. First, a GPS receiver, either as a separate device or built into the PDA/smartphone. Second, maps, which come on a separate memory card that you insert into your PDA/smartphone.

All other functions of a PDA/smartphone device (phone, SMS, etc.) can continue to be used while navigating.

<<


Για να απολαύσετε το TomTom.com, εγκαταστήστε το λογισμικό Flash Player

Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Flash στο πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων.

Λήψη του Adobe Flash Player